Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali | श्री वरद गणेश 108 नाम

Varada Ganesha

Varada Ganesha

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेशाय नमः।
 2. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 3. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 4. ॐ गणाधिपाय नमः।
 5. ॐ लम्बोदराय नमः।
 6. ॐ वक्रतुण्डाय नमः।
 7. ॐ विकटाय नमः।
 8. ॐ गणनायकाय नमः।
 9. ॐ गजास्याय नमः।
 10. ॐ सिद्धिदात्रे नमः।
 11. ॐ खर्वाय नमः।
 12. ॐ मूषकवाहनाय नमः।
 13. ॐ मूषकाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ शैलजानन्ददायकाय नमः।
 16. ॐ गुहाग्रजाय नमः।
 17. ॐ महातेजसे नमः।
 18. ॐ कुब्जाय नमः।
 19. ॐ भक्तप्रियाय नमः।
 20. ॐ प्रभवे नमः।
 21. ॐ सिन्दूराभाय नमः।
 22. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 23. ॐ त्रिनेत्राय नमः।
 24. ॐ धनदायकाय नमः।
 25. ॐ वामनाय नमः।
 26. ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
 27. ॐ धूम्राय नमः।
 28. ॐ शङ्करनन्दनाय नमः।
 29. ॐ सर्वार्तिनाशकाय नमः।
 30. ॐ विज्ञाय नमः।
 31. ॐ कपिलाय नमः।
 32. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 33. ॐ सङ्कष्टनाशनाय नमः।
 34. ॐ देवाय नमः।
 35. ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः।
 36. ॐ उमासुताय नमः।
 37. ॐ कृपालवे नमः।
 38. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 39. ॐ प्रियदर्शनाय नमः।
 40. ॐ हेरम्बाय नमः।
 41. ॐ रक्तनेत्राय नमः।
 42. ॐ स्थूलमूर्तये नमः।
 43. ॐ प्रतापवते नमः।
 44. ॐ सुखदाय नमः।
 45. ॐ कार्यकर्त्रे नमः।
 46. ॐ बुद्धिदाय नमः।
 47. ॐ व्याधिनाशकाय नमः।
 48. ॐ इक्षुदण्डप्रियाय नमः।
 49. ॐ शूराय नमः।
 50. ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
 51. ॐ अघनाशकाय नमः।
 52. ॐ एकदन्ताय नमः।
 53. ॐ महोदाराय नमः।
 54. ॐ सर्वदाय नमः।
 55. ॐ गजकर्षकाय नमः।
 56. ॐ विनायकाय नमः।
 57. ॐ जगत्पूज्याय नमः।
 58. ॐ फलदाय नमः।
 59. ॐ दीनवत्सलाय नमः।
 60. ॐ विद्याप्रदाय नमः।
 61. ॐ महोत्साहाय नमः।
 62. ॐ दुःखदौर्भाग्यनाशकाय नमः।
 63. ॐ मिष्टप्रियाय नमः।
 64. ॐ फालचन्द्राय नमः।
 65. ॐ नित्यसौभाग्यवर्धनाय नमः।
 66. ॐ दानपूरार्द्रगण्डाय नमः।
 67. ॐ अंशकाय नमः।
 68. ॐ विबुधप्रियाय नमः।
 69. ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।
 70. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
 71. ॐ सुभगाय नमः।
 72. ॐ नागभूषणाय नमः।
 73. ॐ शत्रुध्वंसिने नमः।
 74. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
 75. ॐ सौम्याय नमः।
 76. ॐ दारिद्र्यनाशकाय नमः।
 77. ॐ आदिपूज्याय नमः।
 78. ॐ दयाशीलाय नमः।
 79. ॐ रक्तमुण्डाय नमः।
 80. ॐ महोदयाय नमः।
 81. ॐ सर्वगाय नमः।
 82. ॐ सौख्यकृते नमः।
 83. ॐ शुद्धाय नमः।
 84. ॐ कृत्यपूज्याय नमः।
 85. ॐ बुधप्रियाय नमः।
 86. ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
 87. ॐ शान्ताय नमः।
 88. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नमः।
 89. ॐ विद्यावते नमः।
 90. ॐ दानशीलाय नमः।
 91. ॐ वेदविदे नमः।
 92. ॐ मन्त्रविदे नमः।
 93. ॐ सुधिये नमः।
 94. ॐ अविज्ञातगतये नमः।
 95. ॐ ज्ञानिने नमः।
 96. ॐ ज्ञानिगम्याय नमः।
 97. ॐ मुनिस्तुताय नमः।
 98. ॐ योगज्ञाय नमः।
 99. ॐ योगपूज्याय नमः।
 100. ॐ फालनेत्राय नमः।
 101. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 102. ॐ सर्वमन्त्रमयाय नमः।
 103. ॐ श्रीमते नमः।
 104. ॐ अवशाय नमः।
 105. ॐ वशकारकाय नमः।
 106. ॐ विघ्नध्वंसिने नमः।
 107. ॐ सदा हृष्टाय नमः।
 108. ॐ भक्तानां फलदायकाय नमः।

॥ इति श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Varada Ganesh, Varada Ganpati, lord varada ganesh, ashtottara shatanamavali, lord varada ganesh, ashtottara shatanamawali, sri varada ganesh, sri varada ganesha swamy, lord varada ganpati swamy, varada god, shree varada, Varada Ganapti ashtottara, lord sri varada ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami varaha ganesha, 108 names of Lord Varada Ganesha, 108 Names of Lord Varada Ganpati, Sri Varada Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Varada Ganesha Swamy, 108 names of varada ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Varada Ganesh ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Varada Ganesh ashtottara shatanamavali