Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्षी 108 नाम

Kamakshi Devi

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ कालकण्ठ्यै नमः।
 2. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 3. ॐ बालायै नमः।
 4. ॐ मायायै नमः।
 5. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः।
 6. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 7. ॐ सौभाग्यवत्यै नमः।
 8. ॐ क्लीङ्कार्यै नमः।
 9. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 10. ॐ ऐङ्कार्यै नमः।
 11. ॐ स्कन्दजनन्यै नमः।
 12. ॐ परायै नमः।
 13. ॐ पञ्चदशाक्षर्यै नमः।
 14. ॐ त्रैलोक्यमोहनाधीशायै नमः।
 15. ॐ सर्वाशापूरवल्लभायै नमः।
 16. ॐ सर्वसङ्क्षोभणाधीशायै नमः।
 17. ॐ सर्वसौभाग्यवल्लभायै नमः।
 18. ॐ सर्वार्थसाधकाधीशायै नमः।
 19. ॐ सर्वरक्षाकराधिपायै नमः।
 20. ॐ सर्वरोगहराधीशायै नमः।
 21. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाधिपायै नमः।
 22. ॐ सर्वानन्दमयाधीशायै नमः।
 23. ॐ योगिनीचक्रनायिकायै नमः।
 24. ॐ भक्तानुरक्तायै नमः।
 25. ॐ रक्ताङ्ग्यै नमः।
 26. ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।
 27. ॐ पुष्पबाणेक्षुकोदण्डपाशाङ्कुशकरायै नमः।
 28. ॐ उज्ज्वलायै नमः।
 29. ॐ सच्चिदानन्दलहर्यै नमः।
 30. ॐ श्रीविद्यायै नमः।
 31. ॐ परमेश्वर्यै नमः।
 32. ॐ अनङ्गकुसुमोद्यानायै नमः।
 33. ॐ चक्रेश्वर्यै नमः।
 34. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
 35. ॐ गुप्तायै नमः।
 36. ॐ गुप्ततरायै नमः।
 37. ॐ नित्यायै नमः।
 38. ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः।
 39. ॐ मदद्रवायै नमः।
 40. ॐ मोहिन्यै नमः।
 41. ॐ परमानन्दायै नमः।
 42. ॐ कामेश्यै नमः।
 43. ॐ तरुणीकलायै नमः।
 44. ॐ कलावत्यै नमः।
 45. ॐ भगवत्यै नमः।
 46. ॐ पद्मरागकिरीटायै नमः।
 47. ॐ रक्तवस्त्रायै नमः।
 48. ॐ रक्तभूषायै नमः।
 49. ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः।
 50. ॐ सौगन्धिकलसद्वेण्यै नमः।
 51. ॐ मन्त्रिण्यै नमः।
 52. ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः।
 53. ॐ तत्त्वमय्यै नमः।
 54. ॐ सिद्धान्तपुरवासिन्यै नमः।
 55. ॐ श्रीमत्यै नमः।
 56. ॐ चिन्मय्यै नमः।
 57. ॐ देव्यै नमः।
 58. ॐ कौलिन्यै नमः।
 59. ॐ परदेवतायै नमः।
 60. ॐ कैवल्यरेखायै नमः।
 61. ॐ वशिन्यै नमः।
 62. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
 63. ॐ सर्वमातृकायै नमः।
 64. ॐ विष्णुस्वस्रे नमः।
 65. ॐ वेदमय्यै नमः।
 66. ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः।
 67. ॐ किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः।
 68. ॐ सुतवापिविनोदिन्यै नमः।
 69. ॐ मणिपूरसमासीनायै नमः।
 70. ॐ अनाहताब्जवासिन्यै नमः।
 71. ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः।
 72. ॐ आज्ञापद्मनिवासिन्यै नमः।
 73. ॐ अष्टत्रिंशत्कलामूर्त्यै नमः।
 74. ॐ सुषुम्नाद्वारमध्यगायै नमः।
 75. ॐ योगीश्वरमनोध्येयायै नमः।
 76. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
 77. ॐ चतुर्भुजायै नमः।
 78. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 79. ॐ पुराणागमरूपिण्यै नमः।
 80. ॐ ओङ्कार्यै नमः।
 81. ॐ विमलायै नमः।
 82. ॐ विद्यायै नमः।
 83. ॐ पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः।
 84. ॐ भूतेश्वर्यै नमः।
 85. ॐ भूतमय्यै नमः।
 86. ॐ पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः।
 87. ॐ षोडशन्यासमहारूपिण्यै नमः।
 88. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 89. ॐ दशमातृकायै नमः।
 90. ॐ आधारशक्त्यै नमः।
 91. ॐ अरुणायै नमः।
 92. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 93. ॐ त्रिपुरभैरव्यै नमः।
 94. ॐ रहःपूजासमालोलायै नमः।
 95. ॐ रहोयन्त्रस्वरूपिण्यै नमः।
 96. ॐ त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः।
 97. ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः।
 98. ॐ वसुकोणपुरावासायै नमः।
 99. ॐ दशारद्वयवासिन्यै नमः।
 100. ॐ चतुर्दशारचक्रस्थायै नमः।
 101. ॐ वसुपद्मनिवासिन्यै नमः।
 102. ॐ स्वराब्जपत्रनिलयायै नमः।
 103. ॐ वृन्दत्रयवासिन्यै नमः।
 104. ॐ चतुरस्रस्वरूपास्यायै नमः।
 105. ॐ नवचक्रस्वरूपिण्यै नमः।
 106. ॐ महानित्यायै नमः।
 107. ॐ विजयायै नमः।
 108. ॐ श्रीराजराजेश्वर्यै नमः।

॥ इति श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

kamakshi, lord kamakshi, kamakshi ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri kamakshi devi, devi kamakshi namavali, sita god, shree kamakshi, kamakshi ashtottara, lord kamakshi sita, kamakshi ashtottara shatanamavali in HINDI, Maa kamakshi, 108 names of Lord kamakshi, Sri kamakshi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri kamakshi Devi, 108 names of kamakshi maa in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri kamakshi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri kamakshi ashtottara shatanamavali