Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश 108 नाम

Ganesh

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गजाननाय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 4. ॐ विनायकाय नमः।
 5. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 6. ॐ सुमुखाय नमः।
 7. ॐ प्रमुखाय नमः।
 8. ॐ सन्मुखाय नमः।
 9. ॐ कृतिने नमः।
 10. ॐ ज्ञानदीपाय नमः।
 11. ॐ सुखनिधये नमः।
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 13. ॐ सुरारिभिदे नमः।
 14. ॐ महागणपतये नमः।
 15. ॐ मान्याय नमः।
 16. ॐ महन्मान्याय नमः।
 17. ॐ मृडात्मजाय नमः।
 18. ॐ पुराणाय नमः।
 19. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
 20. ॐ पुरुषाय नमः।
 21. ॐ पूष्णे नमः।
 22. ॐ पुष्करिणे नमः।
 23. ॐ पुण्यकृते नमः।
 24. ॐ अग्रगण्याय नमः।
 25. ॐ अग्रपूज्याय नमः।
 26. ॐ अग्रगामिने नमः।
 27. ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
 28. ॐ सर्वस्मै नमः।
 29. ॐ सर्वोपास्याय नमः।
 30. ॐ सर्वकर्त्रे नमः।
 31. ॐ सर्वनेत्रे नमः।
 32. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 33. ॐ सर्वसिद्धाय नमः।
 34. ॐ सर्ववन्द्याय नमः।
 35. ॐ महाकालाय नमः।
 36. ॐ महाबलाय नमः।
 37. ॐ हेरंबाय नमः।
 38. ॐ लंबजठराय नमः।
 39. ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः।
 40. ॐ महोदराय नमः।
 41. ॐ मदोत्कटाय नमः।
 42. ॐ महावीराय नमः।
 43. ॐ मन्त्रिणे नमः।
 44. ॐ मङ्गलदाय नमः।
 45. ॐ प्रमथाचार्याय नमः।
 46. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 47. ॐ प्रमोदाय नमः।
 48. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 49. ॐ धृतिमते नमः।
 50. ॐ मतिमते नमः।
 51. ॐ कामिने नमः।
 52. ॐ कपित्थप्रियाय नमः।
 53. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 54. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
 55. ॐ ब्रह्मविदे नमः।
 56. ॐ ब्रह्मवन्दिताय नमः।
 57. ॐ जिष्णवे नमः।
 58. ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
 59. ॐ भक्तजीविताय नमः।
 60. ॐ जितमन्मथाय नमः।
 61. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
 62. ॐ गुहज्यायसे नमः।
 63. ॐ सिद्धसेविताय नमः।
 64. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
 65. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 66. ॐ विश्वनेत्रे नमः।
 67. ॐ विराजे नमः।
 68. ॐ स्वराजे नमः।
 69. ॐ श्रीपतये नमः।
 70. ॐ वाक्पतये नमः।
 71. ॐ श्रीमते नमः।
 72. ॐ शृङ्गारिणे नमः।
 73. ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
 74. ॐ शिवप्रियाय नमः।
 75. ॐ शीघ्रकारिणे नमः।
 76. ॐ शाश्वताय नमः।
 77. ॐ शिवनन्दनाय नमः।
 78. ॐ बलोद्धाय नमः।
 79. ॐ भक्तनिधये नमः।
 80. ॐ भावगम्याय नमः।
 81. ॐ भवात्मजाय नमः।
 82. ॐ महते नमः।
 83. ॐ मङ्गलदायिने नमः।
 84. ॐ महेशाय नमः।
 85. ॐ महिताय नमः।
 86. ॐ सत्यधर्मिणे नमः।
 87. ॐ सदाधाराय नमः।
 88. ॐ सत्याय नमः।
 89. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
 90. ॐ शुभाङ्गाय नमः।
 91. ॐ शुभ्रदन्ताय नमः।
 92. ॐ शुभदाय नमः।
 93. ॐ शुभविग्रहाय नमः।
 94. ॐ पञ्चपातकनाशिने नमः।
 95. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
 96. ॐ विश्वेशाय नमः।
 97. ॐ विबुधाराध्यपदाय नमः।
 98. ॐ वीरवराग्रगाय नमः।
 99. ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः।
 100. ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः।
 101. ॐ वल्लभावल्लभाय नमः।
 102. ॐ वराभयकरांबुजाय नमः।
 103. ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः।
 104. ॐ सुधाकरकलाधराय नमः।
 105. ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
 106. ॐ प्रधानेशाय नमः।
 107. ॐ पुरातनाय नमः।
 108. ॐ वरसिद्धिविनायकाय नमः।

॥ इति श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha, lord Ganesha, ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Ganesha, sri Ganesha swamy, lord Ganesha swamy, Ganesha god, shree Ganesha, Ganesha ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara, lord sri Ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha, 108 names of Lord Ganesha, Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Swamy, 108 names of Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha ashtottara shatanamavali