Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मनसादेवी 108 नाम

Mansa Devi

Mansa Devi

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मनसादेवी अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ मानसादेव्यै नमः।
 2. ॐ पराशक्त्यै नमः।
 3. ॐ महादेव्यै नमः।
 4. ॐ कश्यपमानसपुत्रिकायै नमः।
 5. ॐ निरन्तरध्याननिष्ठायै नमः।
 6. ॐ एकाग्रचित्तायै नमः।
 7. ॐ तापस्यै नमः।
 8. ॐ श्रीकर्यै नमः।
 9. ॐ श्रीकृष्णध्याननिरतायै नमः।
 10. ॐ श्रीकृष्णसेवितायै नमः।
 11. ॐ त्रिलोकपूजितायै नमः।
 12. ॐ सर्पमन्त्राधिष्ठात्र्यै नमः।
 13. ॐ सर्पदर्पविनाशिन्यै नमः।
 14. ॐ सर्पगर्वविमर्दिन्यै नमः।
 15. ॐ सर्पदोषनिवारिण्यै नमः।
 16. ॐ कालसर्पदोषनिवारिण्यै नमः।
 17. ॐ सर्पहत्यादोषहरिण्यै नमः।
 18. ॐ सर्पबन्धनविच्छिन्नदोषनिवारिण्यै नमः।
 19. ॐ सर्पशापविमोचन्यै नमः।
 20. ॐ वल्मीकविच्छिन्नदोषप्रशमन्यै नमः।
 21. ॐ शिवध्यानतपोनिष्ठायै नमः।
 22. ॐ शिवभक्तपरायणायै नमः।
 23. ॐ शिवसाक्षात्कारसङ्कल्पायै नमः।
 24. ॐ सिद्धयोगिन्यै नमः।
 25. ॐ शिवसाक्षात्कारसिद्धिदायै नमः।
 26. ॐ शिवपूजतत्परायै नमः।
 27. ॐ ईश्वरसेवितायै नमः।
 28. ॐ शङ्कराराध्यदेव्यै नमः।
 29. ॐ जरत्कारुप्रियायै नमः।
 30. ॐ जरत्कारुपत्न्यै नमः।
 31. ॐ जरत्कारुवामाङ्कनिलयायै नमः।
 32. ॐ जगदीश्वर्यै नमः।
 33. ॐ आस्तीकमातायै नमः।
 34. ॐ तक्षक‍इन्द्राराध्यादेव्यै नमः।
 35. ॐ जनमेजय सर्पयागविध्वंसिन्यै नमः।
 36. ॐ तक्षक‍इन्द्रप्राणरक्षिण्यै नमः।
 37. ॐ देवेन्द्रादिसेवितायै नमः।
 38. ॐ नागलोकप्रवेशिन्यै नमः।
 39. ॐ नागलोकरक्षिण्यै नमः।
 40. ॐ नागस्वरप्रियायै नमः।
 41. ॐ नागेश्वर्यै नमः।
 42. ॐ नवनागसेवितायै नमः।
 43. ॐ नवनागधारिण्यै नमः।
 44. ॐ सर्पकिरीटशोभितायै नमः।
 45. ॐ नागयज्ञोपवीतिन्यै नमः।
 46. ॐ नागाभरणधारिण्यै नमः।
 47. ॐ विश्वमातायै नमः।
 48. ॐ द्वादशविधकालसर्पदोषनिवारिण्यै नमः।
 49. ॐ नागमल्लिपुष्पाराध्यायै नमः।
 50. ॐ परिमलपुष्पमालिकाधारिण्यै नमः।
 51. ॐ जाजिचम्पकमल्लिकाकुसुमप्रियायै नमः।
 52. ॐ क्षीराभिषेकप्रियायै नमः।
 53. ॐ क्षीरप्रियायै नमः।
 54. ॐ क्षीरान्नप्रीतमानसायै नमः।
 55. ॐ परमपावन्यै नमः।
 56. ॐ पञ्चम्यै नमः।
 57. ॐ पञ्चभूतेश्यै नमः।
 58. ॐ पञ्चोपचारपूजाप्रियायै नमः।
 59. ॐ नागपञ्चमीपूजाफलप्रदायिन्यै नमः।
 60. ॐ पञ्चमीतिथिपूजाप्रियायै नमः।
 61. ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
 62. ॐ अभयप्रदायिन्यै नमः।
 63. ॐ कमलहस्तायै नमः।
 64. ॐ पद्मपीठवासिन्यै नमः।
 65. ॐ पद्ममालाधरायै नमः।
 66. ॐ पद्मिन्यै नमः।
 67. ॐ पद्मनेत्रायै नमः।
 68. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 69. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 70. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 71. ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
 72. ॐ ब्रह्मकुण्डक्षेत्रनिवासिन्यै नमः।
 73. ॐ ब्रह्मकुण्डक्षेत्रपालिन्यै नमः।
 74. ॐ ब्रह्मकुण्डगोदावरि स्नानसन्तुष्टायै नमः।
 75. ॐ वल्मीकपूजासन्तुष्टायै नमः।
 76. ॐ वल्मीकदेवालयनिवासिन्यै नमः।
 77. ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः।
 78. ॐ भवबन्धविमोचन्यै नमः।
 79. ॐ कुटुम्बकलहनिवारिण्यै नमः।
 80. ॐ कुटुम्बसौख्यप्रदायिन्यै नमः।
 81. ॐ सम्पूर्णारोग्य आय्युष्यप्रदायिन्यै नमः।
 82. ॐ बालारिष्टदोषनिवारिण्यै नमः।
 83. ॐ सत्सन्तानप्रदायिन्यै नमः।
 84. ॐ समस्तदुखदारिद्य कष्टनष्टप्रशमन्यै नमः।
 85. ॐ शान्तिहोमप्रियायै नमः।
 86. ॐ यज्ञप्रियायै नमः।
 87. ॐ नवग्रहदोषप्रशमन्यै नमः।
 88. ॐ शान्त्यै नमः।
 89. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 90. ॐ शत्रुसंहारिण्यै नमः।
 91. ॐ हरिद्राकुङ्कुमार्चनप्रियायै नमः।
 92. ॐ अपमृत्युनिवारिण्यै नमः।
 93. ॐ मन्त्रयन्त्रतन्त्राराध्यायै नमः।
 94. ॐ सुन्दराङ्ग्ये नमः।
 95. ॐ ह्रीङ्कारिण्यै नमः।
 96. ॐ श्रीं बीजनिलयायै नमः।
 97. ॐ क्लीं‍कारबीजसर्वस्वायै नमः।
 98. ॐ ऐं बीजशक्त्यै नमः।
 99. ॐ योगमायायै नमः।
 100. ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
 101. ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नमः।
 102. ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः।
 103. ॐ धनुञ्जय गुरुनिलयवासिन्यै नमः।
 104. ॐ धनुञ्जय हृदयान्तरङ्गिण्यै नमः।
 105. ॐ धनुञ्जय संरक्षिण्यै नमः।
 106. ॐ धनुञ्जयाराध्यायै नमः।
 107. ॐ धनुञ्जय वैभवकारिण्यै नमः।
 108. ॐ सर्वशुभङ्कर्यै नमः।

॥ इति श्री मानसादेवी अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords-

Manasa Devi, lord Manasa, Manasa Devi ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Manasa devi, devi Manasa namavali, Manasa god, shree Manasa Devi, Manasa Devi ashtottara, lord sri Manasa, Manasa Devi ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Manasa Devi, 108 names of Lord Manasa Devi, Sri Manasa Devi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Manasa Devi, 108 names of Manasa Devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Manasa Devi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Manasa Devi ashtottara shatanamavali