Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकार 108 नाम

Ganesha Gakara

Ganesha Gakara

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेश्वराय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ गणत्रात्रे नमः।
 4. ॐ गणञ्जयाय नमः।
 5. ॐ गणनाथाय नमः।
 6. ॐ गणक्रीडाय नमः।
 7. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः।
 8. ॐ गणप्राज्ञाय नमः।
 9. ॐ गणधाम्ने नमः।
 10. ॐ गणप्रवणमानसाय नमः।
 11. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः।
 12. ॐ गणभूतये नमः।
 13. ॐ गणेष्टदाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ गणश्रीदाय नमः।
 16. ॐ गणगौरवदायकाय नमः।
 17. ॐ गुणातीताय नमः।
 18. ॐ गुणस्रष्ट्रे नमः।
 19. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः।
 20. ॐ गुणप्रचारिणे नमः।
 21. ॐ गुणवते नमः।
 22. ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः।
 23. ॐ गुणप्रविष्टाय नमः।
 24. ॐ गुणपाय नमः।
 25. ॐ गुणज्ञाय नमः।
 26. ॐ गुणबन्धनाय नमः।
 27. ॐ गजराजाय नमः।
 28. ॐ गजपतये नमः।
 29. ॐ गजकर्णाय नमः।
 30. ॐ गजाननाय नमः।
 31. ॐ गजदन्ताय नमः।
 32. ॐ गजाधीशाय नमः।
 33. ॐ गजरूपाय नमः।
 34. ॐ गजध्वनये नमः।
 35. ॐ गजमुखाय नमः।
 36. ॐ गजवन्द्याय नमः।
 37. ॐ गजदन्तधराय नमः।
 38. ॐ गजाय नमः।
 39. ॐ गजराजे नमः।
 40. ॐ गजयूथस्थाय नमः।
 41. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः।
 42. ॐ गजदैत्यासुरहराय नमः।
 43. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नमः।
 44. ॐ गानश्लाघिने नमः।
 45. ॐ गानगम्याय नमः।
 46. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः।
 47. ॐ गानज्ञाय नमः।
 48. ॐ गानचतुराय नमः।
 49. ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः।
 50. ॐ गुरुप्रियाय नमः।
 51. ॐ गुरुगुणाय नमः।
 52. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः।
 53. ॐ गुरुवन्द्याय नमः।
 54. ॐ गुरुभुजाय नमः।
 55. ॐ गुरुमायाय नमः।
 56. ॐ गुरुप्रभाय नमः।
 57. ॐ गुरुविद्याय नमः।
 58. ॐ गुरुप्राणाय नमः।
 59. ॐ गुरुबाहुबलाश्रयाय नमः।
 60. ॐ गुरुशुण्डाय नमः।
 61. ॐ गुरुस्कन्धाय नमः।
 62. ॐ गुरुजङ्घाय नमः।
 63. ॐ गुरुप्रथाय नमः।
 64. ॐ गुर्वङ्गुलये नमः।
 65. ॐ गुरुबलाय नमः।
 66. ॐ गुरुश्रिये नमः।
 67. ॐ गुरुगर्वनुते नमः।
 68. ॐ गुरूरसे नमः।
 69. ॐ गुरुपीनांसाय नमः।
 70. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः।
 71. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः।
 72. ॐ गुरुमान्यप्रदायकाय नमः।
 73. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः।
 74. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः।
 75. ॐ गुरुमन्त्राय नमः।
 76. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः।
 77. ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः।
 78. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः।
 79. ॐ गुरुपाषण्डखण्डकाय नमः।
 80. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः।
 81. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः।
 82. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः।
 83. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः।
 84. ॐ गौरीतेजस्समुत्पन्नाय नमः।
 85. ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः।
 86. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः।
 87. ॐ गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः।
 88. ॐ गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः।
 89. ॐ गौतमाभयदायकाय नमः।
 90. ॐ गोपालाय नमः।
 91. ॐ गोधनाय नमः।
 92. ॐ गोपाय नमः।
 93. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः।
 94. ॐ गोष्ठप्रियाय नमः।
 95. ॐ गोलोकाय नमः।
 96. ॐ गोदोग्ध्रे नमः।
 97. ॐ गोपयःप्रियाय नमः।
 98. ॐ ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः।
 99. ॐ ग्रन्थिभिदे नमः।
 100. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः।
 101. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः।
 102. ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः।
 103. ॐ गकारबीजनिलयाय नमः।
 104. ॐ गकाराय नमः।
 105. ॐ ग्रहवन्दिताय नमः।
 106. ॐ गर्भदाय नमः।
 107. ॐ गणकश्लाघ्याय नमः।
 108. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः।

॥ इति श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha Gakara, lord Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali, lord Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamawali, sri Ganesha Gakara, sri Ganesha Gakara swamy, lord Ganesha Gakara swamy, Ganesha Gakara god, shree Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali, Ganesha Gakara ashtottara, lord sri Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha Gakara, 108 names of Lord Ganesha Gakara, Sri Ganesha Gakara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Gakara Swamy, 108 names of Narasimha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश 108 नाम

Ganesh

Ganesh

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गजाननाय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 4. ॐ विनायकाय नमः।
 5. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 6. ॐ सुमुखाय नमः।
 7. ॐ प्रमुखाय नमः।
 8. ॐ सन्मुखाय नमः।
 9. ॐ कृतिने नमः।
 10. ॐ ज्ञानदीपाय नमः।
 11. ॐ सुखनिधये नमः।
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 13. ॐ सुरारिभिदे नमः।
 14. ॐ महागणपतये नमः।
 15. ॐ मान्याय नमः।
 16. ॐ महन्मान्याय नमः।
 17. ॐ मृडात्मजाय नमः।
 18. ॐ पुराणाय नमः।
 19. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
 20. ॐ पुरुषाय नमः।
 21. ॐ पूष्णे नमः।
 22. ॐ पुष्करिणे नमः।
 23. ॐ पुण्यकृते नमः।
 24. ॐ अग्रगण्याय नमः।
 25. ॐ अग्रपूज्याय नमः।
 26. ॐ अग्रगामिने नमः।
 27. ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
 28. ॐ सर्वस्मै नमः।
 29. ॐ सर्वोपास्याय नमः।
 30. ॐ सर्वकर्त्रे नमः।
 31. ॐ सर्वनेत्रे नमः।
 32. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 33. ॐ सर्वसिद्धाय नमः।
 34. ॐ सर्ववन्द्याय नमः।
 35. ॐ महाकालाय नमः।
 36. ॐ महाबलाय नमः।
 37. ॐ हेरंबाय नमः।
 38. ॐ लंबजठराय नमः।
 39. ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः।
 40. ॐ महोदराय नमः।
 41. ॐ मदोत्कटाय नमः।
 42. ॐ महावीराय नमः।
 43. ॐ मन्त्रिणे नमः।
 44. ॐ मङ्गलदाय नमः।
 45. ॐ प्रमथाचार्याय नमः।
 46. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 47. ॐ प्रमोदाय नमः।
 48. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 49. ॐ धृतिमते नमः।
 50. ॐ मतिमते नमः।
 51. ॐ कामिने नमः।
 52. ॐ कपित्थप्रियाय नमः।
 53. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 54. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
 55. ॐ ब्रह्मविदे नमः।
 56. ॐ ब्रह्मवन्दिताय नमः।
 57. ॐ जिष्णवे नमः।
 58. ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
 59. ॐ भक्तजीविताय नमः।
 60. ॐ जितमन्मथाय नमः।
 61. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
 62. ॐ गुहज्यायसे नमः।
 63. ॐ सिद्धसेविताय नमः।
 64. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
 65. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 66. ॐ विश्वनेत्रे नमः।
 67. ॐ विराजे नमः।
 68. ॐ स्वराजे नमः।
 69. ॐ श्रीपतये नमः।
 70. ॐ वाक्पतये नमः।
 71. ॐ श्रीमते नमः।
 72. ॐ शृङ्गारिणे नमः।
 73. ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
 74. ॐ शिवप्रियाय नमः।
 75. ॐ शीघ्रकारिणे नमः।
 76. ॐ शाश्वताय नमः।
 77. ॐ शिवनन्दनाय नमः।
 78. ॐ बलोद्धाय नमः।
 79. ॐ भक्तनिधये नमः।
 80. ॐ भावगम्याय नमः।
 81. ॐ भवात्मजाय नमः।
 82. ॐ महते नमः।
 83. ॐ मङ्गलदायिने नमः।
 84. ॐ महेशाय नमः।
 85. ॐ महिताय नमः।
 86. ॐ सत्यधर्मिणे नमः।
 87. ॐ सदाधाराय नमः।
 88. ॐ सत्याय नमः।
 89. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
 90. ॐ शुभाङ्गाय नमः।
 91. ॐ शुभ्रदन्ताय नमः।
 92. ॐ शुभदाय नमः।
 93. ॐ शुभविग्रहाय नमः।
 94. ॐ पञ्चपातकनाशिने नमः।
 95. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
 96. ॐ विश्वेशाय नमः।
 97. ॐ विबुधाराध्यपदाय नमः।
 98. ॐ वीरवराग्रगाय नमः।
 99. ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः।
 100. ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः।
 101. ॐ वल्लभावल्लभाय नमः।
 102. ॐ वराभयकरांबुजाय नमः।
 103. ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः।
 104. ॐ सुधाकरकलाधराय नमः।
 105. ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
 106. ॐ प्रधानेशाय नमः।
 107. ॐ पुरातनाय नमः।
 108. ॐ वरसिद्धिविनायकाय नमः।

॥ इति श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha, lord Ganesha, ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Ganesha, sri Ganesha swamy, lord Ganesha swamy, Ganesha god, shree Ganesha, Ganesha ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara, lord sri Ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha, 108 names of Lord Ganesha, Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Swamy, 108 names of Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha ashtottara shatanamavali