Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – श्री रेणुका 108 नाम

Renuka

Renuka

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – श्री रेणुका अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ जगदम्बायै नमः।
 2. ॐ जगद्वन्द्यायै नमः।
 3. ॐ महाशक्त्यै नमः।
 4. ॐ महेश्वर्यै नमः।
 5. ॐ महादेव्यै नमः।
 6. ॐ महाकाल्यै नमः।
 7. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 8. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 9. ॐ महावीरायै नमः।
 10. ॐ महारात्र्यै नमः।
 11. ॐ कालरात्र्यै नमः।
 12. ॐ कालिकायै नमः।
 13. ॐ सिद्धविद्यायै नमः।
 14. ॐ राममातायै नमः।
 15. ॐ शिवायै नमः।
 16. ॐ शान्तायै नमः।
 17. ॐ ऋषिप्रियायै नमः।
 18. ॐ नारायण्यै नमः।
 19. ॐ जगन्मातायै नमः।
 20. ॐ जगद्बीजायै नमः।
 21. ॐ जगत्प्रभायै नमः।
 22. ॐ चन्द्रिकायै नमः।
 23. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 24. ॐ चन्द्रायुधधरायै नमः।
 25. ॐ शुभायै नमः।
 26. ॐ भ्रमराम्बायै नमः।
 27. ॐ आनन्दायै नमः।
 28. ॐ रेणुकायै नमः।
 29. ॐ मृत्युनाशिन्यै नमः।
 30. ॐ दुर्गमायै नमः।
 31. ॐ दुर्लभायै नमः।
 32. ॐ गौर्यै नमः।
 33. ॐ दुर्गायै नमः।
 34. ॐ भर्गकुटुम्बिन्यै नमः।
 35. ॐ कात्यायन्यै नमः।
 36. ॐ महामातायै नमः।
 37. ॐ रुद्राण्यै नमः।
 38. ॐ अम्बिकायै नमः।
 39. ॐ सत्यै नमः।
 40. ॐ कल्पवृक्षायै नमः।
 41. ॐ कामधेनवे नमः।
 42. ॐ चिन्तामणिरूपधारिण्यै नमः।
 43. ॐ सिद्धाचलवासिन्यै नमः।
 44. ॐ सिद्धबृन्दसुशोभिन्यै नमः।
 45. ॐ ज्वालामुख्यै नमः।
 46. ॐ ज्वलत्कान्तायै नमः।
 47. ॐ ज्वालायै नमः।
 48. ॐ प्रज्वलरूपिण्यै नमः।
 49. ॐ अजायै नमः।
 50. ॐ पिनाकिन्यै नमः।
 51. ॐ भद्रायै नमः।
 52. ॐ विजयायै नमः।
 53. ॐ विजयोत्सवायै नमः।
 54. ॐ कुष्ठरोगहरायै नमः।
 55. ॐ दीप्तायै नमः।
 56. ॐ दुष्टासुरगर्वमर्दिन्यै नमः।
 57. ॐ सिद्धिदायै नमः।
 58. ॐ बुद्धिदायै नमः।
 59. ॐ शुद्धायै नमः।
 60. ॐ नित्यायै नमः।
 61. ॐ अनित्यायै नमः।
 62. ॐ तपःप्रियायै नमः।
 63. ॐ निराधारायै नमः।
 64. ॐ निराकारायै नमः।
 65. ॐ निर्मायायै नमः।
 66. ॐ शुभप्रदायै नमः।
 67. ॐ अपर्णायै नमः।
 68. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
 69. ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः।
 70. ॐ कृपाकरायै नमः।
 71. ॐ खड्गहस्तायै नमः।
 72. ॐ छिन्नहस्तायै नमः।
 73. ॐ चिदम्बरायै नमः।
 74. ॐ चामुण्ड्यै नमः।
 75. ॐ चण्डिकायै नमः।
 76. ॐ अनन्तायै नमः।
 77. ॐ रत्नाभरणभूषितायै नमः।
 78. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 79. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 80. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 81. ॐ मोक्षदायिन्यै नमः।
 82. ॐ सावित्र्यै नमः।
 83. ॐ सौमित्र्यै नमः।
 84. ॐ सुधायै नमः।
 85. ॐ सद्भक्तरक्षिण्यै नमः।
 86. ॐ शान्त्यै नमः।
 87. ॐ शान्त्यतीतायै नमः।
 88. ॐ शान्तातीततरायै नमः।
 89. ॐ जमदग्नितमोहन्त्र्यै नमः।
 90. ॐ धर्मदायै नमः।
 91. ॐ अर्थदायै नमः।
 92. ॐ कामदायै नमः।
 93. ॐ मोक्षदायै नमः।
 94. ॐ कामदायै नमः।
 95. ॐ कामजनन्यै नमः।
 96. ॐ मातृकायै नमः।
 97. ॐ सूर्यकान्तिन्यै नमः।
 98. ॐ मन्त्रसिद्ध्यै नमः।
 99. ॐ महातेजायै नमः।
 100. ॐ मातृमण्डलवल्लभायै नमः।
 101. ॐ लोकप्रियायै नमः।
 102. ॐ रेणुतनयायै नमः।
 103. ॐ भवान्यै नमः।
 104. ॐ रौद्ररूपिण्यै नमः।
 105. ॐ तुष्टिदायै नमः।
 106. ॐ पुष्टिदायै नमः।
 107. ॐ शाम्भव्यै नमः।
 108. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।

॥ इति श्री रेणुका अष्टोत्तरशतनामावली॥

Other Keywords:-

Renuka, lord Renuka, Renuka ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Renuka, maa Renuka, Renuka god, shree Renuka, Renuka ashtottara, lord sri Renuka, Renuka ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Renuka, Sri Renuka Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Renuka, 108 names of Renuka in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Renuka ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Renuka ashtottara shatanamavali

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकार 108 नाम

Ganesha Gakara

Ganesha Gakara

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेश्वराय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ गणत्रात्रे नमः।
 4. ॐ गणञ्जयाय नमः।
 5. ॐ गणनाथाय नमः।
 6. ॐ गणक्रीडाय नमः।
 7. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः।
 8. ॐ गणप्राज्ञाय नमः।
 9. ॐ गणधाम्ने नमः।
 10. ॐ गणप्रवणमानसाय नमः।
 11. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः।
 12. ॐ गणभूतये नमः।
 13. ॐ गणेष्टदाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ गणश्रीदाय नमः।
 16. ॐ गणगौरवदायकाय नमः।
 17. ॐ गुणातीताय नमः।
 18. ॐ गुणस्रष्ट्रे नमः।
 19. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः।
 20. ॐ गुणप्रचारिणे नमः।
 21. ॐ गुणवते नमः।
 22. ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः।
 23. ॐ गुणप्रविष्टाय नमः।
 24. ॐ गुणपाय नमः।
 25. ॐ गुणज्ञाय नमः।
 26. ॐ गुणबन्धनाय नमः।
 27. ॐ गजराजाय नमः।
 28. ॐ गजपतये नमः।
 29. ॐ गजकर्णाय नमः।
 30. ॐ गजाननाय नमः।
 31. ॐ गजदन्ताय नमः।
 32. ॐ गजाधीशाय नमः।
 33. ॐ गजरूपाय नमः।
 34. ॐ गजध्वनये नमः।
 35. ॐ गजमुखाय नमः।
 36. ॐ गजवन्द्याय नमः।
 37. ॐ गजदन्तधराय नमः।
 38. ॐ गजाय नमः।
 39. ॐ गजराजे नमः।
 40. ॐ गजयूथस्थाय नमः।
 41. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः।
 42. ॐ गजदैत्यासुरहराय नमः।
 43. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नमः।
 44. ॐ गानश्लाघिने नमः।
 45. ॐ गानगम्याय नमः।
 46. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः।
 47. ॐ गानज्ञाय नमः।
 48. ॐ गानचतुराय नमः।
 49. ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः।
 50. ॐ गुरुप्रियाय नमः।
 51. ॐ गुरुगुणाय नमः।
 52. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः।
 53. ॐ गुरुवन्द्याय नमः।
 54. ॐ गुरुभुजाय नमः।
 55. ॐ गुरुमायाय नमः।
 56. ॐ गुरुप्रभाय नमः।
 57. ॐ गुरुविद्याय नमः।
 58. ॐ गुरुप्राणाय नमः।
 59. ॐ गुरुबाहुबलाश्रयाय नमः।
 60. ॐ गुरुशुण्डाय नमः।
 61. ॐ गुरुस्कन्धाय नमः।
 62. ॐ गुरुजङ्घाय नमः।
 63. ॐ गुरुप्रथाय नमः।
 64. ॐ गुर्वङ्गुलये नमः।
 65. ॐ गुरुबलाय नमः।
 66. ॐ गुरुश्रिये नमः।
 67. ॐ गुरुगर्वनुते नमः।
 68. ॐ गुरूरसे नमः।
 69. ॐ गुरुपीनांसाय नमः।
 70. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः।
 71. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः।
 72. ॐ गुरुमान्यप्रदायकाय नमः।
 73. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः।
 74. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः।
 75. ॐ गुरुमन्त्राय नमः।
 76. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः।
 77. ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः।
 78. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः।
 79. ॐ गुरुपाषण्डखण्डकाय नमः।
 80. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः।
 81. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः।
 82. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः।
 83. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः।
 84. ॐ गौरीतेजस्समुत्पन्नाय नमः।
 85. ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः।
 86. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः।
 87. ॐ गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः।
 88. ॐ गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः।
 89. ॐ गौतमाभयदायकाय नमः।
 90. ॐ गोपालाय नमः।
 91. ॐ गोधनाय नमः।
 92. ॐ गोपाय नमः।
 93. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः।
 94. ॐ गोष्ठप्रियाय नमः।
 95. ॐ गोलोकाय नमः।
 96. ॐ गोदोग्ध्रे नमः।
 97. ॐ गोपयःप्रियाय नमः।
 98. ॐ ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः।
 99. ॐ ग्रन्थिभिदे नमः।
 100. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः।
 101. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः।
 102. ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः।
 103. ॐ गकारबीजनिलयाय नमः।
 104. ॐ गकाराय नमः।
 105. ॐ ग्रहवन्दिताय नमः।
 106. ॐ गर्भदाय नमः।
 107. ॐ गणकश्लाघ्याय नमः।
 108. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः।

॥ इति श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha Gakara, lord Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali, lord Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamawali, sri Ganesha Gakara, sri Ganesha Gakara swamy, lord Ganesha Gakara swamy, Ganesha Gakara god, shree Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali, Ganesha Gakara ashtottara, lord sri Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha Gakara, 108 names of Lord Ganesha Gakara, Sri Ganesha Gakara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Gakara Swamy, 108 names of Narasimha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश 108 नाम

Ganesh

Ganesh

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गजाननाय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 4. ॐ विनायकाय नमः।
 5. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 6. ॐ सुमुखाय नमः।
 7. ॐ प्रमुखाय नमः।
 8. ॐ सन्मुखाय नमः।
 9. ॐ कृतिने नमः।
 10. ॐ ज्ञानदीपाय नमः।
 11. ॐ सुखनिधये नमः।
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 13. ॐ सुरारिभिदे नमः।
 14. ॐ महागणपतये नमः।
 15. ॐ मान्याय नमः।
 16. ॐ महन्मान्याय नमः।
 17. ॐ मृडात्मजाय नमः।
 18. ॐ पुराणाय नमः।
 19. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
 20. ॐ पुरुषाय नमः।
 21. ॐ पूष्णे नमः।
 22. ॐ पुष्करिणे नमः।
 23. ॐ पुण्यकृते नमः।
 24. ॐ अग्रगण्याय नमः।
 25. ॐ अग्रपूज्याय नमः।
 26. ॐ अग्रगामिने नमः।
 27. ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
 28. ॐ सर्वस्मै नमः।
 29. ॐ सर्वोपास्याय नमः।
 30. ॐ सर्वकर्त्रे नमः।
 31. ॐ सर्वनेत्रे नमः।
 32. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 33. ॐ सर्वसिद्धाय नमः।
 34. ॐ सर्ववन्द्याय नमः।
 35. ॐ महाकालाय नमः।
 36. ॐ महाबलाय नमः।
 37. ॐ हेरंबाय नमः।
 38. ॐ लंबजठराय नमः।
 39. ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः।
 40. ॐ महोदराय नमः।
 41. ॐ मदोत्कटाय नमः।
 42. ॐ महावीराय नमः।
 43. ॐ मन्त्रिणे नमः।
 44. ॐ मङ्गलदाय नमः।
 45. ॐ प्रमथाचार्याय नमः।
 46. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 47. ॐ प्रमोदाय नमः।
 48. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 49. ॐ धृतिमते नमः।
 50. ॐ मतिमते नमः।
 51. ॐ कामिने नमः।
 52. ॐ कपित्थप्रियाय नमः।
 53. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 54. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
 55. ॐ ब्रह्मविदे नमः।
 56. ॐ ब्रह्मवन्दिताय नमः।
 57. ॐ जिष्णवे नमः।
 58. ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
 59. ॐ भक्तजीविताय नमः।
 60. ॐ जितमन्मथाय नमः।
 61. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
 62. ॐ गुहज्यायसे नमः।
 63. ॐ सिद्धसेविताय नमः।
 64. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
 65. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 66. ॐ विश्वनेत्रे नमः।
 67. ॐ विराजे नमः।
 68. ॐ स्वराजे नमः।
 69. ॐ श्रीपतये नमः।
 70. ॐ वाक्पतये नमः।
 71. ॐ श्रीमते नमः।
 72. ॐ शृङ्गारिणे नमः।
 73. ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
 74. ॐ शिवप्रियाय नमः।
 75. ॐ शीघ्रकारिणे नमः।
 76. ॐ शाश्वताय नमः।
 77. ॐ शिवनन्दनाय नमः।
 78. ॐ बलोद्धाय नमः।
 79. ॐ भक्तनिधये नमः।
 80. ॐ भावगम्याय नमः।
 81. ॐ भवात्मजाय नमः।
 82. ॐ महते नमः।
 83. ॐ मङ्गलदायिने नमः।
 84. ॐ महेशाय नमः।
 85. ॐ महिताय नमः।
 86. ॐ सत्यधर्मिणे नमः।
 87. ॐ सदाधाराय नमः।
 88. ॐ सत्याय नमः।
 89. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
 90. ॐ शुभाङ्गाय नमः।
 91. ॐ शुभ्रदन्ताय नमः।
 92. ॐ शुभदाय नमः।
 93. ॐ शुभविग्रहाय नमः।
 94. ॐ पञ्चपातकनाशिने नमः।
 95. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
 96. ॐ विश्वेशाय नमः।
 97. ॐ विबुधाराध्यपदाय नमः।
 98. ॐ वीरवराग्रगाय नमः।
 99. ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः।
 100. ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः।
 101. ॐ वल्लभावल्लभाय नमः।
 102. ॐ वराभयकरांबुजाय नमः।
 103. ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः।
 104. ॐ सुधाकरकलाधराय नमः।
 105. ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
 106. ॐ प्रधानेशाय नमः।
 107. ॐ पुरातनाय नमः।
 108. ॐ वरसिद्धिविनायकाय नमः।

॥ इति श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha, lord Ganesha, ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Ganesha, sri Ganesha swamy, lord Ganesha swamy, Ganesha god, shree Ganesha, Ganesha ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara, lord sri Ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha, 108 names of Lord Ganesha, Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Swamy, 108 names of Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha ashtottara shatanamavali

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकार 108 नाम

Ganapati Gakara

Ganapati Gakara

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गकाररूपाय नमः।
 2. ॐ गम्बीजाय नमः।
 3. ॐ गणेशाय नमः।
 4. ॐ गणवन्दिताय नमः।
 5. ॐ गणनीयाय नमः।
 6. ॐ गणाय नमः।
 7. ॐ गण्याय नमः।
 8. ॐ गणनातीतसद्गुणाय नमः।
 9. ॐ गगनादिकसृजे नमः।
 10. ॐ गङ्गासुताय नमः।
 11. ॐ गङ्गासुतार्चिताय नमः।
 12. ॐ गङ्गाधरप्रीतिकराय नमः।
 13. ॐ गवीशेड्याय नमः।
 14. ॐ गदापहाय नमः।
 15. ॐ गदाधरनुताय नमः।
 16. ॐ गद्यपद्यात्मककवित्वदाय नमः।
 17. ॐ गजास्याय नमः।
 18. ॐ गजलक्ष्मीवते नमः।
 19. ॐ गजवाजिरथप्रदाय नमः।
 20. ॐ गञ्जानिरतशिक्षाकृतये नमः।
 21. ॐ गणितज्ञाय नमः।
 22. ॐ गणोत्तमाय नमः।
 23. ॐ गण्डदानाञ्चिताय नमः।
 24. ॐ गन्त्रे नमः।
 25. ॐ गण्डोपलसमाकृतये नमः।
 26. ॐ गगनव्यापकाय नमः।
 27. ॐ गम्याय नमः।
 28. ॐ गमनादिविवर्जिताय नमः।
 29. ॐ गण्डदोषहराय नमः।
 30. ॐ गण्डभ्रमद्भ्रमरकुण्डलाय नमः।
 31. ॐ गतागतज्ञाय नमः।
 32. ॐ गतिदाय नमः।
 33. ॐ गतमृत्यवे नमः।
 34. ॐ गतोद्भवाय नमः।
 35. ॐ गन्धप्रियाय नमः।
 36. ॐ गन्धवाहाय नमः।
 37. ॐ गन्धसिन्धुरबृन्दगाय नमः।
 38. ॐ गन्धादिपूजिताय नमः।
 39. ॐ गव्यभोक्त्रे नमः।
 40. ॐ गर्गादिसन्नुताय नमः।
 41. ॐ गरिष्ठाय नमः।
 42. ॐ गरभिदे नमः।
 43. ॐ गर्वहराय नमः।
 44. ॐ गरलिभूषणाय नमः।
 45. ॐ गविष्ठाय नमः।
 46. ॐ गर्जितारावाय नमः।
 47. ॐ गभीरहृदयाय नमः।
 48. ॐ गदिने नमः।
 49. ॐ गलत्कुष्ठहराय नमः।
 50. ॐ गर्भप्रदाय नमः।
 51. ॐ गर्भार्भरक्षकाय नमः।
 52. ॐ गर्भाधाराय नमः।
 53. ॐ गर्भवासिशिशुज्ञानप्रदाय नमः।
 54. ॐ गरुत्मत्तुल्यजवनाय नमः।
 55. ॐ गरुडध्वजवन्दिताय नमः।
 56. ॐ गयेडिताय नमः।
 57. ॐ गयाश्राद्धफलदाय नमः।
 58. ॐ गयाकृतये नमः।
 59. ॐ गदाधरावतारिणे नमः।
 60. ॐ गन्धर्वनगरार्चिताय नमः।
 61. ॐ गन्धर्वगानसन्तुष्टाय नमः।
 62. ॐ गरुडाग्रजवन्दिताय नमः।
 63. ॐ गणरात्रसमाराध्याय नमः।
 64. ॐ गर्हणास्तुतिसाम्यधिये नमः।
 65. ॐ गर्ताभनाभये नमः।
 66. ॐ गव्यूतिदीर्घतुण्डाय नमः।
 67. ॐ गभस्तिमते नमः।
 68. ॐ गर्हिताचारदूराय नमः।
 69. ॐ गरुडोपलभूषिताय नमः।
 70. ॐ गजारिविक्रमाय नमः।
 71. ॐ गन्धमूषवाजिने नमः।
 72. ॐ गतश्रमाय नमः।
 73. ॐ गवेषणीयाय नमः।
 74. ॐ गहनाय नमः।
 75. ॐ गहनस्थमुनिस्तुताय नमः।
 76. ॐ गवयच्छिदे नमः।
 77. ॐ गण्डकभिदे नमः।
 78. ॐ गह्वरापथवारणाय नमः।
 79. ॐ गजदन्तायुधाय नमः।
 80. ॐ गर्जद्रिपुघ्नाय नमः।
 81. ॐ गजकर्णिकाय नमः।
 82. ॐ गजचर्मामयच्छेत्रे नमः।
 83. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 84. ॐ गणार्चिताय नमः।
 85. ॐ गणिकानर्तनप्रीताय नमः।
 86. ॐ गच्छते नमः।
 87. ॐ गन्धफलीप्रियाय नमः।
 88. ॐ गन्धकादिरसाधीशाय नमः।
 89. ॐ गणकानन्ददायकाय नमः।
 90. ॐ गरभादिजनुर्हर्त्रे नमः।
 91. ॐ गण्डकीगाहनोत्सुकाय नमः।
 92. ॐ गण्डूषीकृतवाराशये नमः।
 93. ॐ गरिमालघिमादिदाय नमः।
 94. ॐ गवाक्षवत्सौधवासिने नमः।
 95. ॐ गर्भिताय नमः।
 96. ॐ गर्भिणीनुताय नमः।
 97. ॐ गन्धमादनशैलाभाय नमः।
 98. ॐ गण्डभेरुण्डविक्रमाय नमः।
 99. ॐ गदिताय नमः।
 100. ॐ गद्गदारावसंस्तुताय नमः।
 101. ॐ गह्वरीपतये नमः।
 102. ॐ गजेशाय नमः।
 103. ॐ गरीयसे नमः।
 104. ॐ गद्येड्याय नमः।
 105. ॐ गतभिदे नमः।
 106. ॐ गदितागमाय नमः।
 107. ॐ गर्हणीयगुणाभावाय नमः।
 108. ॐ गङ्गादिकशुचिप्रदाय नमः।

॥ इति श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganapati Gakara, lord Ganapati Gakara, ashtottara shatanamavali, lord Ganapati Gakara, Ganapati Gakara ashtottara shatanamawali, sri Ganapati Gakara, sri Ganapati Gakara swamy, lord Ganapati Gakara swamy, Ganapati Gakara god, shree Ganapati Gakara, Ganapati Gakara ashtottara shatanamavali, Ganapati Gakara ashtottara, lord sri Ganapati Gakara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganapati Gakara, 108 names of Lord Ganapati Gakara, Sri Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganapati Gakara Swamy, 108 names of Narasimha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganapati Gakara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganapati Gakara ashtottara shatanamavali

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali | श्री वरद गणेश 108 नाम

Varada Ganesha

Varada Ganesha

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेशाय नमः।
 2. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 3. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 4. ॐ गणाधिपाय नमः।
 5. ॐ लम्बोदराय नमः।
 6. ॐ वक्रतुण्डाय नमः।
 7. ॐ विकटाय नमः।
 8. ॐ गणनायकाय नमः।
 9. ॐ गजास्याय नमः।
 10. ॐ सिद्धिदात्रे नमः।
 11. ॐ खर्वाय नमः।
 12. ॐ मूषकवाहनाय नमः।
 13. ॐ मूषकाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ शैलजानन्ददायकाय नमः।
 16. ॐ गुहाग्रजाय नमः।
 17. ॐ महातेजसे नमः।
 18. ॐ कुब्जाय नमः।
 19. ॐ भक्तप्रियाय नमः।
 20. ॐ प्रभवे नमः।
 21. ॐ सिन्दूराभाय नमः।
 22. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 23. ॐ त्रिनेत्राय नमः।
 24. ॐ धनदायकाय नमः।
 25. ॐ वामनाय नमः।
 26. ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
 27. ॐ धूम्राय नमः।
 28. ॐ शङ्करनन्दनाय नमः।
 29. ॐ सर्वार्तिनाशकाय नमः।
 30. ॐ विज्ञाय नमः।
 31. ॐ कपिलाय नमः।
 32. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 33. ॐ सङ्कष्टनाशनाय नमः।
 34. ॐ देवाय नमः।
 35. ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः।
 36. ॐ उमासुताय नमः।
 37. ॐ कृपालवे नमः।
 38. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 39. ॐ प्रियदर्शनाय नमः।
 40. ॐ हेरम्बाय नमः।
 41. ॐ रक्तनेत्राय नमः।
 42. ॐ स्थूलमूर्तये नमः।
 43. ॐ प्रतापवते नमः।
 44. ॐ सुखदाय नमः।
 45. ॐ कार्यकर्त्रे नमः।
 46. ॐ बुद्धिदाय नमः।
 47. ॐ व्याधिनाशकाय नमः।
 48. ॐ इक्षुदण्डप्रियाय नमः।
 49. ॐ शूराय नमः।
 50. ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
 51. ॐ अघनाशकाय नमः।
 52. ॐ एकदन्ताय नमः।
 53. ॐ महोदाराय नमः।
 54. ॐ सर्वदाय नमः।
 55. ॐ गजकर्षकाय नमः।
 56. ॐ विनायकाय नमः।
 57. ॐ जगत्पूज्याय नमः।
 58. ॐ फलदाय नमः।
 59. ॐ दीनवत्सलाय नमः।
 60. ॐ विद्याप्रदाय नमः।
 61. ॐ महोत्साहाय नमः।
 62. ॐ दुःखदौर्भाग्यनाशकाय नमः।
 63. ॐ मिष्टप्रियाय नमः।
 64. ॐ फालचन्द्राय नमः।
 65. ॐ नित्यसौभाग्यवर्धनाय नमः।
 66. ॐ दानपूरार्द्रगण्डाय नमः।
 67. ॐ अंशकाय नमः।
 68. ॐ विबुधप्रियाय नमः।
 69. ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।
 70. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
 71. ॐ सुभगाय नमः।
 72. ॐ नागभूषणाय नमः।
 73. ॐ शत्रुध्वंसिने नमः।
 74. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
 75. ॐ सौम्याय नमः।
 76. ॐ दारिद्र्यनाशकाय नमः।
 77. ॐ आदिपूज्याय नमः।
 78. ॐ दयाशीलाय नमः।
 79. ॐ रक्तमुण्डाय नमः।
 80. ॐ महोदयाय नमः।
 81. ॐ सर्वगाय नमः।
 82. ॐ सौख्यकृते नमः।
 83. ॐ शुद्धाय नमः।
 84. ॐ कृत्यपूज्याय नमः।
 85. ॐ बुधप्रियाय नमः।
 86. ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
 87. ॐ शान्ताय नमः।
 88. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नमः।
 89. ॐ विद्यावते नमः।
 90. ॐ दानशीलाय नमः।
 91. ॐ वेदविदे नमः।
 92. ॐ मन्त्रविदे नमः।
 93. ॐ सुधिये नमः।
 94. ॐ अविज्ञातगतये नमः।
 95. ॐ ज्ञानिने नमः।
 96. ॐ ज्ञानिगम्याय नमः।
 97. ॐ मुनिस्तुताय नमः।
 98. ॐ योगज्ञाय नमः।
 99. ॐ योगपूज्याय नमः।
 100. ॐ फालनेत्राय नमः।
 101. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 102. ॐ सर्वमन्त्रमयाय नमः।
 103. ॐ श्रीमते नमः।
 104. ॐ अवशाय नमः।
 105. ॐ वशकारकाय नमः।
 106. ॐ विघ्नध्वंसिने नमः।
 107. ॐ सदा हृष्टाय नमः।
 108. ॐ भक्तानां फलदायकाय नमः।

॥ इति श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Varada Ganesh, Varada Ganpati, lord varada ganesh, ashtottara shatanamavali, lord varada ganesh, ashtottara shatanamawali, sri varada ganesh, sri varada ganesha swamy, lord varada ganpati swamy, varada god, shree varada, Varada Ganapti ashtottara, lord sri varada ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami varaha ganesha, 108 names of Lord Varada Ganesha, 108 Names of Lord Varada Ganpati, Sri Varada Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Varada Ganesha Swamy, 108 names of varada ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Varada Ganesh ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Varada Ganesh ashtottara shatanamavali

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेश 108 नाम

Vidya Ganesha

Vidya Ganesha

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विद्यागणपतये नमः।
 2. ॐ विघ्नहराय नमः।
 3. ॐ गजमुखाय नमः।
 4. ॐ अव्ययाय नमः।
 5. ॐ विज्ञानात्मने नमः।
 6. ॐ वियत्कायाय नमः।
 7. ॐ विश्वाकाराय नमः।
 8. ॐ विनायकाय नमः।
 9. ॐ विश्वसृजे नमः।
 10. ॐ विश्वभुजे नमः।
 11. ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः।
 12. ॐ विश्वगोपनाय नमः।
 13. ॐ विश्वानुग्राहकाय नमः।
 14. ॐ सत्याय नमः।
 15. ॐ शिवतुल्याय नमः।
 16. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 17. ॐ विचित्रनर्तनाय नमः।
 18. ॐ वीराय नमः।
 19. ॐ विश्वसन्तोषवर्धनाय नमः।
 20. ॐ विमर्शिने नमः।
 21. ॐ विमलाचाराय नमः।
 22. ॐ विश्वाधाराय नमः।
 23. ॐ विधारणाय नमः।
 24. ॐ स्वतन्त्राय नमः।
 25. ॐ सुलभाय नमः।
 26. ॐ स्वर्चाय नमः।
 27. ॐ सुमुखाय नमः।
 28. ॐ सुखबोधकाय नमः।
 29. ॐ सूर्याग्निशशिदृशे नमः।
 30. ॐ सोमकलाचूडाय नमः।
 31. ॐ सुखासनाय नमः।
 32. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 33. ॐ सुधावक्त्राय नमः।
 34. ॐ स्वयं‍व्यक्ताय नमः।
 35. ॐ स्मृतिप्रियाय नमः।
 36. ॐ शक्तीशाय नमः।
 37. ॐ शङ्कराय नमः।
 38. ॐ शम्भवे नमः।
 39. ॐ प्रभवे नमः।
 40. ॐ विभवे नमः।
 41. ॐ उमासुताय नमः।
 42. ॐ शान्ताय नमः।
 43. ॐ शतमखाराध्याय नम:।
 44. ॐ चतुराय नमः।
 45. ॐ चक्रनायकाय नमः।
 46. ॐ कालजिते नमः।
 47. ॐ करुणामूर्तये नमः।
 48. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ शुभाय नमः।
 51. ॐ उग्रकर्मणे नम:।
 52. ॐ उदितानन्दिने नमः।
 53. ॐ शिवभक्ताय नमः।
 54. ॐ शिवान्तराय नमः।
 55. ॐ चैतन्यधृतये नमः।
 56. ॐ अव्यग्राय नमः।
 57. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 58. ॐ सर्वशत्रुभृते नम:।
 59. ॐ सर्वाग्राय नमः।
 60. ॐ समरानन्दिने नमः।
 61. ॐ संसिद्धगणनायकाय नमः।
 62. ॐ साम्बप्रमोदकाय नमः।
 63. ॐ वज्रिणे नमः।
 64. ॐ मनसो मोदकप्रियाय नमः।
 65. ॐ एकदन्ताय नमः।
 66. ॐ बृहत्कुक्षये नमः।
 67. ॐ दीर्घतुण्डाय नमः।
 68. ॐ विकर्णकाय नमः।
 69. ॐ ब्रह्माण्डकन्दुकाय नमः।
 70. ॐ चित्रवर्णाय नमः।
 71. ॐ चित्ररथासनाय नमः।
 72. ॐ तेजस्विने नमः।
 73. ॐ तीक्ष्णधिषणाय नमः।
 74. ॐ शक्तिबृन्दनिषेविताय नमः।
 75. ॐ परापरोत्थपश्यन्तीप्राणनाथाय नमः।
 76. ॐ प्रमत्तहृते नमः।
 77. ॐ सङ्क्लिष्टमध्यमस्पष्टाय नमः।
 78. ॐ वैखरीजनकाय नमः।
 79. ॐ शुचये नमः।
 80. ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः।
 81. ॐ कामाय नमः।
 82. ॐ भूमिस्फुरितविग्रहाय नमः।
 83. ॐ तपस्विने नमः।
 84. ॐ तरुणोल्लासिने नमः।
 85. ॐ योगिनीभोगतत्पराय नमः।
 86. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 87. ॐ जयश्रीकाय नमः।
 88. ॐ जन्ममृत्युविदारणाय नमः।
 89. ॐ जगद्गुरवे नमः।
 90. ॐ अमेयात्मने नमः।
 91. ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नमः।
 92. ॐ नमस्कारप्रियाय नमः।
 93. ॐ नानामतभेदविभेदकाय नमः।
 94. ॐ नयविदे नमः।
 95. ॐ समदृशे नमः।
 96. ॐ शूराय नमः।
 97. ॐ सर्वलोकैकशासनाय नमः।
 98. ॐ विशुद्धविक्रमाय नमः।
 99. ॐ वृद्धाय नमः।
 100. ॐ संवृद्धाय नमः।
 101. ॐ ससुहृद्गणाय नमः।
 102. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।
 103. ॐ सदानन्दिने नमः।
 104. ॐ सर्वलोकप्रियङ्कराय नमः।
 105. ॐ सर्वातीताय नमः।
 106. ॐ समरसाय नमः।
 107. ॐ सत्यावासाय नमः।
 108. ॐ सतां‍गतये नमः।

॥ इति श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha, ashtottara shatanamavali, Vidya Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Vidya Ganesha, sri Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha swamy, Vidya Ganesha god, shree Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara, lord sri Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vidya Ganesha, 108 names of Lord Vidya Ganesha, Sri Vidya Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Vidya Ganesha Swamy, 108 names of Vidya Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्षी 108 नाम

Kamakshi Devi

Kamakshi Devi

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ कालकण्ठ्यै नमः।
 2. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 3. ॐ बालायै नमः।
 4. ॐ मायायै नमः।
 5. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः।
 6. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 7. ॐ सौभाग्यवत्यै नमः।
 8. ॐ क्लीङ्कार्यै नमः।
 9. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 10. ॐ ऐङ्कार्यै नमः।
 11. ॐ स्कन्दजनन्यै नमः।
 12. ॐ परायै नमः।
 13. ॐ पञ्चदशाक्षर्यै नमः।
 14. ॐ त्रैलोक्यमोहनाधीशायै नमः।
 15. ॐ सर्वाशापूरवल्लभायै नमः।
 16. ॐ सर्वसङ्क्षोभणाधीशायै नमः।
 17. ॐ सर्वसौभाग्यवल्लभायै नमः।
 18. ॐ सर्वार्थसाधकाधीशायै नमः।
 19. ॐ सर्वरक्षाकराधिपायै नमः।
 20. ॐ सर्वरोगहराधीशायै नमः।
 21. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाधिपायै नमः।
 22. ॐ सर्वानन्दमयाधीशायै नमः।
 23. ॐ योगिनीचक्रनायिकायै नमः।
 24. ॐ भक्तानुरक्तायै नमः।
 25. ॐ रक्ताङ्ग्यै नमः।
 26. ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।
 27. ॐ पुष्पबाणेक्षुकोदण्डपाशाङ्कुशकरायै नमः।
 28. ॐ उज्ज्वलायै नमः।
 29. ॐ सच्चिदानन्दलहर्यै नमः।
 30. ॐ श्रीविद्यायै नमः।
 31. ॐ परमेश्वर्यै नमः।
 32. ॐ अनङ्गकुसुमोद्यानायै नमः।
 33. ॐ चक्रेश्वर्यै नमः।
 34. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
 35. ॐ गुप्तायै नमः।
 36. ॐ गुप्ततरायै नमः।
 37. ॐ नित्यायै नमः।
 38. ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः।
 39. ॐ मदद्रवायै नमः।
 40. ॐ मोहिन्यै नमः।
 41. ॐ परमानन्दायै नमः।
 42. ॐ कामेश्यै नमः।
 43. ॐ तरुणीकलायै नमः।
 44. ॐ कलावत्यै नमः।
 45. ॐ भगवत्यै नमः।
 46. ॐ पद्मरागकिरीटायै नमः।
 47. ॐ रक्तवस्त्रायै नमः।
 48. ॐ रक्तभूषायै नमः।
 49. ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः।
 50. ॐ सौगन्धिकलसद्वेण्यै नमः।
 51. ॐ मन्त्रिण्यै नमः।
 52. ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः।
 53. ॐ तत्त्वमय्यै नमः।
 54. ॐ सिद्धान्तपुरवासिन्यै नमः।
 55. ॐ श्रीमत्यै नमः।
 56. ॐ चिन्मय्यै नमः।
 57. ॐ देव्यै नमः।
 58. ॐ कौलिन्यै नमः।
 59. ॐ परदेवतायै नमः।
 60. ॐ कैवल्यरेखायै नमः।
 61. ॐ वशिन्यै नमः।
 62. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
 63. ॐ सर्वमातृकायै नमः।
 64. ॐ विष्णुस्वस्रे नमः।
 65. ॐ वेदमय्यै नमः।
 66. ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः।
 67. ॐ किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः।
 68. ॐ सुतवापिविनोदिन्यै नमः।
 69. ॐ मणिपूरसमासीनायै नमः।
 70. ॐ अनाहताब्जवासिन्यै नमः।
 71. ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः।
 72. ॐ आज्ञापद्मनिवासिन्यै नमः।
 73. ॐ अष्टत्रिंशत्कलामूर्त्यै नमः।
 74. ॐ सुषुम्नाद्वारमध्यगायै नमः।
 75. ॐ योगीश्वरमनोध्येयायै नमः।
 76. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
 77. ॐ चतुर्भुजायै नमः।
 78. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 79. ॐ पुराणागमरूपिण्यै नमः।
 80. ॐ ओङ्कार्यै नमः।
 81. ॐ विमलायै नमः।
 82. ॐ विद्यायै नमः।
 83. ॐ पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः।
 84. ॐ भूतेश्वर्यै नमः।
 85. ॐ भूतमय्यै नमः।
 86. ॐ पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः।
 87. ॐ षोडशन्यासमहारूपिण्यै नमः।
 88. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 89. ॐ दशमातृकायै नमः।
 90. ॐ आधारशक्त्यै नमः।
 91. ॐ अरुणायै नमः।
 92. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 93. ॐ त्रिपुरभैरव्यै नमः।
 94. ॐ रहःपूजासमालोलायै नमः।
 95. ॐ रहोयन्त्रस्वरूपिण्यै नमः।
 96. ॐ त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः।
 97. ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः।
 98. ॐ वसुकोणपुरावासायै नमः।
 99. ॐ दशारद्वयवासिन्यै नमः।
 100. ॐ चतुर्दशारचक्रस्थायै नमः।
 101. ॐ वसुपद्मनिवासिन्यै नमः।
 102. ॐ स्वराब्जपत्रनिलयायै नमः।
 103. ॐ वृन्दत्रयवासिन्यै नमः।
 104. ॐ चतुरस्रस्वरूपास्यायै नमः।
 105. ॐ नवचक्रस्वरूपिण्यै नमः।
 106. ॐ महानित्यायै नमः।
 107. ॐ विजयायै नमः।
 108. ॐ श्रीराजराजेश्वर्यै नमः।

॥ इति श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

kamakshi, lord kamakshi, kamakshi ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri kamakshi devi, devi kamakshi namavali, sita god, shree kamakshi, kamakshi ashtottara, lord kamakshi sita, kamakshi ashtottara shatanamavali in HINDI, Maa kamakshi, 108 names of Lord kamakshi, Sri kamakshi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri kamakshi Devi, 108 names of kamakshi maa in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri kamakshi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri kamakshi ashtottara shatanamavali

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय 108 नाम

Dattatreya

Dattatreya

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीदत्ताय नमः।
 2. ॐ देवदत्ताय नमः।
 3. ॐ ब्रह्मदत्ताय नमः।
 4. ॐ विष्णुदत्ताय नमः।
 5. ॐ शिवदत्ताय नमः।
 6. ॐ अत्रिदत्ताय नमः।
 7. ॐ आत्रेयाय नमः।
 8. ॐ अत्रिवरदाय नमः।
 9. ॐ अनसूयाय नमः।
 10. ॐ अनसूयासूनवे नमः।
 11. ॐ अवधूताय नमः।
 12. ॐ धर्माय नमः।
 13. ॐ धर्मपरायणाय नमः।
 14. ॐ धर्मपतये नमः।
 15. ॐ सिद्धाय नमः।
 16. ॐ सिद्धिदाय नमः।
 17. ॐ सिद्धिपतये नमः।
 18. ॐ सिद्धसेविताय नमः।
 19. ॐ गुरवे नमः।
 20. ॐ गुरुगम्याय नमः।
 21. ॐ गुरोर्गुरुतराय नमः।
 22. ॐ गरिष्ठाय नमः।
 23. ॐ वरिष्ठाय नमः।
 24. ॐ महिष्ठाय नमः।
 25. ॐ महात्मने नमः।
 26. ॐ योगाय नमः।
 27. ॐ योगगम्याय नमः।
 28. ॐ योगादेशकराय नमः।
 29. ॐ योगपतये नमः।
 30. ॐ योगीशाय नमः।
 31. ॐ योगाधीशाय नमः।
 32. ॐ योगपरायणाय नमः।
 33. ॐ योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजाय नमः।
 34. ॐ दिगम्बराय नमः।
 35. ॐ दिव्याम्बराय नमः।
 36. ॐ पीताम्बराय नमः।
 37. ॐ श्वेताम्बराय नमः।
 38. ॐ चित्राम्बराय नमः।
 39. ॐ बालाय नमः।
 40. ॐ बालवीर्याय नमः।
 41. ॐ कुमाराय नमः।
 42. ॐ किशोराय नमः।
 43. ॐ कन्दर्पमोहनाय नमः।
 44. ॐ अर्धाङ्गालिङ्गिताङ्गनाय नमः।
 45. ॐ सुरागाय नमः।
 46. ॐ विरागाय नमः।
 47. ॐ वीतरागाय नमः।
 48. ॐ अमृतवर्षिणे नमः।
 49. ॐ उग्राय नमः।
 50. ॐ अनुग्ररूपाय नमः।
 51. ॐ स्थविराय नमः।
 52. ॐ स्थवीयसे नमः।
 53. ॐ शान्ताय नमः।
 54. ॐ अघोराय नमः।
 55. ॐ गूढाय नमः।
 56. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
 57. ॐ एकवक्त्राय नमः।
 58. ॐ अनेकवक्त्राय नमः।
 59. ॐ द्विनेत्राय नमः।
 60. ॐ त्रिनेत्राय नमः।
 61. ॐ द्विभुजाय नमः।
 62. ॐ षड्भुजाय नमः।
 63. ॐ अक्षमालिने नमः।
 64. ॐ कमण्डलधारिणे नमः।
 65. ॐ शूलिने नमः।
 66. ॐ डमरुधारिणे नमः।
 67. ॐ शङ्खिने नमः।
 68. ॐ गदिने नमः।
 69. ॐ मुनये नमः।
 70. ॐ मौनिने नमः।
 71. ॐ श्रीविरूपाय नमः।
 72. ॐ सर्वरूपाय नमः।
 73. ॐ सहस्रशिरसे नमः।
 74. ॐ सहस्राक्षाय नमः।
 75. ॐ सहस्रबाहवे नमः।
 76. ॐ सहस्रायुधाय नमः।
 77. ॐ सहस्रपादाय नमः।
 78. ॐ सहस्रपद्मार्चिताय नमः।
 79. ॐ पद्महस्ताय नमः।
 80. ॐ पद्मपादाय नमः।
 81. ॐ पद्मनाभाय नमः।
 82. ॐ पद्ममालिने नमः।
 83. ॐ पद्मगर्भारुणाक्षाय नमः।
 84. ॐ पद्मकिञ्जल्कवर्चसे नमः।
 85. ॐ ज्ञानिने नमः।
 86. ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
 87. ॐ ज्ञानविज्ञानमूर्तये नमः।
 88. ॐ ध्यानिने नमः।
 89. ॐ ध्याननिष्ठाय नमः।
 90. ॐ ध्यानस्थिमितमूर्तये नमः।
 91. ॐ धूलिधूसरिताङ्गाय नमः।
 92. ॐ चन्दनलिप्तमूर्तये नमः।
 93. ॐ भस्मोद्धूलितदेहाय नमः।
 94. ॐ दिव्यगन्धानुलेपिने नमः।
 95. ॐ प्रसन्नाय नमः।
 96. ॐ प्रमत्ताय नमः।
 97. ॐ प्रकृष्टार्थप्रदाय नमः।
 98. ॐ अष्टैश्वर्यप्रदाय नमः।
 99. ॐ वरदाय नमः।
 100. ॐ वरीयसे नमः।
 101. ॐ ब्रह्मणे नमः।
 102. ॐ ब्रह्मरूपाय नमः।
 103. ॐ विष्णवे नमः।
 104. ॐ विश्वरूपिणे नमः।
 105. ॐ शङ्कराय नमः।
 106. ॐ आत्मने नमः।
 107. ॐ अन्तरात्मने नमः।
 108. ॐ परमात्मने नमः।

॥ इति श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Dattatreya, lord Dattatreya, ashtottara shatanamavali, Dattatreya ashtottara shatanamawali, sri Dattatreya, sri Dattatreya swamy, lord Dattatreya swamy, Dattatreya god, shree Dattatreya, Dattatreya ashtottara shatanamavali, Dattatreya ashtottara, lord sri Dattatreya, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Dattatreya, Bhagawan Dattatreya, 108 names of Lord Dattatreya, Sri Dattatreya Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Dattatreya Swamy, 108 names of Dattatreya in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Dattatreya ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Dattatreya ashtottara shatanamavali

Sri Damodara Ashtottara Shatanamavali – श्री दामोदर 108 नाम

Damodar

Damodar

Sri Damodara Ashtottara Shatanamavali – श्री दामोदर अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विष्णवे नमः।
 2. ॐ लक्ष्मीपतये नमः।
 3. ॐ कृष्णाय नमः।
 4. ॐ वैकुण्ठाय नमः।
 5. ॐ गरुडध्वजाय नमः।
 6. ॐ परब्रह्मणे नमः।
 7. ॐ जगन्नाथाय नमः।
 8. ॐ वासुदेवाय नमः।
 9. ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
 10. ॐ हंसाय नमः।
 11. ॐ शुभप्रदाय नमः।
 12. ॐ माधवाय नमः।
 13. ॐ पद्मनाभाय नमः।
 14. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 15. ॐ सनातनाय नमः।
 16. ॐ नारायणाय नमः।
 17. ॐ मधुरापतये नमः।
 18. ॐ तार्‍क्ष्यवाहनाय नमः।
 19. ॐ दैत्यान्तकाय नमः।
 20. ॐ शिम्शुमाराय नमः।
 21. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
 22. ॐ स्थितिकर्त्रे नमः।
 23. ॐ परात्पराय नमः।
 24. ॐ वनमालिने नमः।
 25. ॐ यज्ञरूपाय नमः।
 26. ॐ चक्ररूपाय नमः।
 27. ॐ गदाधाराय नमः।
 28. ॐ केशवाय नमः।
 29. ॐ माधवाय नमः।
 30. ॐ भूतवासाय नमः।
 31. ॐ समुद्रमथनाय नमः।
 32. ॐ हरये नमः।
 33. ॐ गोविन्दाय नमः।
 34. ॐ ब्रह्मजनकाय नमः।
 35. ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः।
 36. ॐ श्रीकराय नमः।
 37. ॐ कामजनकाय नमः।
 38. ॐ शेषशायिने नमः।
 39. ॐ चतुर्भुजाय नमः।
 40. ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः।
 41. ॐ श्रीमते नमः।
 42. ॐ शार्ङ्गपाणये नमः।
 43. ॐ जनार्दनाय नमः।
 44. ॐ पीताम्बरधराय नमः।
 45. ॐ देवाय नमः।
 46. ॐ सूर्यचन्द्रलोचनाय नमः।
 47. ॐ मत्स्यरूपाय नमः।
 48. ॐ कूर्मतनवे नमः।
 49. ॐ क्रोडरूपाय नमः।
 50. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 51. ॐ वामनाय नमः।
 52. ॐ भार्गवाय नमः।
 53. ॐ रामाय नमः।
 54. ॐ हलिने नमः।
 55. ॐ कल्किने नमः।
 56. ॐ हयाननाय नमः।
 57. ॐ विश्वंभराय नमः।
 58. ॐ आदिदेवाय नमः।
 59. ॐ श्रीधराय नमः।
 60. ॐ कपिलाय नमः।
 61. ॐ धृवाय नमः।
 62. ॐ दत्तात्रेयाय नमः।
 63. ॐ अच्युताय नमः।
 64. ॐ अनन्ताय नमः।
 65. ॐ मुकुन्दाय नमः।
 66. ॐ रथवाहनाय नमः।
 67. ॐ धन्वन्तरये नमः।
 68. ॐ श्रीनिवासाय नमः।
 69. ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
 70. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
 71. ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
 72. ॐ मुरारातये नमः।
 73. ॐ अधोक्षजाय नमः।
 74. ॐ ऋषभाय नमः।
 75. ॐ मोहिनीरूपधराय नमः।
 76. ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
 77. ॐ पृधवे नमः।
 78. ॐ क्षीराब्दिशायिने नमः।
 79. ॐ भूतात्मने नमः।
 80. ॐ अनिरुद्धाय नमः।
 81. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 82. ॐ नारायणाय नमः।
 83. ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः।
 84. ॐ त्रिधाम्ने नमः।
 85. ॐ प्रह्लाद परिपालनाय नमः।
 86. ॐ श्वेतद्वीपवासिने नमः।
 87. ॐ अव्ययाय नमः।
 88. ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः।
 89. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
 90. ॐ भगवते नमः।
 91. ॐ शङ्करप्रियाय नमः।
 92. ॐ नीलतनवे नमः।
 93. ॐ धराकान्ताय नमः।
 94. ॐ वेदात्मने नमः।
 95. ॐ बादरायणाय नमः।
 96. ॐ भागीरथीजन्मभूपादपद्माय नमः।
 97. ॐ सताम्प्रभवे नमः।
 98. ॐ प्राशंवे नमः।
 99. ॐ विभवे नमः।
 100. ॐ घनश्यामाय नमः।
 101. ॐ जगत्कारणाय नमः।
 102. ॐ प्रियाय नमः।
 103. ॐ दशावताराय नमः।
 104. ॐ शान्तात्मने नमः।
 105. ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः।
 106. ॐ दामोदराय नमः।
 107. ॐ विराड्रूपाय नमः।
 108. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः।

॥ इति श्री दामोदर अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Damodara, lord Damodara, ashtottara shatanamavali, Damodara ashtottara shatanamawali, sri Damodara, sri Damodara swamy, lord Damodara swamy, Damodara god, shree Damodara, Damodara ashtottara shatanamavali, Damodara ashtottara, lord sri Damodara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Damodara, Bhagawan Damodara, 108 names of Lord Damodara, Sri Damodara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Damodara Swamy, 108 names of Damodara in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Damodara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Damodara ashtottara shatanamavali

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – श्री दक्षिणामूर्ति 108 नाम

Dakshinamurthy

Dakshinamurthy

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विद्यारूपिणे नमः।
 2. ॐ महायोगिने नमः।
 3. ॐ शुद्धज्ञानिने नमः।
 4. ॐ पिनाकधृते नमः।
 5. ॐ रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गिने नमः।
 6. ॐ रत्नमौलये नमः।
 7. ॐ जटाधराय नमः।
 8. ॐ गङ्गाधराय नमः।
 9. ॐ अचलवासिने नमः।
 10. ॐ महाज्ञानिने नमः।
 11. ॐ समाधिकृते नमः।
 12. ॐ अप्रमेयाय नमः।
 13. ॐ योगनिधये नमः।
 14. ॐ तारकाय नमः।
 15. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 16. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
 17. ॐ जगद्व्यापिने नमः।
 18. ॐ विष्णुमूर्तये नमः।
 19. ॐ पुरातनाय नमः।
 20. ॐ उक्षवाहाय नमः।
 21. ॐ चर्मवाससे नमः।
 22. ॐ पीताम्बर विभूषणाय नमः।
 23. ॐ मोक्षदायिने नमः।
 24. ॐ मोक्ष निधये नमः।
 25. ॐ अन्धकारये नमः।
 26. ॐ जगत्पतये नमः।
 27. ॐ विद्याधारिणे नमः।
 28. ॐ शुक्लतनवे नमः।
 29. ॐ विद्यादायिने नमः।
 30. ॐ गणाधिपाय नमः।
 31. ॐ प्रौढापस्मृति संहर्त्रे नमः।
 32. ॐ शशिमौलये नमः।
 33. ॐ महास्वनाय नमः।
 34. ॐ सामप्रियाय नमः।
 35. ॐ अव्ययाय नमः।
 36. ॐ साधवे नमः।
 37. ॐ सर्ववेदैरलङ्कृताय नमः।
 38. ॐ हस्ते वह्नि धराय नमः।
 39. ॐ श्रीमते मृगधारिणे नमः।
 40. ॐ वशङ्कराय नमः।
 41. ॐ यज्ञनाथाय नमः।
 42. ॐ क्रतुध्वंसिने नमः।
 43. ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
 44. ॐ यमान्तकाय नमः।
 45. ॐ भक्तानुग्रहमूर्तये नमः।
 46. ॐ भक्तसेव्याय नमः।
 47. ॐ वृषध्वजाय नमः।
 48. ॐ भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गाय नमः।
 49. ॐ अक्षमालाधराय नमः।
 50. ॐ महते नमः।
 51. ॐ त्रयीमूर्तये नमः।
 52. ॐ परब्रह्मणे नमः।
 53. ॐ नागराजैरलङ्कृताय नमः।
 54. ॐ शान्तरूपायमहाज्ञानिने नमः।
 55. ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः।
 56. ॐ अर्धनारीश्वराय नमः।
 57. ॐ देवाय नमः।
 58. ॐ मुनिसेव्याय नमः।
 59. ॐ सुरोत्तमाय नमः।
 60. ॐ व्याख्यानदेवाय नमः।
 61. ॐ भगवते नमः।
 62. ॐ रविचन्द्राग्निलोचनाय नमः।
 63. ॐ जगद्गुरवे नमः।
 64. ॐ महादेवाय नमः।
 65. ॐ महानन्द परायणाय नमः।
 66. ॐ जटाधारिणे नमः।
 67. ॐ महायोगिने नमः।
 68. ॐ ज्ञानमालैरलङ्कृताय नमः।
 69. ॐ व्योमगङ्गाजलस्थानाय नमः।
 70. ॐ विशुद्धाय नमः।
 71. ॐ यतये नमः।
 72. ॐ ऊर्जिताय नमः।
 73. ॐ तत्त्वमूर्तये नमः।
 74. ॐ महायोगिने नमः।
 75. ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः।
 76. ॐ व्योममूर्तये नमः।
 77. ॐ भक्तानामिष्टाय नमः।
 78. ॐ कामफलप्रदाय नमः।
 79. ॐ परमूर्तये नमः।
 80. ॐ चित्स्वरूपिणे नमः।
 81. ॐ तेजोमूर्तये नमः।
 82. ॐ अनामयाय नमः।
 83. ॐ वेदवेदाङ्ग तत्त्वज्ञाय नमः।
 84. ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः।
 85. ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः।
 86. ॐ भक्तानामभयप्रदाय नमः।
 87. ॐ नीलग्रीवाय नमः।
 88. ॐ ललाटाक्षाय नमः।
 89. ॐ गजचर्मणे नमः।
 90. ॐ गतिप्रदाय नमः।
 91. ॐ अरागिणे नमः।
 92. ॐ कामदाय नमः।
 93. ॐ तपस्विने नमः।
 94. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः।
 95. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 96. ॐ सन्यासिने नमः।
 97. ॐ गृहस्थाश्रमकारणाय नमः।
 98. ॐ दान्ताय नमः।
 99. ॐ शमवतां श्रेष्ठाय नमः।
 100. ॐ सत्यरूपाय नमः।
 101. ॐ दयापराय नमः।
 102. ॐ योगपट्‍टाभिरामाय नमः।
 103. ॐ वीणाधारिणे नमः।
 104. ॐ विचेतनाय नमः।
 105. ॐ मति प्रज्ञासुधाधारिणे नमः।
 106. ॐ मुद्रापुस्तकधारणाय नमः।
 107. ॐ वेतालादि पिशाचौघ राक्षसौघ विनाशनाय नमः।
 108. ॐ रोगाणां विनिहन्त्रे नमः।

॥ इति श्री दक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Dakshinamurthy, lord Dakshinamurthy, ashtottara shatanamavali, Dakshinamurthy ashtottara shatanamawali, sri Dakshinamurthy, sri Dakshinamurthy swamy, lord Dakshinamurthy swamy, Dakshinamurthy god, shree Dakshinamurthy, Dakshinamurthy ashtottara shatanamavali, Dakshinamurthy ashtottara, lord sri Dakshinamurthy, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Dakshinamurthy, Bhagawan Dakshinamurthy, 108 names of Lord Dakshinamurthy, Sri Dakshinamurthy Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Dakshinamurthy Swamy, 108 names of Dakshinamurthy in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Dakshinamurthy ashtottara shatanamavali