Sri Mahishasuramardini 108 namavali – श्री महिषासुरमर्दिनी 108 नाम

Maa

Maa

Sri Mahishasura mardini Ashtottara Shatanamavali – श्री महिषासुरमर्दिनी अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ महत्यै नमः।
 2. ॐ चेतनायै नमः।
 3. ॐ मायायै नमः।
 4. ॐ महागौर्यै नमः।
 5. ॐ महेश्वर्यै नमः।
 6. ॐ महोदरायै नमः।
 7. ॐ महाबुद्ध्यै नमः।
 8. ॐ महाकाल्यै नमः।
 9. ॐ महाबलायै नमः।
 10. ॐ महासुधायै नमः।
 11. ॐ महानिद्रायै नमः।
 12. ॐ महामुद्रायै नमः।
 13. ॐ महादयायै नमः।
 14. ॐ महालक्ष्मै नमः।
 15. ॐ महाभोगायै नमः।
 16. ॐ महामोहायै नमः।
 17. ॐ महाजयायै नमः।
 18. ॐ महातुष्ट्यै नमः।
 19. ॐ महालज्जायै नमः।
 20. ॐ महाधृत्यै नमः।
 21. ॐ महाघोरायै नमः।
 22. ॐ महादम्ष्ट्रायै नमः।
 23. ॐ महाकान्त्यै नमः।
 24. ॐ महास्मृत्यै नमः।
 25. ॐ महापद्मायै नमः।
 26. ॐ महामेधायै नमः।
 27. ॐ महाबोधायै नमः।
 28. ॐ महातपसे नमः।
 29. ॐ महासंस्थानायै नमः।
 30. ॐ महारवायै नमः।
 31. ॐ महारोषायै नमः।
 32. ॐ महायुधायै नमः।
 33. ॐ महाबन्धनसंहार्यै नमः।
 34. ॐ महाभयविनाशिन्यै नमः।
 35. ॐ महानेत्रायै नमः।
 36. ॐ महावक्त्रायै नमः।
 37. ॐ महावक्षसे नमः।
 38. ॐ महाभुजायै नमः।
 39. ॐ महामहीरुहायै नमः।
 40. ॐ पूर्णायै नमः।
 41. ॐ महाछायायै नमः।
 42. ॐ महानघायै नमः।
 43. ॐ महाशान्त्यै नमः।
 44. ॐ महाश्वासायै नमः।
 45. ॐ महापर्वतनन्दिन्यै नमः।
 46. ॐ महाब्रह्ममय्यै नमः।
 47. ॐ मात्रे नमः।
 48. ॐ महासारायै नमः।
 49. ॐ महासुरघ्न्यै नमः।
 50. ॐ महत्यै नमः।
 51. ॐ पार्वत्यै नमः।
 52. ॐ चर्चितायै नमः।
 53. ॐ शिवायै नमः।
 54. ॐ महाक्षान्त्यै नमः।
 55. ॐ महाभ्रान्त्यै नमः।
 56. ॐ महामन्त्रायै नमः।
 57. ॐ महामय्यै नमः।
 58. ॐ महाकुलायै नमः।
 59. ॐ महालोलायै नमः।
 60. ॐ महामायायै नमः।
 61. ॐ महाफलायै नमः।
 62. ॐ महानीलायै नमः।
 63. ॐ महाशीलायै नमः।
 64. ॐ महाबलायै नमः।
 65. ॐ महाकलायै नमः।
 66. ॐ महाचित्रायै नमः।
 67. ॐ महासेतवे नमः।
 68. ॐ महाहेतवे नमः।
 69. ॐ यशस्विन्यै नमः।
 70. ॐ महाविद्यायै नमः।
 71. ॐ महासाध्यायै नमः।
 72. ॐ महासत्यायै नमः।
 73. ॐ महागत्यै नमः।
 74. ॐ महासुखिन्यै नमः।
 75. ॐ महादुःस्वप्ननाशिन्यै नमः।
 76. ॐ महामोक्षप्रदायै नमः।
 77. ॐ महापक्षायै नमः।
 78. ॐ महायशस्विन्यै नमः।
 79. ॐ महाभद्रायै नमः।
 80. ॐ महावाण्यै नमः।
 81. ॐ महारोगविनाशिन्यै नमः।
 82. ॐ महाधारायै नमः।
 83. ॐ महाकारायै नमः।
 84. ॐ महामार्यै नमः।
 85. ॐ खेचर्यै नमः।
 86. ॐ महाक्षेमङ्कर्यै नमः।
 87. ॐ महाक्षमायै नमः।
 88. ॐ महैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः।
 89. ॐ महाविषघ्न्यै नमः।
 90. ॐ विशदायै नमः।
 91. ॐ महादुर्गविनाशिन्यै नमः।
 92. ॐ महावर्षायै नमः।
 93. ॐ महातत्त्वायै नमः।
 94. ॐ महाकैलासवासिन्यै नमः।
 95. ॐ महासुभद्रायै नमः।
 96. ॐ सुभगायै नमः।
 97. ॐ महाविद्यायै नमः।
 98. ॐ महासत्यै नमः।
 99. ॐ महाप्रत्यङ्गिरायै नमः।
 100. ॐ महानित्यायै नमः।
 101. ॐ महाप्रलयकारिण्यै नमः।
 102. ॐ महाशक्त्यै नमः।
 103. ॐ महामत्यै नमः।
 104. ॐ महामङ्गलकारिण्यै नमः।
 105. ॐ महादेव्यै नमः।
 106. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 107. ॐ महामात्रे नमः।
 108. ॐ महापुत्रायै नमः।

॥ इति श्री महिषासुरमर्दिनी अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords-

Mahishasuramardini, lord Mahishasuramardini, Mahishasuramardini ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Mahishasuramardini devi, devi Mahishasuramardini namavali, Mahishasuramardini god, shree Mahishasuramardini, Mahishasuramardini ashtottara, lord sri Mahishasuramardini, Mahishasuramardini ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Mahishasuramardini, 108 names of Lord Mahishasuramardini, Sri Mahishasuramardini Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Mahishasuramardini Devi, 108 names of Mahishasuramardini devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Mahishasuramardini ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Mahishasuramardini ashtottara shatanamavali

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मनसादेवी 108 नाम

Mansa Devi

Mansa Devi

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मनसादेवी अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ मानसादेव्यै नमः।
 2. ॐ पराशक्त्यै नमः।
 3. ॐ महादेव्यै नमः।
 4. ॐ कश्यपमानसपुत्रिकायै नमः।
 5. ॐ निरन्तरध्याननिष्ठायै नमः।
 6. ॐ एकाग्रचित्तायै नमः।
 7. ॐ तापस्यै नमः।
 8. ॐ श्रीकर्यै नमः।
 9. ॐ श्रीकृष्णध्याननिरतायै नमः।
 10. ॐ श्रीकृष्णसेवितायै नमः।
 11. ॐ त्रिलोकपूजितायै नमः।
 12. ॐ सर्पमन्त्राधिष्ठात्र्यै नमः।
 13. ॐ सर्पदर्पविनाशिन्यै नमः।
 14. ॐ सर्पगर्वविमर्दिन्यै नमः।
 15. ॐ सर्पदोषनिवारिण्यै नमः।
 16. ॐ कालसर्पदोषनिवारिण्यै नमः।
 17. ॐ सर्पहत्यादोषहरिण्यै नमः।
 18. ॐ सर्पबन्धनविच्छिन्नदोषनिवारिण्यै नमः।
 19. ॐ सर्पशापविमोचन्यै नमः।
 20. ॐ वल्मीकविच्छिन्नदोषप्रशमन्यै नमः।
 21. ॐ शिवध्यानतपोनिष्ठायै नमः।
 22. ॐ शिवभक्तपरायणायै नमः।
 23. ॐ शिवसाक्षात्कारसङ्कल्पायै नमः।
 24. ॐ सिद्धयोगिन्यै नमः।
 25. ॐ शिवसाक्षात्कारसिद्धिदायै नमः।
 26. ॐ शिवपूजतत्परायै नमः।
 27. ॐ ईश्वरसेवितायै नमः।
 28. ॐ शङ्कराराध्यदेव्यै नमः।
 29. ॐ जरत्कारुप्रियायै नमः।
 30. ॐ जरत्कारुपत्न्यै नमः।
 31. ॐ जरत्कारुवामाङ्कनिलयायै नमः।
 32. ॐ जगदीश्वर्यै नमः।
 33. ॐ आस्तीकमातायै नमः।
 34. ॐ तक्षक‍इन्द्राराध्यादेव्यै नमः।
 35. ॐ जनमेजय सर्पयागविध्वंसिन्यै नमः।
 36. ॐ तक्षक‍इन्द्रप्राणरक्षिण्यै नमः।
 37. ॐ देवेन्द्रादिसेवितायै नमः।
 38. ॐ नागलोकप्रवेशिन्यै नमः।
 39. ॐ नागलोकरक्षिण्यै नमः।
 40. ॐ नागस्वरप्रियायै नमः।
 41. ॐ नागेश्वर्यै नमः।
 42. ॐ नवनागसेवितायै नमः।
 43. ॐ नवनागधारिण्यै नमः।
 44. ॐ सर्पकिरीटशोभितायै नमः।
 45. ॐ नागयज्ञोपवीतिन्यै नमः।
 46. ॐ नागाभरणधारिण्यै नमः।
 47. ॐ विश्वमातायै नमः।
 48. ॐ द्वादशविधकालसर्पदोषनिवारिण्यै नमः।
 49. ॐ नागमल्लिपुष्पाराध्यायै नमः।
 50. ॐ परिमलपुष्पमालिकाधारिण्यै नमः।
 51. ॐ जाजिचम्पकमल्लिकाकुसुमप्रियायै नमः।
 52. ॐ क्षीराभिषेकप्रियायै नमः।
 53. ॐ क्षीरप्रियायै नमः।
 54. ॐ क्षीरान्नप्रीतमानसायै नमः।
 55. ॐ परमपावन्यै नमः।
 56. ॐ पञ्चम्यै नमः।
 57. ॐ पञ्चभूतेश्यै नमः।
 58. ॐ पञ्चोपचारपूजाप्रियायै नमः।
 59. ॐ नागपञ्चमीपूजाफलप्रदायिन्यै नमः।
 60. ॐ पञ्चमीतिथिपूजाप्रियायै नमः।
 61. ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
 62. ॐ अभयप्रदायिन्यै नमः।
 63. ॐ कमलहस्तायै नमः।
 64. ॐ पद्मपीठवासिन्यै नमः।
 65. ॐ पद्ममालाधरायै नमः।
 66. ॐ पद्मिन्यै नमः।
 67. ॐ पद्मनेत्रायै नमः।
 68. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 69. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 70. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 71. ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
 72. ॐ ब्रह्मकुण्डक्षेत्रनिवासिन्यै नमः।
 73. ॐ ब्रह्मकुण्डक्षेत्रपालिन्यै नमः।
 74. ॐ ब्रह्मकुण्डगोदावरि स्नानसन्तुष्टायै नमः।
 75. ॐ वल्मीकपूजासन्तुष्टायै नमः।
 76. ॐ वल्मीकदेवालयनिवासिन्यै नमः।
 77. ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः।
 78. ॐ भवबन्धविमोचन्यै नमः।
 79. ॐ कुटुम्बकलहनिवारिण्यै नमः।
 80. ॐ कुटुम्बसौख्यप्रदायिन्यै नमः।
 81. ॐ सम्पूर्णारोग्य आय्युष्यप्रदायिन्यै नमः।
 82. ॐ बालारिष्टदोषनिवारिण्यै नमः।
 83. ॐ सत्सन्तानप्रदायिन्यै नमः।
 84. ॐ समस्तदुखदारिद्य कष्टनष्टप्रशमन्यै नमः।
 85. ॐ शान्तिहोमप्रियायै नमः।
 86. ॐ यज्ञप्रियायै नमः।
 87. ॐ नवग्रहदोषप्रशमन्यै नमः।
 88. ॐ शान्त्यै नमः।
 89. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 90. ॐ शत्रुसंहारिण्यै नमः।
 91. ॐ हरिद्राकुङ्कुमार्चनप्रियायै नमः।
 92. ॐ अपमृत्युनिवारिण्यै नमः।
 93. ॐ मन्त्रयन्त्रतन्त्राराध्यायै नमः।
 94. ॐ सुन्दराङ्ग्ये नमः।
 95. ॐ ह्रीङ्कारिण्यै नमः।
 96. ॐ श्रीं बीजनिलयायै नमः।
 97. ॐ क्लीं‍कारबीजसर्वस्वायै नमः।
 98. ॐ ऐं बीजशक्त्यै नमः।
 99. ॐ योगमायायै नमः।
 100. ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
 101. ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नमः।
 102. ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः।
 103. ॐ धनुञ्जय गुरुनिलयवासिन्यै नमः।
 104. ॐ धनुञ्जय हृदयान्तरङ्गिण्यै नमः।
 105. ॐ धनुञ्जय संरक्षिण्यै नमः।
 106. ॐ धनुञ्जयाराध्यायै नमः।
 107. ॐ धनुञ्जय वैभवकारिण्यै नमः।
 108. ॐ सर्वशुभङ्कर्यै नमः।

॥ इति श्री मानसादेवी अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords-

Manasa Devi, lord Manasa, Manasa Devi ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Manasa devi, devi Manasa namavali, Manasa god, shree Manasa Devi, Manasa Devi ashtottara, lord sri Manasa, Manasa Devi ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Manasa Devi, 108 names of Lord Manasa Devi, Sri Manasa Devi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Manasa Devi, 108 names of Manasa Devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Manasa Devi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Manasa Devi ashtottara shatanamavali

Sri Durga (108 Naam) Ashtottara Shatanamavali – श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली

Durga Maa

Durga Maa

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali – श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ दुर्गायै नमः।
 2. ॐ शिवायै नमः।
 3. ॐ महालक्ष्मै नमः।
 4. ॐ महागौर्यै नमः।
 5. ॐ चण्डिकायै नमः।
 6. ॐ सर्वज्ञायै नमः।
 7. ॐ सर्वलोकेशायै नमः।
 8. ॐ सर्वकर्मफलप्रदायै नमः।
 9. ॐ सर्वतीर्थमयायै नमः।
 10. ॐ पुण्यायै नमः।
 11. ॐ देवयोनये नमः।
 12. ॐ अयोनिजायै नमः।
 13. ॐ भूमिजायै नमः।
 14. ॐ निर्गुणायै नमः।
 15. ॐ आधारशक्त्यै नमः।
 16. ॐ अनीश्वर्यै नमः।
 17. ॐ निर्गुणायै नमः।
 18. ॐ निरहङ्कारायै नमः।
 19. ॐ सर्वगर्वविमर्दिन्यै नमः।
 20. ॐ सर्वलोकप्रियायै नमः।
 21. ॐ वाण्यै नमः।
 22. ॐ सर्वविद्याधिदेवतायै नमः।
 23. ॐ पार्वत्यै नमः।
 24. ॐ देवमात्रे नमः।
 25. ॐ वनीशायै नमः।
 26. ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः।
 27. ॐ तेजोवत्यै नमः।
 28. ॐ महामात्रे नमः।
 29. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः।
 30. ॐ देवतायै नमः।
 31. ॐ वह्निरूपायै नमः।
 32. ॐ सरोजायै नमः।
 33. ॐ वर्णरूपिण्यै नमः।
 34. ॐ गुणाश्रयायै नमः।
 35. ॐ गुणमध्यायै नमः।
 36. ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः।
 37. ॐ कर्मज्ञानप्रदायै नमः।
 38. ॐ कान्तायै नमः।
 39. ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः।
 40. ॐ धर्मज्ञानायै नमः।
 41. ॐ धर्मनिष्ठायै नमः।
 42. ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः।
 43. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 44. ॐ कामसंहर्त्र्यै नमः।
 45. ॐ कामक्रोधविवर्जितायै नमः।
 46. ॐ शाङ्कर्यै नमः।
 47. ॐ शाम्भव्यै नमः।
 48. ॐ शान्तायै नमः।
 49. ॐ चन्द्रसूर्याग्निलोचनायै नमः।
 50. ॐ सुजयायै नमः।
 51. ॐ जयभूमिष्ठायै नमः।
 52. ॐ जाह्नव्यै नमः।
 53. ॐ जनपूजितायै नमः।
 54. ॐ शास्त्रायै नमः।
 55. ॐ शास्त्रमयायै नमः।
 56. ॐ नित्यायै नमः।
 57. ॐ शुभायै नमः।
 58. ॐ चन्द्रार्धमस्तकायै नमः।
 59. ॐ भारत्यै नमः।
 60. ॐ भ्रामर्यै नमः।
 61. ॐ कल्पायै नमः।
 62. ॐ कराल्यै नमः।
 63. ॐ कृष्णपिङ्गलायै नमः।
 64. ॐ ब्राह्म्यै नमः।
 65. ॐ नारायण्यै नमः।
 66. ॐ रौद्र्यै नमः।
 67. ॐ चन्द्रामृतपरिवृतायै नमः।
 68. ॐ ज्येष्ठायै नमः।
 69. ॐ इन्दिरायै नमः।
 70. ॐ महामायायै नमः।
 71. ॐ जगत्सृष्ट्याधिकारिण्यै नमः।
 72. ॐ ब्रह्माण्डकोटिसंस्थानायै नमः।
 73. ॐ कामिन्यै नमः।
 74. ॐ कमलालयायै नमः।
 75. ॐ कात्यायन्यै नमः।
 76. ॐ कलातीतायै नमः।
 77. ॐ कालसंहारकारिण्यै नमः।
 78. ॐ योगनिष्ठायै नमः।
 79. ॐ योगगम्यायै नमः।
 80. ॐ योगध्येयायै नमः।
 81. ॐ तपस्विन्यै नमः।
 82. ॐ ज्ञानरूपायै नमः।
 83. ॐ निराकारायै नमः।
 84. ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदायै नमः।
 85. ॐ भूतात्मिकायै नमः।
 86. ॐ भूतमात्रे नमः।
 87. ॐ भूतेशायै नमः।
 88. ॐ भूतधारिण्यै नमः।
 89. ॐ स्वधानारीमध्यगतायै नमः।
 90. ॐ षडाधाराधिवर्धिन्यै नमः।
 91. ॐ मोहितायै नमः।
 92. ॐ अंशुभवायै नमः।
 93. ॐ शुभ्रायै नमः।
 94. ॐ सूक्ष्मायै नमः।
 95. ॐ मात्रायै नमः।
 96. ॐ निरालसायै नमः।
 97. ॐ निम्नगायै नमः।
 98. ॐ नीलसङ्काशायै नमः।
 99. ॐ नित्यानन्दायै नमः।
 100. ॐ हरायै नमः।
 101. ॐ परायै नमः।
 102. ॐ सर्वज्ञानप्रदायै नमः।
 103. ॐ आनन्दायै नमः।
 104. ॐ सत्यायै नमः।
 105. ॐ दुर्लभरूपिण्यै नमः।
 106. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 107. ॐ सर्वगतायै नमः।
 108. ॐ सर्वाभीष्टप्रदायै नमः।

॥ इति श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords-

Durga, lord Durga, Durga ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Durga devi, devi Durga namavali, Durga god, shree Durga Devi, Durga ashtottara, lord sri Durga, Durga ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Durga, 108 names of Lord Durga, Sri Durga Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Durga, 108 names of Durga in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Durga ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Durga ashtottara shatanamavali

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali – श्री मङ्गलगौरी 108 नाम

Gauri 108 Naam

Gauri 108 Naam

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali – श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तरनामावली

 1. ॐ गौर्यै नमः।
 2. ॐ गणेशजनन्यै नमः।
 3. ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः।
 4. ॐ गुहाम्बिकायै नमः।
 5. ॐ जगन्मात्रे नमः।
 6. ॐ गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः।
 7. ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः।
 8. ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः।
 9. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।
 10. ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः।
 11. ॐ कष्टदारिद्य्रशमन्यै नमः।
 12. ॐ शिवायै नमः।
 13. ॐ शाम्भव्यै नमः।
 14. ॐ शाङ्कर्यै नमः।
 15. ॐ बालायै नमः।
 16. ॐ भवान्यै नमः।
 17. ॐ भद्रदायिन्यै नमः।
 18. ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः।
 19. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 20. ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।
 21. ॐ महेश्वर्यै नमः।
 22. ॐ महामायायै नमः।
 23. ॐ मन्त्राराध्यायै नमः।
 24. ॐ महाबलायै नमः।
 25. ॐ हेमाद्रिजायै नमः।
 26. ॐ हेमवत्यै नमः।
 27. ॐ पार्वत्यै नमः।
 28. ॐ पापनाशिन्यै नमः।
 29. ॐ नारायणाम्शजायै नमः।
 30. ॐ नित्यायै नमः।
 31. ॐ निरीशायै नमः।
 32. ॐ निर्मलायै नमः।
 33. ॐ अम्बिकायै नमः।
 34. ॐ मृडान्यै नमः।
 35. ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः।
 36. ॐ मानिन्यै नमः।
 37. ॐ मेनकात्मजायै नमः।
 38. ॐ कुमार्यै नमः।
 39. ॐ कन्यकायै नमः।
 40. ॐ दुर्गायै नमः।
 41. ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः।
 42. ॐ कात्यायिन्यै नमः।
 43. ॐ कृपापूर्णायै नमः।
 44. ॐ कल्याण्यै नमः।
 45. ॐ कमलार्चितायै नमः।
 46. ॐ सत्यै नमः।
 47. ॐ सर्वमय्यै नमः।
 48. ॐ सौभाग्यदायै नमः।
 49. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 50. ॐ अमलायै नमः।
 51. ॐ अमरसंसेव्यायै नमः।
 52. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
 53. ॐ अमृतेश्वर्यै नमः।
 54. ॐ अखिलागमसंस्तुत्यायै नमः।
 55. ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः।
 56. ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः।
 57. ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः।
 58. ॐ हिरण्मय्यै नमः।
 59. ॐ परायै नमः।
 60. ॐ सूक्ष्मायै नमः।
 61. ॐ शीताम्शुकृतशेखरायै नमः।
 62. ॐ हरिद्राकुङ्कुमाराध्यायै नमः।
 63. ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः।
 64. ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः।
 65. ॐ सामशिखायै नमः।
 66. ॐ वेदान्तलक्षणायै नमः।
 67. ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः।
 68. ॐ कामकलनायै नमः।
 69. ॐ काङ्क्षितार्थदायै नमः।
 70. ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः।
 71. ॐ चिदम्बरशरीरिण्यै नमः।
 72. ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः।
 73. ॐ देव्यै नमः।
 74. ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः।
 75. ॐ कमलायै नमः।
 76. ॐ मारारातिप्रियार्धाङ्ग्यै नमः।
 77. ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः।
 78. ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः।
 79. ॐ पुण्यायै नमः।
 80. ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः।
 81. ॐ सत्यधर्मरतायै नमः।
 82. ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः।
 83. ॐ शशाङ्करूपिण्यै नमः।
 84. ॐ श्यामलायै नमः।
 85. ॐ बगलायै नमः।
 86. ॐ चण्डायै नमः।
 87. ॐ मातृकायै नमः।
 88. ॐ भगमालिन्यै नमः।
 89. ॐ शूलिन्यै नमः।
 90. ॐ विरजायै नमः।
 91. ॐ स्वाहायै नमः।
 92. ॐ स्वधायै नमः।
 93. ॐ प्रत्यङ्गिराम्बिकायै नमः।
 94. ॐ आर्यायै नमः।
 95. ॐ दाक्षायिण्यै नमः।
 96. ॐ दीक्षायै नमः।
 97. ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः।
 98. ॐ शिवाभिधानायै नमः।
 99. ॐ श्रीविद्यायै नमः।
 100. ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः।
 101. ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः।
 102. ॐ नादरूपिण्यै नमः।
 103. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 104. ॐ त्रिगुणायै नमः।
 105. ॐ ईश्वर्यै नमः।
 106. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 107. ॐ स्वर्णगौर्यै नमः।
 108. ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः।

॥ इति श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords-

Mangala Gauri, lord Mangala Gauri, Mangala Gauri ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Mangala Gauri devi, devi Mangala Gauri namavali, Mangala Gauri god, shree Mangala Gauri Devi, Mangala Gauri Devi ashtottara, lord sri Mangala Gauri, Mangala Gauri ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Mangala Gauri, 108 names of Lord Mangala Gauri, Sri Mangala Gauri Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Mangala Gauri, 108 names of Mangala Gauri in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Mangala Gauri ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Mangala Gauri ashtottara shatanamavali