Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेश 108 नाम

Vidya Ganesha

Vidya Ganesha

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विद्यागणपतये नमः।
 2. ॐ विघ्नहराय नमः।
 3. ॐ गजमुखाय नमः।
 4. ॐ अव्ययाय नमः।
 5. ॐ विज्ञानात्मने नमः।
 6. ॐ वियत्कायाय नमः।
 7. ॐ विश्वाकाराय नमः।
 8. ॐ विनायकाय नमः।
 9. ॐ विश्वसृजे नमः।
 10. ॐ विश्वभुजे नमः।
 11. ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः।
 12. ॐ विश्वगोपनाय नमः।
 13. ॐ विश्वानुग्राहकाय नमः।
 14. ॐ सत्याय नमः।
 15. ॐ शिवतुल्याय नमः।
 16. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 17. ॐ विचित्रनर्तनाय नमः।
 18. ॐ वीराय नमः।
 19. ॐ विश्वसन्तोषवर्धनाय नमः।
 20. ॐ विमर्शिने नमः।
 21. ॐ विमलाचाराय नमः।
 22. ॐ विश्वाधाराय नमः।
 23. ॐ विधारणाय नमः।
 24. ॐ स्वतन्त्राय नमः।
 25. ॐ सुलभाय नमः।
 26. ॐ स्वर्चाय नमः।
 27. ॐ सुमुखाय नमः।
 28. ॐ सुखबोधकाय नमः।
 29. ॐ सूर्याग्निशशिदृशे नमः।
 30. ॐ सोमकलाचूडाय नमः।
 31. ॐ सुखासनाय नमः।
 32. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 33. ॐ सुधावक्त्राय नमः।
 34. ॐ स्वयं‍व्यक्ताय नमः।
 35. ॐ स्मृतिप्रियाय नमः।
 36. ॐ शक्तीशाय नमः।
 37. ॐ शङ्कराय नमः।
 38. ॐ शम्भवे नमः।
 39. ॐ प्रभवे नमः।
 40. ॐ विभवे नमः।
 41. ॐ उमासुताय नमः।
 42. ॐ शान्ताय नमः।
 43. ॐ शतमखाराध्याय नम:।
 44. ॐ चतुराय नमः।
 45. ॐ चक्रनायकाय नमः।
 46. ॐ कालजिते नमः।
 47. ॐ करुणामूर्तये नमः।
 48. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ शुभाय नमः।
 51. ॐ उग्रकर्मणे नम:।
 52. ॐ उदितानन्दिने नमः।
 53. ॐ शिवभक्ताय नमः।
 54. ॐ शिवान्तराय नमः।
 55. ॐ चैतन्यधृतये नमः।
 56. ॐ अव्यग्राय नमः।
 57. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 58. ॐ सर्वशत्रुभृते नम:।
 59. ॐ सर्वाग्राय नमः।
 60. ॐ समरानन्दिने नमः।
 61. ॐ संसिद्धगणनायकाय नमः।
 62. ॐ साम्बप्रमोदकाय नमः।
 63. ॐ वज्रिणे नमः।
 64. ॐ मनसो मोदकप्रियाय नमः।
 65. ॐ एकदन्ताय नमः।
 66. ॐ बृहत्कुक्षये नमः।
 67. ॐ दीर्घतुण्डाय नमः।
 68. ॐ विकर्णकाय नमः।
 69. ॐ ब्रह्माण्डकन्दुकाय नमः।
 70. ॐ चित्रवर्णाय नमः।
 71. ॐ चित्ररथासनाय नमः।
 72. ॐ तेजस्विने नमः।
 73. ॐ तीक्ष्णधिषणाय नमः।
 74. ॐ शक्तिबृन्दनिषेविताय नमः।
 75. ॐ परापरोत्थपश्यन्तीप्राणनाथाय नमः।
 76. ॐ प्रमत्तहृते नमः।
 77. ॐ सङ्क्लिष्टमध्यमस्पष्टाय नमः।
 78. ॐ वैखरीजनकाय नमः।
 79. ॐ शुचये नमः।
 80. ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः।
 81. ॐ कामाय नमः।
 82. ॐ भूमिस्फुरितविग्रहाय नमः।
 83. ॐ तपस्विने नमः।
 84. ॐ तरुणोल्लासिने नमः।
 85. ॐ योगिनीभोगतत्पराय नमः।
 86. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 87. ॐ जयश्रीकाय नमः।
 88. ॐ जन्ममृत्युविदारणाय नमः।
 89. ॐ जगद्गुरवे नमः।
 90. ॐ अमेयात्मने नमः।
 91. ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नमः।
 92. ॐ नमस्कारप्रियाय नमः।
 93. ॐ नानामतभेदविभेदकाय नमः।
 94. ॐ नयविदे नमः।
 95. ॐ समदृशे नमः।
 96. ॐ शूराय नमः।
 97. ॐ सर्वलोकैकशासनाय नमः।
 98. ॐ विशुद्धविक्रमाय नमः।
 99. ॐ वृद्धाय नमः।
 100. ॐ संवृद्धाय नमः।
 101. ॐ ससुहृद्गणाय नमः।
 102. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।
 103. ॐ सदानन्दिने नमः।
 104. ॐ सर्वलोकप्रियङ्कराय नमः।
 105. ॐ सर्वातीताय नमः।
 106. ॐ समरसाय नमः।
 107. ॐ सत्यावासाय नमः।
 108. ॐ सतां‍गतये नमः।

॥ इति श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha, ashtottara shatanamavali, Vidya Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Vidya Ganesha, sri Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha swamy, Vidya Ganesha god, shree Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara, lord sri Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vidya Ganesha, 108 names of Lord Vidya Ganesha, Sri Vidya Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Vidya Ganesha Swamy, 108 names of Vidya Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali

Sri Varaha (108 Naam) Ashtottara Shatanamavali | श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

Varaha

Varaha

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीवराहाय नमः।
 2. ॐ महीनाथाय नमः।
 3. ॐ पूर्णानन्दाय नमः।
 4. ॐ जगत्पतये नमः।
 5. ॐ निर्गुणाय नमः।
 6. ॐ निष्कलाय नमः।
 7. ॐ अनन्ताय नमः।
 8. ॐ दण्डकान्तकृते नमः।
 9. ॐ अव्ययाय नमः।
 10. ॐ हिरण्याक्षान्तकृते नमः।
 11. ॐ देवाय नमः।
 12. ॐ पूर्णषाड्गुण्यविग्रहाय नमः।
 13. ॐ लयोदधिविहारिणे नमः।
 14. ॐ सर्वप्राणिहितेरताय नमः।
 15. ॐ अनन्तरूपाय नमः।
 16. ॐ अनन्तश्रिये नमः।
 17. ॐ जितमन्यवे नमः।
 18. ॐ भयापहाय नमः।
 19. ॐ वेदान्तवेद्याय नमः।
 20. ॐ वेदिने नमः।
 21. ॐ वेदगर्भाय नमः।
 22. ॐ सनातनाय नमः।
 23. ॐ सहस्राक्षाय नमः।
 24. ॐ पुण्यगन्धाय नमः।
 25. ॐ कल्पकृते नमः।
 26. ॐ क्षितिभृते नमः।
 27. ॐ हरये नमः।
 28. ॐ पद्मनाभाय नमः।
 29. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 30. ॐ हेमाङ्गाय नमः।
 31. ॐ दक्षिणामुखाय नमः।
 32. ॐ महाकोलाय नमः।
 33. ॐ महाबाहवे नमः।
 34. ॐ सर्वदेवनमस्कृताय नमः।
 35. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 36. ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
 37. ॐ सर्वभक्तभयापहाय नमः।
 38. ॐ यज्ञभृते नमः।
 39. ॐ यज्ञकृते नमः।
 40. ॐ साक्षिणे नमः।
 41. ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
 42. ॐ यज्ञवाहनाय नमः।
 43. ॐ हव्यभुजे नमः।
 44. ॐ हव्यदेवाय नमः।
 45. ॐ सदाव्यक्ताय नमः।
 46. ॐ कृपाकराय नमः।
 47. ॐ देवभूमिगुरवे नमः।
 48. ॐ कान्ताय नमः।
 49. ॐ धर्मगुह्याय नमः।
 50. ॐ वृषाकपये नमः।
 51. ॐ स्रवत्तुण्डाय नमः।
 52. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः।
 53. ॐ नीलकेशाय नमः।
 54. ॐ महाबलाय नमः।
 55. ॐ पूतात्मने नमः।
 56. ॐ वेदनेत्रे नमः।
 57. ॐ वेदहर्तृशिरोहराय नमः।
 58. ॐ वेदान्तविदे नमः।
 59. ॐ वेदगुह्याय नमः।
 60. ॐ सर्ववेदप्रवर्तकाय नमः।
 61. ॐ गभीराक्षाय नमः।
 62. ॐ त्रिधाम्ने नमः।
 63. ॐ गभीरात्मने नमः।
 64. ॐ अमरेश्वराय नमः।
 65. ॐ आनन्दवनगाय नमः।
 66. ॐ दिव्याय नमः।
 67. ॐ ब्रह्मनासासमुद्भवाय नमः।
 68. ॐ सिन्धुतीरनिवासिने नमः।
 69. ॐ क्षेमकृते नमः।
 70. ॐ सात्त्वतां पतये नमः।
 71. ॐ इन्द्रत्रात्रे नमः।
 72. ॐ जगत्त्रात्रे नमः।
 73. ॐ इन्द्रदोर्दण्डगर्वघ्ने नमः।
 74. ॐ भक्तवश्याय नमः।
 75. ॐ सदोद्युक्ताय नमः।
 76. ॐ निजानन्दाय नमः।
 77. ॐ रमापतये नमः।
 78. ॐ श्रुतिप्रियाय नमः।
 79. ॐ शुभाङ्गाय नमः।
 80. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
 81. ॐ सत्यकृते नमः।
 82. ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।
 83. ॐ सत्यवाचे नमः।
 84. ॐ सत्यविक्रमाय नमः।
 85. ॐ सत्येनिगूढाय नमः।
 86. ॐ सत्यात्मने नमः।
 87. ॐ कालातीताय नमः।
 88. ॐ गुणाधिकाय नमः।
 89. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
 90. ॐ परस्मै धाम्ने नमः।
 91. ॐ परमाय पुरुषाय नमः।
 92. ॐ पराय नमः।
 93. ॐ कल्याणकृते नमः।
 94. ॐ कवये नमः।
 95. ॐ कर्त्रे नमः।
 96. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।
 97. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 98. ॐ कर्मकृते नमः।
 99. ॐ कर्मकाण्डस्य सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः।
 100. ॐ सर्वान्तकाय नमः।
 101. ॐ सर्वगाय नमः।
 102. ॐ सर्वदाय नमः।
 103. ॐ सर्वभक्षकाय नमः।
 104. ॐ सर्वलोकपतये नमः।
 105. ॐ श्रीमते श्रीमुष्णेशाय नमः।
 106. ॐ शुभेक्षणाय नमः।
 107. ॐ सर्वदेवप्रियाय नमः।
 108. ॐ साक्षिणे नमः।

॥ इति श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords-
Varaha, lord Varaha, Varaha ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Varaha dev, dev Varaha namavali, Varaha god, shree Varaha, ashtottara, lord sri Varaha, Varaha ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Varaha, Sri Varaha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Varaha Dev, 108 names of Varaha dev in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali,Download Sri Varaha shtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Varaha ashtottara shatanamavali

Sri Kubera (108 Naam) Ashtottara Shatanamavali – श्री कुबेर अष्टोत्तरनामावली

Kuber

Kuber

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali – श्री कुबेर अष्टोत्तर अष्टोत्तरनामावली

 1. ॐ कुबेराय नमः।
 2. ॐ धनदाय नमः।
 3. ॐ श्रीमते नमः।
 4. ॐ यक्षेशाय नमः।
 5. ॐ गुह्यकेश्वराय नमः।
 6. ॐ निधीशाय नमः।
 7. ॐ शङ्करसखाय नमः।
 8. ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः।
 9. ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।
 10. ॐ पूर्णाय नमः।
 11. ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।
 12. ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः।
 13. ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।
 14. ॐ सुकच्छपनिधीशाय नमः।
 15. ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।
 16. ॐ कुण्डाक्यानिधिनाथाय नमः।
 17. ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।
 18. ॐ महते नमः।
 19. ॐ वरनिधिदीपाय नमः।
 20. ॐ पूज्याय नमः।
 21. ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः।
 22. ॐ इलपिलापत्याय नमः।
 23. ॐ कोशाधीशाय नमः।
 24. ॐ कुलोधीशाय नमः।
 25. ॐ अश्वारूढाय नमः।
 26. ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
 27. ॐ विशेषज्ञाय नमः।
 28. ॐ विशारदाय नमः।
 29. ॐ नलकूबरनाथाय नमः।
 30. ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।
 31. ॐ गूढमन्त्राय नमः।
 32. ॐ वैश्रवणाय नमः।
 33. ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।
 34. ॐ एकपिङ्गाय नमः।
 35. ॐ अलकाधीशाय नमः।
 36. ॐ बौलस्थाय नमः।
 37. ॐ नरवाहनाय नमः।
 38. ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।
 39. ॐ राज्यदाय नमः।
 40. ॐ रावणाग्रजाय नमः।
 41. ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।
 42. ॐ उद्यानविहाराय नमः।
 43. ॐ सुकुतूहलाय नमः।
 44. ॐ महोत्साहाय नमः।
 45. ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
 46. ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः।
 47. ॐ सार्वभौमाय नमः।
 48. ॐ अङ्गनाथाय नमः।
 49. ॐ सोमाय नमः।
 50. ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।
 51. ॐ पुण्यात्मने नमः।
 52. ॐ पुरुहूत श्रियै नमः।
 53. ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।
 54. ॐ नित्यकीर्तये नमः।
 55. ॐ नीतिवेत्रे नमः।
 56. ॐ लङ्काप्राक्धननायकाय नमः।
 57. ॐ यक्षाय नमः।
 58. ॐ परमशान्तात्मने नमः।
 59. ॐ यक्षराजाय नमः।
 60. ॐ यक्षिणीवृताय नमः।
 61. ॐ किन्नरेशाय नमः।
 62. ॐ किम्पुरुषाय नमः।
 63. ॐ नाथाय नमः।
 64. ॐ खड्गायुधाय नमः।
 65. ॐ वशिने नमः।
 66. ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः।
 67. ॐ वायुवामसमाश्रयाय नमः।
 68. ॐ धर्ममार्गनिरताय नमः।
 69. ॐ धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः।
 70. ॐ नित्येश्वराय नमः।
 71. ॐ धनाध्यक्षाय नमः।
 72. ॐ अष्टलक्ष्मी आश्रितालयाय नमः।
 73. ॐ मनुष्यधर्मिणे नमः।
 74. ॐ सकृताय नमः।
 75. ॐ कोशलक्ष्मी समाश्रिताय नमः।
 76. ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।
 77. ॐ धान्यलक्ष्मी निवासभुवे नमः।
 78. ॐ अश्वलक्ष्मी सदावासाय नमः।
 79. ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।
 80. ॐ राज्यलक्ष्मी जन्मगेहाय नमः।
 81. ॐ धैर्यलक्ष्मी कृपाश्रयाय नमः।
 82. ॐ अखण्डैश्वर्य सम्युक्ताय नमः।
 83. ॐ नित्यानन्दाय नमः।
 84. ॐ सुखाश्रयाय नमः।
 85. ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
 86. ॐ निधिधात्रे नमः।
 87. ॐ निराश्रयाय नमः।
 88. ॐ निरुपद्रवाय नमः।
 89. ॐ नित्यकामाय नमः।
 90. ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।
 91. ॐ निरुपाधिकवासभुवे नमः।
 92. ॐ शान्ताय नमः।
 93. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।
 94. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 95. ॐ सर्वसम्मताय नमः।
 96. ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।
 97. ॐ सदानन्दकृपालयाय नमः।
 98. ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।
 99. ॐ सौगन्धिकुसुमप्रियाय नमः।
 100. ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।
 101. ॐ निधिपीठसमाश्रयाय नमः।
 102. ॐ महामेरूत्तरस्थायने नमः।
 103. ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।
 104. ॐ तुष्टाय नमः।
 105. ॐ शूर्पणका ज्येष्ठाय नमः।
 106. ॐ शिवपूजरताय नमः।
 107. ॐ अनघाय नमः।
 108. ॐ राजयोग समायुक्ताय नमः।

॥ इति श्री कुबेर अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords:- 

Kubera , lord Kubera, Kubera ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Kubera dev, dev Kubera namavali, Kubera god, shree Kubera, Kubera ashtottara, lord sri Kubera, Kubera ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Kubera, 108 names of Lord Kubera, Sri Kubera Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Kubera Dev, 108 names of Kubera dev in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Kubera ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri kubera ashtottara shatanamavali

Sri Shiva (108 Naam) Ashtottara satanamavali – श्री शिव अष्टोत्तरशतनामावली

Shiv Bhagwan

Shiv Bhagwan

Sri Shiva Ashtottara satanamavali – श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ शिवाय नमः ।
 2. ॐ महेश्वराय नमः ।
 3. ॐ शम्भवे नमः ।
 4. ॐ पिनाकिने नमः ।
 5. ॐ शशिशेखराय नमः ।
 6. ॐ वामदेवाय नमः ।
 7. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
 8. ॐ कपर्दिने नमः ।
 9. ॐ नीललोहिताय नमः ।
 10. ॐ शङ्कराय नमः ।
 11. ॐ शूलपाणिने नमः ।
 12. ॐ खट्वाङ्गिने नमः ।
 13. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।
 14. ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
 15. ॐ अम्बिकानाथाय नमः ।
 16. ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
 17. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
 18. ॐ भवाय नमः ।
 19. ॐ शर्वाय नमः ।
 20. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
 21. ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
 22. ॐ शिवाप्रियाय नमः ।
 23. ॐ उग्राय नमः ।
 24. ॐ कपालिने नमः ।
 25. ॐ कामारये नमः ।
 26. ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ।
 27. ॐ गङ्गाधराय नमः ।
 28. ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
 29. ॐ कालकालाय नमः ।
 30. ॐ कृपानिधये नमः ।
 31. ॐ भीमाय नमः ।
 32. ॐ परशुहस्ताय नमः ।
 33. ॐ मृगपाणये नमः ।
 34. ॐ जटाधराय नमः ।
 35. ॐ कैलासवासिने नमः ।
 36. ॐ कवचिने नमः ।
 37. ॐ कठोराय नमः ।
 38. ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ।
 39. ॐ वृषाङ्काय नमः ।
 40. ॐ वृषभारूढाय नमः ।
 41. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ।
 42. ॐ सामप्रियाय नमः ।
 43. ॐ स्वरमयाय नमः ।
 44. ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।
 45. ॐ अनीश्वराय नमः ।
 46. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 47. ॐ परमात्मने नमः ।
 48. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
 49. ॐ हविषे नमः ।
 50. ॐ यज्ञमयाय नमः ।
 51. ॐ सोमाय नमः ।
 52. ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
 53. ॐ सदाशिवाय नमः ।
 54. ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
 55. ॐ वीरभद्राय नमः ।
 56. ॐ गणनाथाय नमः ।
 57. ॐ प्रजापतये नमः ।
 58. ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।
 59. ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
 60. ॐ गिरीशाय नमः ।
 61. ॐ गिरिशाय नमः ।
 62. ॐ अनघाय नमः ।
 63. ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।
 64. ॐ भर्गाय नमः ।
 65. ॐ गिरिधन्वने नमः ।
 66. ॐ गिरिप्रियाय नमः ।
 67. ॐ कृत्तिवाससे नमः ।
 68. ॐ पुरारातये नमः ।
 69. ॐ भगवते नमः ।
 70. ॐ प्रमथाधिपाय नमः ।
 71. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।
 72. ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ।
 73. ॐ जगद्व्यापिने नमः ।
 74. ॐ जगद्गुरुवे नमः ।
 75. ॐ व्योमकेशाय नमः ।
 76. ॐ महासेनजनकाय नमः ।
 77. ॐ चारुविक्रमाय नमः ।
 78. ॐ रुद्राय नमः ।
 79. ॐ भूतपतये नमः ।
 80. ॐ स्थाणवे नमः ।
 81. ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।
 82. ॐ दिगम्बराय नमः ।
 83. ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
 84. ॐ अनेकात्मने नमः ।
 85. ॐ सात्विकाय नमः ।
 86. ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ।
 87. ॐ शाश्वताय नमः ।
 88. ॐ खण्डपरशवे नमः ।
 89. ॐ अजाय नमः ।
 90. ॐ पाशविमोचकाय नमः ।
 91. ॐ मृडाय नमः ।
 92. ॐ पशुपतये नमः ।
 93. ॐ देवाय नमः ।
 94. ॐ महादेवाय नमः ।
 95. ॐ अव्ययाय नमः ।
 96. ॐ हरये नमः ।
 97. ॐ पूषदन्तभिदे नमः ।
 98. ॐ अव्यग्राय नमः ।
 99. ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ।
 100. ॐ हराय नमः ।
 101. ॐ भगनेत्रभिदे नमः ।
 102. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
 103. ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
 104. ॐ सहस्रपदे नमः ।
 105. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।
 106. ॐ अनन्ताय नमः ।
 107. ॐ तारकाय नमः ।
 108. ॐ परमेश्वराय नमः ।

॥ इति श्री शिव अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords-
Shiva, Shiv, lord Shiva, Shiva ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Shiva dev, dev Shiva namavali, Shiva god, shree Shiva, Shiva ashtottara, lord sri Shiva, Shiva ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Shiva, 108 names of Lord Shiva, Sri Shiva Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Shiva Dev, 108 names of Shiva dev in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Shiva ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Shiva ashtottara shatanamavali