Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali – श्री विनायक 108 नाम

Vinayaka

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali – श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विनायकाय नमः।
 2. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 3. ॐ गौरीपुत्राय नमः।
 4. ॐ गणेश्वराय नमः।
 5. ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः।
 6. ॐ अव्ययाय नमः।
 7. ॐ पूताय नमः।
 8. ॐ दक्षाय नमः।
 9. ॐ अध्यक्षाय नमः।
 10. ॐ द्विजप्रियाय नमः।
 11. ॐ अग्निगर्वच्छिदे नमः।
 12. ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः।
 13. ॐ वाणीप्रदायकाय नमः।
 14. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 15. ॐ शर्वतनयाय नमः।
 16. ॐ शर्वरीप्रियाय नमः।
 17. ॐ सर्वात्मकाय नमः।
 18. ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।
 19. ॐ देवानीकार्चिताय नमः।
 20. ॐ शिवाय नमः।
 21. ॐ सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः।
 22. ॐ शान्ताय नमः।
 23. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 24. ॐ गजाननाय नमः।
 25. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 26. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
 27. ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः।
 28. ॐ एकदन्ताय नमः।
 29. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
 30. ॐ चतुराय नमः।
 31. ॐ शक्तिसम्युताय नमः।
 32. ॐ लम्बोदराय नमः।
 33. ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
 34. ॐ हरये नमः।
 35. ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः।
 36. ॐ काव्याय नमः।
 37. ॐ ग्रहपतये नमः।
 38. ॐ कामिने नमः।
 39. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।
 40. ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः।
 41. ॐ चण्डाय नमः।
 42. ॐ गुणातीताय नमः।
 43. ॐ निरञ्जनाय नमः।
 44. ॐ अकल्मषाय नमः।
 45. ॐ स्वयं सिद्धाय नमः।
 46. ॐ सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः।
 47. ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः।
 48. ॐ वरदाय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ कृतिने नमः।
 51. ॐ द्विजप्रियाय नमः।
 52. ॐ वीतभयाय नमः।
 53. ॐ गदिने नमः।
 54. ॐ चक्रिणे नमः।
 55. ॐ इक्षुचापधृते नमः।
 56. ॐ श्रीदाय नमः।
 57. ॐ अजाय नमः।
 58. ॐ उत्पलकराय नमः।
 59. ॐ श्रीपतिस्तुतिहर्षिताय नमः।
 60. ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः।
 61. ॐ जटिलाय नमः।
 62. ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
 63. ॐ अमरेश्वराय नमः।
 64. ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः।
 65. ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः।
 66. ॐ स्थुलकण्ठाय नमः।
 67. ॐ स्वयङ्कर्त्रे नमः।
 68. ॐ सामघोषप्रियाय नमः।
 69. ॐ पराय नमः।
 70. ॐ स्थूलतुण्डाय नमः।
 71. ॐ अग्रण्याय नमः।
 72. ॐ धीराय नमः।
 73. ॐ वागीशाय नमः।
 74. ॐ सिद्धिदायकाय नमः।
 75. ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः।
 76. ॐ कान्ताय नमः।
 77. ॐ पापहारिणे नमः।
 78. ॐ समाहिताय नमः।
 79. ॐ आश्रितश्रीकराय नमः।
 80. ॐ सौम्याय नमः।
 81. ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः।
 82. ॐ शान्ताय नमः।
 83. ॐ अच्युतार्च्याय नमः।
 84. ॐ कैवल्याय नमः।
 85. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
 86. ॐ ज्ञानिने नमः।
 87. ॐ दयायुताय नमः।
 88. ॐ दान्ताय नमः।
 89. ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः।
 90. ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः।
 91. ॐ व्यक्तमूर्तये नमः।
 92. ॐ अमूर्तिमते नमः।
 93. ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः।
 94. ॐ स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथविग्रहाय नमः।
 95. ॐ समस्तजगदाधाराय नमः।
 96. ॐ मायिने नमः।
 97. ॐ मूषकवाहनाय नमः।
 98. ॐ रमार्चिताय नमः।
 99. ॐ विधये नमः।
 100. ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
 101. ॐ विबुधेश्वराय नमः।
 102. ॐ चिन्तामणिद्वीपपतये नमः।
 103. ॐ परमात्मने नमः।
 104. ॐ गजाननाय नमः।
 105. ॐ हृष्टाय नमः।
 106. ॐ तुष्टाय नमः।
 107. ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
 108. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।

॥ इति श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vinayaka, vigneswara, vigneshara, lord vinayaka, ashtottara shatanamavali, lord vigneshawara, lord vinayaka, Vinayaka ashtottara shatanamawali, sri vinayaka, sri vigneshwara deva, lord vinayaka deva, vinayaka god, shree vinayaka, Vigneshawara ashtottara, lord sri vinyaka, Vinayaka ashtottara shatanamavali in HINDI, Vigneshwara ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vinayaka, swami Vigneshawara,108 names of Lord Vinayaka , 108 Names of Lord Vigneshara, VIGNESWARA ashtottara shatanamavali, VIGNEShWARA ashtottara shatanamavali, vinayak ashtottara shatanamavali, 108 names, Download Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vinayaka ashtottara shatanamavali

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment