Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali – श्री विनायक 108 नाम

Vinayaka

Vinayaka

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali – श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विनायकाय नमः।
 2. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 3. ॐ गौरीपुत्राय नमः।
 4. ॐ गणेश्वराय नमः।
 5. ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः।
 6. ॐ अव्ययाय नमः।
 7. ॐ पूताय नमः।
 8. ॐ दक्षाय नमः।
 9. ॐ अध्यक्षाय नमः।
 10. ॐ द्विजप्रियाय नमः।
 11. ॐ अग्निगर्वच्छिदे नमः।
 12. ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः।
 13. ॐ वाणीप्रदायकाय नमः।
 14. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 15. ॐ शर्वतनयाय नमः।
 16. ॐ शर्वरीप्रियाय नमः।
 17. ॐ सर्वात्मकाय नमः।
 18. ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।
 19. ॐ देवानीकार्चिताय नमः।
 20. ॐ शिवाय नमः।
 21. ॐ सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः।
 22. ॐ शान्ताय नमः।
 23. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 24. ॐ गजाननाय नमः।
 25. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 26. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
 27. ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः।
 28. ॐ एकदन्ताय नमः।
 29. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
 30. ॐ चतुराय नमः।
 31. ॐ शक्तिसम्युताय नमः।
 32. ॐ लम्बोदराय नमः।
 33. ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
 34. ॐ हरये नमः।
 35. ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः।
 36. ॐ काव्याय नमः।
 37. ॐ ग्रहपतये नमः।
 38. ॐ कामिने नमः।
 39. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।
 40. ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः।
 41. ॐ चण्डाय नमः।
 42. ॐ गुणातीताय नमः।
 43. ॐ निरञ्जनाय नमः।
 44. ॐ अकल्मषाय नमः।
 45. ॐ स्वयं सिद्धाय नमः।
 46. ॐ सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः।
 47. ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः।
 48. ॐ वरदाय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ कृतिने नमः।
 51. ॐ द्विजप्रियाय नमः।
 52. ॐ वीतभयाय नमः।
 53. ॐ गदिने नमः।
 54. ॐ चक्रिणे नमः।
 55. ॐ इक्षुचापधृते नमः।
 56. ॐ श्रीदाय नमः।
 57. ॐ अजाय नमः।
 58. ॐ उत्पलकराय नमः।
 59. ॐ श्रीपतिस्तुतिहर्षिताय नमः।
 60. ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः।
 61. ॐ जटिलाय नमः।
 62. ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
 63. ॐ अमरेश्वराय नमः।
 64. ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः।
 65. ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः।
 66. ॐ स्थुलकण्ठाय नमः।
 67. ॐ स्वयङ्कर्त्रे नमः।
 68. ॐ सामघोषप्रियाय नमः।
 69. ॐ पराय नमः।
 70. ॐ स्थूलतुण्डाय नमः।
 71. ॐ अग्रण्याय नमः।
 72. ॐ धीराय नमः।
 73. ॐ वागीशाय नमः।
 74. ॐ सिद्धिदायकाय नमः।
 75. ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः।
 76. ॐ कान्ताय नमः।
 77. ॐ पापहारिणे नमः।
 78. ॐ समाहिताय नमः।
 79. ॐ आश्रितश्रीकराय नमः।
 80. ॐ सौम्याय नमः।
 81. ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः।
 82. ॐ शान्ताय नमः।
 83. ॐ अच्युतार्च्याय नमः।
 84. ॐ कैवल्याय नमः।
 85. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
 86. ॐ ज्ञानिने नमः।
 87. ॐ दयायुताय नमः।
 88. ॐ दान्ताय नमः।
 89. ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः।
 90. ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः।
 91. ॐ व्यक्तमूर्तये नमः।
 92. ॐ अमूर्तिमते नमः।
 93. ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः।
 94. ॐ स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथविग्रहाय नमः।
 95. ॐ समस्तजगदाधाराय नमः।
 96. ॐ मायिने नमः।
 97. ॐ मूषकवाहनाय नमः।
 98. ॐ रमार्चिताय नमः।
 99. ॐ विधये नमः।
 100. ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
 101. ॐ विबुधेश्वराय नमः।
 102. ॐ चिन्तामणिद्वीपपतये नमः।
 103. ॐ परमात्मने नमः।
 104. ॐ गजाननाय नमः।
 105. ॐ हृष्टाय नमः।
 106. ॐ तुष्टाय नमः।
 107. ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
 108. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।

॥ इति श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vinayaka, vigneswara, vigneshara, lord vinayaka, ashtottara shatanamavali, lord vigneshawara, lord vinayaka, Vinayaka ashtottara shatanamawali, sri vinayaka, sri vigneshwara deva, lord vinayaka deva, vinayaka god, shree vinayaka, Vigneshawara ashtottara, lord sri vinyaka, Vinayaka ashtottara shatanamavali in HINDI, Vigneshwara ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vinayaka, swami Vigneshawara,108 names of Lord Vinayaka , 108 Names of Lord Vigneshara, VIGNESWARA ashtottara shatanamavali, VIGNEShWARA ashtottara shatanamavali, vinayak ashtottara shatanamavali, 108 names, Download Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vinayaka ashtottara shatanamavali

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali – श्री रङ्गनाथ 108 नाम

Ranganatha

Ranganatha

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali – श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीरङ्गशायिने नमः।
 2. ॐ श्रीकान्ताय नमः।
 3. ॐ श्रीप्रदाय नमः।
 4. ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
 5. ॐ अनन्ताय नमः।
 6. ॐ माधवाय नमः।
 7. ॐ जेत्रे नमः।
 8. ॐ जगन्नाथाय नमः।
 9. ॐ जगद्गुरवे नमः।
 10. ॐ सुरवर्याय नमः।
 11. ॐ सुराराध्याय नमः।
 12. ॐ सुरराजानुजाय नमः।
 13. ॐ प्रभवे नमः।
 14. ॐ हरये नमः।
 15. ॐ हतारये नमः।
 16. ॐ विश्वेशाय नमः।
 17. ॐ शाश्वताय नमः।
 18. ॐ शम्भवे नमः।
 19. ॐ अव्ययाय नमः।
 20. ॐ भक्तार्तिभञ्जनाय नमः।
 21. ॐ वाग्मिने नमः।
 22. ॐ वीराय नमः।
 23. ॐ विख्यातकीर्तिमते नमः।
 24. ॐ भास्कराय नमः।
 25. ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः।
 26. ॐ दैत्यशास्त्रे नमः।
 27. ॐ अमरेश्वराय नमः।
 28. ॐ नारायणाय नमः।
 29. ॐ नरहरये नमः।
 30. ॐ नीरजाक्षाय नमः।
 31. ॐ नरप्रियाय नमः।
 32. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
 33. ॐ ब्रह्मकृते नमः।
 34. ॐ ब्रह्मणे नमः।
 35. ॐ ब्रह्माङ्गाय नमः।
 36. ॐ ब्रह्मपूजिताय नमः।
 37. ॐ कृष्णाय नमः।
 38. ॐ कृतज्ञाय नमः।
 39. ॐ गोविन्दाय नमः।
 40. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 41. ॐ अघनाशनाय नमः।
 42. ॐ विष्णवे नमः।
 43. ॐ जिष्णवे नमः।
 44. ॐ जितारातये नमः।
 45. ॐ सज्जनप्रियाय नमः।
 46. ॐ ईश्वराय नमः।
 47. ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
 48. ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
 49. ॐ त्रय्यर्थाय नमः।
 50. ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।
 51. ॐ काकुत्स्थाय नमः।
 52. ॐ कमलाकान्ताय नमः।
 53. ॐ कालीयोरगमर्दनाय नमः।
 54. ॐ कालाम्बुदश्यामलाङ्गाय नमः।
 55. ॐ केशवाय नमः।
 56. ॐ क्लेशनाशनाय नमः।
 57. ॐ केशिप्रभञ्जनाय नमः।
 58. ॐ कान्ताय नमः।
 59. ॐ नन्दसूनवे नमः।
 60. ॐ अरिन्दमाय नमः।
 61. ॐ रुक्मिणीवल्लभाय नमः।
 62. ॐ शौरये नमः।
 63. ॐ बलभद्राय नमः।
 64. ॐ बलानुजाय नमः।
 65. ॐ दामोदराय नमः।
 66. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 67. ॐ वामनाय नमः।
 68. ॐ मधुसूदनाय नमः।
 69. ॐ पूताय नमः।
 70. ॐ पुण्यजनध्वंसिने नमः।
 71. ॐ पुण्यश्लोकशिखामणये नमः।
 72. ॐ आदिमूर्तये नमः।
 73. ॐ दयामूर्तये नमः।
 74. ॐ शान्तमूर्तये नमः।
 75. ॐ अमूर्तिमते नमः।
 76. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः।
 77. ॐ परस्मै धाम्ने नमः।
 78. ॐ पावनाय नमः।
 79. ॐ पवनाय नमः।
 80. ॐ विभवे नमः।
 81. ॐ चन्द्राय नमः।
 82. ॐ छन्दोमयाय नमः।
 83. ॐ रामाय नमः।
 84. ॐ संसाराम्बुधितारकाय नमः।
 85. ॐ आदितेयाय नमः।
 86. ॐ अच्युताय नमः।
 87. ॐ भानवे नमः।
 88. ॐ शङ्कराय नमः।
 89. ॐ शिवाय नमः।
 90. ॐ ऊर्जिताय नमः।
 91. ॐ महेश्वराय नमः।
 92. ॐ महायोगिने नमः।
 93. ॐ महाशक्तये नमः।
 94. ॐ महत्प्रियाय नमः।
 95. ॐ दुर्जनध्वंसकाय नमः।
 96. ॐ अशेषसज्जनोपास्तसत्फलाय नमः।
 97. ॐ पक्षीन्द्रवाहनाय नमः।
 98. ॐ अक्षोभ्याय नमः।
 99. ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः।
 100. ॐ विधवे नमः।
 101. ॐ जनार्दनाय नमः।
 102. ॐ जगद्धेतवे नमः।
 103. ॐ जितमन्मथविग्रहाय नमः।
 104. ॐ चक्रपाणये नमः।
 105. ॐ शङ्खधारिणे नमः।
 106. ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
 107. ॐ खड्गिने नमः।
 108. ॐ गदाधराय नमः।

॥ इति श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ranganatha, lord Ranganatha, ashtottara shatanamavali, Ranganatha ashtottara shatanamawali, sri Ranganatha, sri Ranganatha swamy, lord Ranganatha swamy, Ranganatha god, shree Ranganatha, Ranganatha ashtottara shatanamavali, Ranganatha ashtottara, lord sri Ranganatha, Ranganatha ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ranganatha, 108 names of Lord Ranganatha, Sri Ranganatha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ranganatha Swamy, 108 names of Ranganatha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ranganatha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ranganatha ashtottara shatanamavali

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – श्री सुब्रह्मण्य 108 नाम

Subrahmanya

Subrahmanya

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ स्कन्दाय नमः।
 2. ॐ गुहाय नमः।
 3. ॐ षण्मुखाय नमः।
 4. ॐ फालनेत्रसुताय नमः।
 5. ॐ प्रभवे नमः।
 6. ॐ पिङ्गलाय नमः।
 7. ॐ कृत्तिकासूनवे नमः।
 8. ॐ शिखिवाहाय नमः।
 9. ॐ द्विषड्भुजाय नमः।
 10. ॐ द्विषण्णेत्राय नमः।
 11. ॐ शक्तिधराय नमः।
 12. ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः।
 13. ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः।
 14. ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः।
 15. ॐ मत्ताय नमः।
 16. ॐ प्रमत्ताय नमः।
 17. ॐ उन्मत्ताय नमः।
 18. ॐ सुरसैन्यस्सुरक्षकाय नमः।
 19. ॐ देवसेनापतये नमः।
 20. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 21. ॐ कृपालवे नमः।
 22. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 23. ॐ उमासुताय नमः।
 24. ॐ शक्तिधराय नमः।
 25. ॐ कुमाराय नमः।
 26. ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः।
 27. ॐ सेनान्ये नमः।
 28. ॐ अग्निजन्मने नमः।
 29. ॐ विशाखाय नमः।
 30. ॐ शङ्करात्मजाय नमः।
 31. ॐ शिवस्वामिने नमः।
 32. ॐ गणस्वामिने नमः।
 33. ॐ सर्वस्वामिने नमः।
 34. ॐ सनातनाय नमः।
 35. ॐ अनन्तशक्तये नमः।
 36. ॐ अक्षोभ्याय नमः।
 37. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
 38. ॐ गङ्गासुताय नमः।
 39. ॐ शरोद्भूताय नमः।
 40. ॐ आहूताय नमः।
 41. ॐ पावकात्मजाय नमः।
 42. ॐ जृम्भाय नमः।
 43. ॐ प्रजृम्भाय नमः।
 44. ॐ उज्जृम्भाय नमः।
 45. ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः।
 46. ॐ एकवर्णाय नमः।
 47. ॐ द्विवर्णाय नमः।
 48. ॐ त्रिवर्णाय नमः।
 49. ॐ सुमनोहराय नमः।
 50. ॐ चतुर्वर्णाय नमः।
 51. ॐ पञ्चवर्णाय नमः।
 52. ॐ प्रजापतये नमः।
 53. ॐ अहर्पतये नमः।
 54. ॐ अग्निगर्भाय नमः।
 55. ॐ शमीगर्भाय नमः।
 56. ॐ विश्वरेतसे नमः।
 57. ॐ सुरारिघ्ने नमः।
 58. ॐ हरिद्वर्णाय नमः।
 59. ॐ शुभकराय नमः।
 60. ॐ वटवे नमः।
 61. ॐ वटुवेषभृते नमः।
 62. ॐ पूषाय नमः।
 63. ॐ गभस्तये नमः।
 64. ॐ गहनाय नमः।
 65. ॐ चन्द्रवर्णाय नमः।
 66. ॐ कलाधराय नमः।
 67. ॐ मायाधराय नमः।
 68. ॐ महामायिने नमः।
 69. ॐ कैवल्याय नमः।
 70. ॐ शङ्करात्मजाय नमः।
 71. ॐ विश्वयोनये नमः।
 72. ॐ अमेयात्मने नमः।
 73. ॐ तेजोनिधये नमः।
 74. ॐ अनामयाय नमः।
 75. ॐ परमेष्ठिने नमः।
 76. ॐ परब्रह्मणे नमः।
 77. ॐ वेदगर्भाय नमः।
 78. ॐ विराट्सुताय नमः।
 79. ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः।
 80. ॐ महासारस्वतावृताय नमः।
 81. ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः।
 82. ॐ चोरघ्नाय नमः।
 83. ॐ रोगनाशनाय नमः।
 84. ॐ अनन्तमूर्तये नमः।
 85. ॐ आनन्दाय नमः।
 86. ॐ शिखिण्डिकृतकेतनाय नमः।
 87. ॐ डम्भाय नमः।
 88. ॐ परमडम्भाय नमः।
 89. ॐ महाडम्भाय नमः।
 90. ॐ वृषाकपये नमः।
 91. ॐ कारणोत्पत्तिदेहाय नमः।
 92. ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः।
 93. ॐ अनीश्वराय नमः।
 94. ॐ अमृताय नमः।
 95. ॐ प्राणाय नमः।
 96. ॐ प्राणायामपरायणाय नमः।
 97. ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः।
 98. ॐ वीरघ्नाय नमः।
 99. ॐ रक्तास्याय नमः।
 100. ॐ श्यामकन्धराय नमः।
 101. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।
 102. ॐ गुहप्रीताय नमः।
 103. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
 104. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
 105. ॐ वम्शवृद्धिकराय नमः।
 106. ॐ वेदवेद्याय नमः।
 107. ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः।
 108. ॐ मयूरवाहनाय नमः।

॥ इति श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Subrahmanya, Murugan, lord Subrahmanya, ashtottara shatanamavali, lord Skanda, lord murugan, sri Subrahmanya, sri Murugan, Subrahmanya god, Murugan Lord, shree Subrahmanya, Subrahmanya ashtottara shatanamawali, Murugan ashtottara, lord sri Skanda, Subrahmanya ashtottara shatanamavali in HINDI, Murugan ashtottara shatanamavali,108 Names of Lord Murugan, 108 Names Sri Subrahmanya Swamy in Hindi, 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama, SRI subrahmanya Astottara Shatanamavali, Subramanya Ashtothram in hindi pdf, Download Sri Subrahmanya ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Subrahmanya ashtottara shatanamavali

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री वेङ्कटेश्वर 108 नाम

Venkateshwara

Venkateshwara

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ वेङ्कटेशाय नमः।
 2. ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः।
 3. ॐ वृषद्दृग्गोचराय नमः।
 4. ॐ विष्णवे नमः।
 5. ॐ सदञ्जनगिरीशाय नमः।
 6. ॐ वृषाद्रिपतये नमः।
 7. ॐ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः।
 8. ॐ सरःस्वामितटीजुषे नमः।
 9. ॐ कुमाराकल्पसेव्याय नमः।
 10. ॐ वज्रिदृग्विषयाय नमः।
 11. ॐ सुवर्चलासुतन्यस्तसैनापत्यभराय नमः।
 12. ॐ रामाय नमः।
 13. ॐ पद्मनाभाय नमः।
 14. ॐ सदावायुस्तुताय नमः।
 15. ॐ त्यक्तवैकुण्ठलोकाय नमः।
 16. ॐ गिरिकुञ्जविहारिणे नमः।
 17. ॐ हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः।
 18. ॐ शङ्खराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमः।
 19. ॐ वसूपरिचरत्रात्रे नमः।
 20. ॐ कृष्णाय नमः।
 21. ॐ अब्धिकन्यापरिष्वक्तवक्षसे नमः।
 22. ॐ वेङ्कटाय नमः।
 23. ॐ सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः।
 24. ॐ देवजित्प्रमुखानन्तदैत्यसङ्घप्रणाशिने नमः।
 25. ॐ श्वेतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रियुगाय नमः।
 26. ॐ शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय नमः।
 27. ॐ सानुस्थापिततार्क्ष्याय नमः।
 28. ॐ तार्क्ष्याचलनिवासिने नमः।
 29. ॐ मायागूढविमानाय नमः।
 30. ॐ गरुडस्कन्धवासिने नमः।
 31. ॐ अनन्तशिरसे नमः।
 32. ॐ अनन्ताक्षाय नमः।
 33. ॐ अनन्तचरणाय नमः।
 34. ॐ श्रीशैलनिलयाय नमः।
 35. ॐ दामोदराय नमः।
 36. ॐ नीलमेघनिभाय नमः।
 37. ॐ ब्रह्मादिदेवदुर्दर्शविश्वरूपाय नमः।
 38. ॐ वैकुण्ठागतसद्धेमविमानान्तर्गताय नमः।
 39. ॐ अगस्त्याभ्यर्थिताशेषजनदृग्गोचराय नमः।
 40. ॐ वासुदेवाय नमः।
 41. ॐ हरये नमः।
 42. ॐ तीर्थपञ्चकवासिने नमः।
 43. ॐ वामदेवप्रियाय नमः।
 44. ॐ जनकेष्टप्रदाय नमः।
 45. ॐ मार्कण्डेयमहातीर्थजातपुण्यप्रदाय नमः।
 46. ॐ वाक्पतिब्रह्मदात्रे नमः।
 47. ॐ चन्द्रलावण्यदायिने नमः।
 48. ॐ नारायणनगेशाय नमः।
 49. ॐ ब्रह्मक्लुप्तोत्सवाय नमः।
 50. ॐ शङ्खचक्रवरानम्रलसत्करतलाय नमः।
 51. ॐ द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमः।
 52. ॐ केशवाय नमः।
 53. ॐ नित्ययौवनमूर्तये नमः।
 54. ॐ अर्थितार्थप्रदात्रे नमः।
 55. ॐ विश्वतीर्थाघहारिणे नमः।
 56. ॐ तीर्थस्वामिसरःस्नातजनाभीष्टप्रदायिने नमः।
 57. ॐ कुमारधारिकावासस्कन्दाभीष्टप्रदाय नमः।
 58. ॐ जानुदघ्नसमुद्भूतपोत्रिणे नमः।
 59. ॐ कूर्ममूर्तये नमः।
 60. ॐ किन्नरद्वन्द्वशापान्तप्रदात्रे नमः।
 61. ॐ विभवे नमः।
 62. ॐ वैखानसमुनिश्रेष्ठपूजिताय नमः।
 63. ॐ सिंहाचलनिवासाय नमः।
 64. श्रीमन्नारायणाय नमः।
 65. ॐ सद्भक्तनीलकण्ठार्च्यनृसिंहाय नमः।
 66. ॐ कुमुदाक्षगणश्रेष्ठसैनापत्यप्रदाय नमः।
 67. ॐ दुर्मेधःप्राणहर्त्रे नमः।
 68. ॐ श्रीधराय नमः।
 69. ॐ क्षत्रियान्तकरामाय नमः।
 70. ॐ मत्स्यरूपाय नमः।
 71. ॐ पाण्डवारिप्रहर्त्रे नमः।
 72. ॐ श्रीकराय नमः।
 73. उपत्यकाप्रदेशस्थशङ्करध्यातमूर्तये नमः।
 74. ॐ रुक्माब्जसरसीकूललक्ष्मीकृततपस्विने नमः।
 75. ॐ लसल्लक्ष्मीकराम्भोजदत्तकल्हारकस्रजे नमः।
 76. ॐ शालग्रामनिवासाय नमः।
 77. ॐ शुकदृग्गोचराय नमः।
 78. ॐ नारायणार्थिताशेषजनदृग्विषयाय नमः।
 79. ॐ मृगयारसिकाय नमः।
 80. ॐ वृषभासुरहारिणे नमः।
 81. ॐ अञ्जनागोत्रपतये नमः।
 82. ॐ वृषभाचलवासिने नमः।
 83. ॐ अञ्जनासुतदात्रे नमः।
 84. ॐ माधवीयाघहारिणे नमः।
 85. ॐ प्रियङ्गुप्रियभक्षाय नमः।
 86. ॐ श्वेतकोलवराय नमः।
 87. ॐ नीलधेनुपयोधारासेकदेहोद्भवाय नमः।
 88. ॐ शङ्करप्रियमित्राय नमः।
 89. ॐ चोलपुत्रप्रियाय नमः।
 90. ॐ सुधर्मिणीसुचैतन्यप्रदात्रे नमः।
 91. ॐ मधुघातिने नमः।
 92. ॐ कृष्णाख्यविप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय नमः।
 93. ॐ वराहाचलनाथाय नमः।
 94. ॐ बलभद्राय नमः।
 95. ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
 96. ॐ महते नमः।
 97. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 98. ॐ अच्युताय नमः।
 99. ॐ नीलाद्रिनिलयाय नमः।
 100. ॐ क्षीराब्धिनाथाय नमः।
 101. ॐ वैकुण्ठाचलवासिने नमः।
 102. ॐ मुकुन्दाय नमः।
 103. ॐ अनन्ताय नमः।
 104. ॐ विरिञ्चाभ्यर्थितानीतसौम्यरूपाय नमः।
 105. ॐ सुवर्णमुखरीस्नातमनुजाभीष्टदायिने नमः।
 106. ॐ हलायुधजगत्तीर्थसमस्तफलदायिने नमः।
 107. ॐ गोविन्दाय नमः।
 108. ॐ श्रीनिवासाय नमः।

॥ इति श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Venkateshwara, venkateswara, lord tirupati balaji, ashtottara shatanamavali, lord venkateswara, lord balaji, ashtottara shatanamawali, sri venkateswara, sri venkateswara swamy, lord venkateswara swamy, venkateswara god, shree venkateshwara, venkateswara ashtottara shatanamavali, venkateswara ashtottara, lord sri venkateswara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami venkateswara, 108 names of Lord Venkatesha , 108 Names of Lord Venkateswara, Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Venkateswara Swamy, 108 names of venkateswara in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Venkateshwara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Venkateshwara ashtottara shatanamavali

Sri Hayagriva 108 | Ashtottara Shatanamavali – श्री हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावली

Hayagriva bhagwan

Hayagriva bhagwan

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanamavali – श्री हयग्रीव हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ हयग्रीवाय नमः।
 2. ॐ महाविष्णवे नमः।
 3. ॐ केशवाय नमः।
 4. ॐ मधुसूदनाय नमः।
 5. ॐ गोविन्दाय नमः।
 6. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
 7. ॐ विष्णवे नमः।
 8. ॐ विश्वम्भराय नमः।
 9. ॐ हरये नमः।
 10. ॐ आदित्याय नमः।
 11. ॐ सर्ववागीशाय नमः।
 12. ॐ सर्वाधाराय नमः।
 13. ॐ सनातनाय नमः।
 14. ॐ निराधाराय नमः।
 15. ॐ निराकाराय नमः।
 16. ॐ निरीशाय नमः।
 17. ॐ निरुपद्रवाय नमः।
 18. ॐ निरञ्जनाय नमः।
 19. ॐ निष्कलङ्काय नमः।
 20. ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
 21. ॐ निरामयाय नमः।
 22. ॐ चिदानन्दमयाय नमः।
 23. ॐ साक्षिणे नमः।
 24. ॐ शरण्याय नमः।
 25. ॐ सर्वदायकाय नमः।
 26. ॐ श्रीमते नमः।
 27. ॐ लोकत्रयाधीशाय नमः।
 28. ॐ शिवाय नमः।
 29. ॐ सारस्वतप्रदाय नमः।
 30. ॐ वेदोद्धर्त्रे नमः।
 31. ॐ वेदनिधये नमः।
 32. ॐ वेदवेद्याय नमः।
 33. ॐ पुरातनाय नमः।
 34. ॐ पूर्णाय नमः।
 35. ॐ पूरयित्रे नमः।
 36. ॐ पुण्याय नमः।
 37. ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
 38. ॐ परात्पराय नमः।
 39. ॐ परमात्मने नमः।
 40. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
 41. ॐ परेशाय नमः।
 42. ॐ पारगाय नमः।
 43. ॐ पराय नमः।
 44. ॐ सर्ववेदात्मकाय नमः।
 45. ॐ विदुषे नमः।
 46. ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः।
 47. ॐ सकलोपनिषद्वेद्याय नमः।
 48. ॐ निष्कलाय नमः।
 49. ॐ सर्वशास्त्रकृते नमः।
 50. ॐ अक्षमालाज्ञानमुद्रायुक्तहस्ताय नमः।
 51. ॐ वरप्रदाय नमः।
 52. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
 53. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
 54. ॐ शरण्याय नमः।
 55. ॐ परमेश्वराय नमः।
 56. ॐ शान्ताय नमः।
 57. ॐ दान्ताय नमः।
 58. ॐ जितक्रोधाय नमः।
 59. ॐ जितामित्राय नमः।
 60. ॐ जगन्मयाय नमः।
 61. ॐ जन्ममृत्युहराय नमः।
 62. ॐ जीवाय नमः।
 63. ॐ जयदाय नमः।
 64. ॐ जाड्यनाशनाय नमः।
 65. ॐ जपप्रियाय नमः।
 66. ॐ जपस्तुत्याय नमः।
 67. ॐ जपकृते नमः।
 68. ॐ प्रियकृते नमः।
 69. ॐ विभवे नमः।
 70. ॐ विमलाय नमः।
 71. ॐ विश्वरूपाय नमः।
 72. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।
 73. ॐ विधिस्तुताय नमः।
 74. ॐ विधिविष्णुशिवस्तुत्याय नमः।
 75. ॐ शान्तिदाय नमः।
 76. ॐ क्षान्तिकारकाय नमः।
 77. ॐ श्रेयःप्रदाय नमः।
 78. ॐ श्रुतिमयाय नमः।
 79. ॐ श्रेयसां पतये नमः।
 80. ॐ ईश्वराय नमः।
 81. ॐ अच्युताय नमः।
 82. ॐ अनन्तरूपाय नमः।
 83. ॐ प्राणदाय नमः।
 84. ॐ पृथिवीपतये नमः।
 85. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 86. ॐ व्यक्तरूपाय नमः।
 87. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।
 88. ॐ तमोहराय नमः।
 89. ॐ अज्ञाननाशकाय नमः।
 90. ॐ ज्ञानिने नमः।
 91. ॐ पूर्णचन्द्रसमप्रभाय नमः।
 92. ॐ ज्ञानदाय नमः।
 93. ॐ वाक्पतये नमः।
 94. ॐ योगिने नमः।
 95. ॐ योगीशाय नमः।
 96. ॐ सर्वकामदाय नमः।
 97. ॐ महायोगिने नमः।
 98. ॐ महामौनिने नमः।
 99. ॐ मौनीशाय नमः।
 100. ॐ श्रेयसां निधये नमः।
 101. ॐ हंसाय नमः।
 102. ॐ परमहंसाय नमः।
 103. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।
 104. ॐ विराजे नमः।
 105. ॐ स्वराजे नमः।
 106. ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशाय नमः।
 107. ॐ जटामण्डलसम्युताय नमः।
 108. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।

॥ इति श्री हयग्रीव हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Hayagriva, Hayagreeva, lord Hayagriva, Hayagriva ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Hayagreeva, Hayagriva namavali, sita god, shree kamakshi, kamakshi ashtottara, lord kamakshi sita, kamakshi ashtottara shatanamavali in HINDI, Maa kamakshi, 108 names of Lord kamakshi, Sri kamakshi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri kamakshi Devi, 108 names of kamakshi maa in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Hayagriva ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Hayagriva ashtottara shatanamavali

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – श्री पद्मावती 108 नाम

Padmavati

Padmavati

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – श्री पद्मावती अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ पद्मावत्यै नमः।
 2. ॐ देव्यै नमः।
 3. ॐ पद्मोद्भवायै नमः।
 4. ॐ करुणप्रदायिन्यै नमः।
 5. ॐ सहृदयायै नमः।
 6. ॐ तेजस्वरूपिण्यै नमः।
 7. ॐ कमलमुखै नमः।
 8. ॐ पद्मधरायै नमः।
 9. ॐ श्रियै नमः।
 10. ॐ पद्मनेत्रे नमः।
 11. ॐ पद्मकरायै नमः।
 12. ॐ सुगुणायै नमः।
 13. ॐ कुङ्कुमप्रियायै नमः।
 14. ॐ हेमवर्णायै नमः।
 15. ॐ चन्द्रवन्दितायै नमः।
 16. ॐ धगधगप्रकाश शरीरधारिण्यै नमः।
 17. ॐ विष्णुप्रियायै नमः।
 18. ॐ नित्यकल्याण्यै नमः।
 19. ॐ कोटिसूर्यप्रकाशिन्यै नमः।
 20. ॐ महासौन्दर्यरूपिण्यै नमः।
 21. ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
 22. ॐ ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः।
 23. ॐ सर्ववाञ्छाफलदायिन्यै नमः।
 24. ॐ धर्मसङ्कल्पायै नमः।
 25. ॐ दाक्षिण्यकटाक्षिण्यै नमः।
 26. ॐ भक्तिप्रदायिन्यै नमः।
 27. ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः।
 28. ॐ कलाषोडशसम्युतायै नमः।
 29. ॐ सर्वलोकानां जनन्यै नमः।
 30. ॐ मुक्तिदायिन्यै नमः।
 31. ॐ दयामृतायै नमः।
 32. ॐ प्राज्ञायै नमः।
 33. ॐ महाधर्मायै नमः।
 34. ॐ धर्मरूपिण्यै नमः।
 35. ॐ अलङ्कार प्रियायै नमः।
 36. ॐ सर्वदारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।
 37. ॐ श्री वेङ्कटेशवक्षस्थलस्थितायै नमः।
 38. ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः।
 39. ॐ वैष्णव्यै नमः।
 40. ॐ तिरुचानूरुपुरवासिन्यै नमः।
 41. ॐ वेदविद्याविशारदायै नमः।
 42. ॐ विष्णुपादसेवितायै नमः।
 43. ॐ रत्नप्रकाशकिरीटधारिण्यै नमः।
 44. ॐ जगन्मोहिन्यै नमः।
 45. ॐ शक्तिस्वरूपिण्यै नमः।
 46. ॐ प्रसन्नोदयायै नमः।
 47. ॐ इन्द्रादिदैवत यक्षकिन्नेरकिम्पुरुषपूजितायै नमः।
 48. ॐ सर्वलोकनिवासिन्यै नमः।
 49. ॐ भूजयायै नमः।
 50. ॐ ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः।
 51. ॐ शान्तायै नमः।
 52. ॐ उन्नतस्थानस्थितायै नमः।
 53. ॐ मन्दारकामिन्यै नमः।
 54. ॐ कमलाकरायै नमः।
 55. ॐ वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः।
 56. ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः।
 57. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः।
 58. ॐ पूजफलदायिन्यै नमः।
 59. ॐ कमलासनादि सर्वदेवतायै नमः।
 60. ॐ वैकुण्ठवासिन्यै नमः।
 61. ॐ अभयदायिन्यै नमः।
 62. ॐ द्राक्षाफलपायसप्रियायै नमः।
 63. ॐ नृत्यगीतप्रियायै नमः।
 64. ॐ क्षीरसागरोद्भवायै नमः।
 65. ॐ आकाशराजपुत्रिकायै नमः।
 66. ॐ सुवर्णहस्तधारिण्यै नमः।
 67. ॐ कामरूपिण्यै नमः।
 68. ॐ करुणाकटाक्षधारिण्यै नमः।
 69. ॐ अमृतासुजायै नमः।
 70. ॐ भूलोकस्वर्गसुखदायिन्यै नमः।
 71. ॐ अष्टदिक्पालकाधिपत्यै नमः।
 72. ॐ मन्मधदर्पसंहार्यै नमः।
 73. ॐ कमलार्धभागायै नमः।
 74. ॐ स्वल्पापराध महापराध क्षमायै नमः।
 75. ॐ षट्कोटितीर्थवासितायै नमः।
 76. ॐ नारदादिमुनिश्रेष्ठपूजितायै नमः।
 77. ॐ आदिशङ्करपूजितायै नमः।
 78. ॐ प्रीतिदायिन्यै नमः।
 79. ॐ सौभाग्यप्रदायिन्यै नमः।
 80. ॐ महाकीर्तिप्रदायिन्यै नमः।
 81. ॐ कृष्णातिप्रियायै नमः।
 82. ॐ गन्धर्वशापविमोचकायै नमः।
 83. ॐ कृष्णपत्न्यै नमः।
 84. ॐ त्रिलोकपूजितायै नमः।
 85. ॐ जगन्मोहिन्यै नमः।
 86. ॐ सुलभायै नमः।
 87. ॐ सुशीलायै नमः।
 88. ॐ अञ्जनासुतानुग्रहप्रदायिन्यै नमः।
 89. ॐ भक्त्यात्मनिवासिन्यै नमः।
 90. ॐ सन्ध्यावन्दिन्यै नमः।
 91. ॐ सर्वलोकमात्रे नमः।
 92. ॐ अभिमतदायिन्यै नमः।
 93. ॐ ललितावधूत्यै नमः।
 94. ॐ समस्तशास्त्रविशारदायै नमः।
 95. ॐ सुवर्णाभरणधारिण्यै नमः।
 96. ॐ इहपरलोकसुखप्रदायिन्यै नमः।
 97. ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः।
 98. ॐ नागलोकमणिसहा आकाशसिन्धुकमलेश्वरपूरित रथगमनायै नमः।
 99. ॐ श्री श्रीनिवासप्रियायै नमः।
 100. ॐ चन्द्रमण्डलस्थितायै नमः।
 101. ॐ अलिवेलुमङ्गायै नमः।
 102. ॐ दिव्यमङ्गलधारिण्यै नमः।
 103. ॐ सुकल्याणपीठस्थायै नमः।
 104. ॐ कामकवनपुष्पप्रियायै नमः।
 105. ॐ कोटिमन्मधरूपिण्यै नमः।
 106. ॐ भानुमण्डलरूपिण्यै नमः।
 107. ॐ पद्मपादायै नमः।
 108. ॐ रमायै नमः।

॥ इति श्री पद्मावती अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords:-

Padmavathi, lord Padmavathi, Padmavathi ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, Sri Padmavathi devi, devi Padmavathi namavali, Padmavathi god, shree Padmavathi, Padmavathi ashtottara, lord sri Padmavathi, Padmavathi ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Padmavathi, Sri Padmavathi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Padmavathi Devi, 108 names of Padmavathi devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Padmavathi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Padmavathi ashtottara shatanamavali

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Shatanamavali – श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तरनामावली

Rajarajeshwari

Rajarajeshwari

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Shatanamavali – श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तरनामावली

 1. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
 2. ॐ राजेश्वर्यै नमः।
 3. ॐ राजराजेश्वर्यै नमः।
 4. ॐ कामेश्वर्यै नमः।
 5. ॐ बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः।
 6. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
 7. ॐ कल्याण्यै नमः।
 8. ॐ सर्वसङ्क्षोभिण्यै नमः।
 9. ॐ सर्वलोकशरीरिण्यै नमः।
 10. ॐ सौगन्धिकपरिमलायै नमः।
 11. ॐ मन्त्रिणे नमः।
 12. ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः।
 13. ॐ प्राकृत्यै नमः।
 14. ॐ विकृत्यै नमः।
 15. ॐ आदित्यै नमः।
 16. ॐ सौभाग्यवत्यै नमः।
 17. ॐ पद्मावत्यै नमः।
 18. ॐ भगवत्यै नमः।
 19. ॐ श्रीमत्यै नमः।
 20. ॐ सत्यवत्यै नमः।
 21. ॐ प्रियकृत्यै नमः।
 22. ॐ मायायै नमः।
 23. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 24. ॐ सर्वलोकमोहाधीशान्यै नमः।
 25. ॐ किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः।
 26. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
 27. ॐ पुराणागमरूपिण्यै नमः।
 28. ॐ पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः।
 29. ॐ सर्वग्रहरूपिण्यै नमः।
 30. ॐ रक्तगन्धकस्तुरीविलेप्यै नमः।
 31. ॐ नायिकायै नमः।
 32. ॐ शरण्यायै नमः।
 33. ॐ निखिलविद्येश्वर्यै नमः।
 34. ॐ जनेश्वर्यै नमः।
 35. ॐ भूतेश्वर्यै नमः।
 36. ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः।
 37. ॐ क्षेमकारिण्यै नमः।
 38. ॐ पुण्यायै नमः।
 39. ॐ सर्वरक्षण्यै नमः।
 40. ॐ सकलधर्मिण्यै नमः।
 41. ॐ विश्वकर्मिणे नमः।
 42. ॐ सुरमुनिदेवनुतायै नमः।
 43. ॐ सर्वलोकाराध्यायै नमः।
 44. ॐ पद्मासनासीनायै नमः।
 45. ॐ योगीश्वरमनोध्येयायै नमः।
 46. ॐ चतुर्भुजायै नमः।
 47. ॐ सर्वार्थसाधनाधीशायै नमः।
 48. ॐ पूर्वायै नमः।
 49. ॐ नित्यायै नमः।
 50. ॐ परमानन्दायै नमः।
 51. ॐ कलायै नमः।
 52. ॐ अनङ्गायै नमः।
 53. ॐ वसुन्धरायै नमः।
 54. ॐ शुभदायै नमः।
 55. ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः।
 56. ॐ पीताम्बरधरायै नमः।
 57. ॐ अनन्तायै नमः।
 58. ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
 59. ॐ पादपद्मायै नमः।
 60. ॐ जगत्कारिणै नमः।
 61. ॐ अव्ययायै नमः।
 62. ॐ लीलामानुषविग्रहायै नमः।
 63. ॐ सर्वमायायै नमः।
 64. ॐ मृत्युञ्जयायै नमः।
 65. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः।
 66. ॐ पवित्रायै नमः।
 67. ॐ प्राणदायै नमः।
 68. ॐ विमलायै नमः।
 69. ॐ महाभूषायै नमः।
 70. ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः।
 71. ॐ पद्मालयायै नमः।
 72. ॐ सुधायै नमः।
 73. ॐ स्वाङ्गायै नमः।
 74. ॐ पद्मरागकिरीटिने नमः।
 75. ॐ सर्वपापविनाशिन्यै नमः।
 76. ॐ सकलसम्पत्प्रदायिन्यै नमः।
 77. ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः।
 78. ॐ सर्वविघ्नकेशध्वंसिन्यै नमः।
 79. ॐ हेममालिन्यै नमः।
 80. ॐ विश्वमूर्त्यै नमः।
 81. ॐ अग्निकल्पायै नमः।
 82. ॐ पुण्डरीकाक्षिण्यै नमः।
 83. ॐ महाशक्त्यै नमः।
 84. ॐ बुद्ध्यै नमः।
 85. ॐ भूतेश्वर्यै नमः।
 86. ॐ अदृश्यायै नमः।
 87. ॐ शुभेक्षणायै नमः।
 88. ॐ सर्वधर्मिण्यै नमः।
 89. ॐ प्राणायै नमः।
 90. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
 91. ॐ शान्तायै नमः।
 92. ॐ तत्त्वायै नमः।
 93. ॐ सर्वजनन्यै नमः।
 94. ॐ सर्वलोकवासिन्यै नमः।
 95. ॐ कैवल्यरेखिन्यै नमः।
 96. ॐ भक्तपोषणविनोदिन्यै नमः।
 97. ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः।
 98. ॐ सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः।
 99. ॐ संहृदानन्दलहर्यै नमः।
 100. ॐ चतुर्दशान्तकोणस्थायै नमः।
 101. ॐ सर्वात्मायै नमः।
 102. ॐ सत्यवक्त्रे नमः।
 103. ॐ न्यायायै नमः।
 104. ॐ धनधान्यनिध्यै नमः।
 105. ॐ कायकृत्यै नमः।
 106. ॐ अनन्तजित्यै नमः।
 107. ॐ अनन्तगुणरूपे नमः।
 108. ॐ स्थिरेराजेश्वर्यै नमः।

॥ इति श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तरनामावली ॥

Other Keywords:-

Rajarajeshwari, Rajarajeshvari, lord Rajarajeshwari, ashtottara shatanamavali, lord Rajarajeshvari, Rajarajeshwari ashtottara shatanamawali, sri Rajarajeshvari, sri Rajarajeshwari devi, lord Rajarajeshvari devi, Rajarajeshwari god, shree Rajarajeshvari, Rajarajeshwari ashtottara shatanamavali, Rajarajeshwari ashtottara, lord sri Rajarajeshvari, Rajarajeshwari ashtottara shatanamavali in HINDI, devi Rajarajeshwari, 108 names of Lord Rajarajeshwari, 108 Names of Lord Rajarajeshvari, Sri Rajarajeshwari Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Rajarajeshwari devi, 108 names of Rajarajeshvari in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Rajarajeshwari ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Rajarajeshwari ashtottara shatanamavali

Sri Uma (108 Naam) Ashtottara Shatanamavali – श्री उमा अष्टोत्तरशतनामावली

Uma Devi

Uma Devi

Sri Uma Ashtottara Shatanamavali – श्री उमा अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ उमायै नमः।
 2. ॐ कात्यायन्यै नमः।
 3. ॐ गौर्यै नमः।
 4. ॐ काल्यै नमः।
 5. ॐ हैमवत्यै नमः।
 6. ॐ ईश्वर्यै नमः।
 7. ॐ शिवायै नमः।
 8. ॐ भवान्यै नमः।
 9. ॐ रुद्राण्यै नमः।
 10. ॐ शर्वाण्यै नमः।
 11. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 12. ॐ अपर्णायै नमः।
 13. ॐ पार्वत्यै नमः।
 14. ॐ दुर्गायै नमः।
 15. ॐ मृडान्यै नमः।
 16. ॐ चण्डिकायै नमः।
 17. ॐ अम्बिकायै नमः।
 18. ॐ आर्यायै नमः।
 19. ॐ दाक्षायण्यै नमः।
 20. ॐ गिरिजायै नमः।
 21. ॐ मेनकात्मजायै नमः।
 22. ॐ स्कन्दामातायै नमः।
 23. ॐ दयाशीलायै नमः।
 24. ॐ भक्तरक्षायै नमः।
 25. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 26. ॐ भक्तवश्यायै नमः।
 27. ॐ लावण्यनिधये नमः।
 28. ॐ सर्वसुखप्रदायै नमः।
 29. ॐ महादेव्यै नमः।
 30. ॐ भक्तमनोह्लादिन्यै नमः।
 31. ॐ कठिनस्तन्यै नमः।
 32. ॐ कमलाक्ष्यै नमः।
 33. ॐ दयासारायै नमः।
 34. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 35. ॐ नित्ययौवनायै नमः।
 36. ॐ सर्वसम्पत्प्रदायै नमः।
 37. ॐ कान्तायै नमः।
 38. ॐ सर्वसंमोहिन्यै नमः।
 39. ॐ मह्यै नमः।
 40. ॐ शुभप्रियायै नमः।
 41. ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।
 42. ॐ कल्याण्यै नमः।
 43. ॐ कमलप्रियायै नमः।
 44. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
 45. ॐ कलशहस्तायै नमः।
 46. ॐ विष्णुसहोदर्यै नमः।
 47. ॐ वीणावादप्रियायै नमः।
 48. ॐ सर्वदेवसम्पूजिताङ्घ्रिकायै नमः।
 49. ॐ कदम्बारण्यनिलयायै नमः।
 50. ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः।
 51. ॐ हरप्रियायै नमः।
 52. ॐ कामकोटिपीठस्थायै नमः।
 53. ॐ वाञ्छितार्थदायै नमः।
 54. ॐ श्यामाङ्गायै नमः।
 55. ॐ चन्द्रवदनायै नमः।
 56. ॐ सर्ववेदस्वरूपिण्यै नमः।
 57. ॐ सर्वशास्त्रस्वरूपायै नमः।
 58. ॐ सर्वदेशमय्यै नमः।
 59. ॐ पुरुहूतस्तुतायै नमः।
 60. ॐ देव्यै नमः।
 61. ॐ सर्ववेद्यायै नमः।
 62. ॐ गुणप्रियायै नमः।
 63. ॐ पुण्यस्वरूपिण्यै नमः।
 64. ॐ वेद्यायै नमः।
 65. ॐ पुरुहूतस्वरूपिण्यै नमः।
 66. ॐ पुण्योदयायै नमः।
 67. ॐ निराधारायै नमः।
 68. ॐ शुनासीरादिपूजितायै नमः।
 69. ॐ नित्यपूर्णायै नमः।
 70. ॐ मनोगम्यायै नमः।
 71. ॐ निर्मलायै नमः।
 72. ॐ नन्दपूरितायै नमः।
 73. ॐ वागीश्वर्यै नमः।
 74. ॐ नीतिमत्यै नमः।
 75. ॐ मञ्जुलायै नमः।
 76. ॐ मङ्गलप्रदायै नमः।
 77. ॐ वाग्मिन्यै नमः।
 78. ॐ वञ्जुलायै नमः।
 79. ॐ वन्द्यायै नमः।
 80. ॐ वयोऽवस्थाविवर्जितायै नमः।
 81. ॐ वाचस्पत्यै नमः।
 82. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 83. ॐ महामङ्गलनायिकायै नमः।
 84. ॐ सिंहासनमय्यै नमः।
 85. ॐ सृष्टिस्थितिसंहारकारिण्यै नमः।
 86. ॐ महायज्ञायै नमः।
 87. ॐ नेत्ररूपायै नमः।
 88. ॐ सावित्र्यै नमः।
 89. ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः।
 90. ॐ वररूपधरायै नमः।
 91. ओम् योगायै नमः।
 92. ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः।
 93. ॐ दयारूपायै नमः।
 94. ॐ कालज्ञायै नमः।
 95. ॐ शिवधर्मपरायणायै नमः।
 96. ॐ वज्रशक्तिधरायै नमः।
 97. ॐ सूक्ष्माङ्ग्यै नमः।
 98. ॐ प्राणधारिण्यै नमः।
 99. ॐ हिमशैलकुमार्यै नमः।
 100. ॐ शरणागतरक्षिण्यै नमः।
 101. ॐ सर्वागमस्वरूपायै नमः।
 102. ॐ दक्षिणायै नमः।
 103. ॐ शङ्करप्रियायै नमः।
 104. ॐ दयाधारायै नमः।
 105. ॐ महानागधारिण्यै नमः।
 106. ॐ त्रिपुरभैरव्यै नमः।
 107. ॐ नवीनचन्द्रमश्चूडप्रियायै नमः।
 108. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः।

॥ इति श्री उमा अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Uma, lord uma, Uma ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri uma devi, devi uma namavali, uma god, shree uma, Uma ashtottara, lord sri uma, Uma ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Uma, Sri Uma Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Uma Devi, 108 names of uma devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Uma ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Uma ashtottara shatanamavali

Sri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – श्री अर्धनारीश्वर 108 नाम

Ardhanarishvara ji

Ardhanarishvara ji

Sri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – श्री अर्धनारीश्वराष्टोत्तरशतनामावली

 

 1. ॐ चामुण्डिकाम्बायै नमः।
 2. ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
 3. ॐ पार्वत्यै नमः।
 4. ॐ परमेश्वराय नमः।
 5. ॐ महाराज्ञ्यै नमः।
 6. ॐ महादेवाय नमः।
 7. ॐ सदाराध्यायै नमः।
 8. ॐ सदाशिवाय नमः।
 9. ॐ शिवार्धाङ्ग्यै नमः।
 10. ॐ शिवार्धाङ्गाय नमः।
 11. ॐ भैरव्यै नमः।
 12. ॐ कालभैरवाय नमः।
 13. ॐ शक्तित्रितयरूपाढ्यायै नमः।
 14. ॐ मूर्तित्रितयरूपवते नमः।
 15. ॐ कामकोटिसुपीठस्थायै नमः।
 16. ॐ काशीक्षेत्रसमाश्रयाय नमः।
 17. ॐ दाक्षायण्यै नमः।
 18. ॐ दक्षवैरिणे नमः।
 19. ॐ शूलिन्यै नमः।
 20. ॐ शूलधारकाय नमः।
 21. ॐ ह्रीङ्कारपञ्जरशुक्यै नमः।
 22. ॐ हरिशङ्कररूपवते नमः।
 23. ॐ श्रीमद्गणेशजनन्यै नमः।
 24. ॐ षडाननसुजन्मभुवे नमः।
 25. ॐ पञ्चप्रेतासनारूढायै नमः।
 26. ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपभृते नमः।
 27. ॐ चण्डमुण्डशिरश्छेत्र्यै नमः।
 28. ॐ जलन्धरशिरोहराय नमः।
 29. ॐ सिंहवाहिन्यै नमः।
 30. ॐ वृषारूढाय नमः।
 31. ॐ श्यामाभायै नमः।
 32. ॐ स्फटिकप्रभाय नमः।
 33. ॐ महिषासुरसंहर्त्र्यै नमः।
 34. ॐ गजासुरविमर्दनाय नमः।
 35. ॐ महाबलाचलावासायै नमः।
 36. ॐ महाकैलासवासभुवे नमः।
 37. ॐ भद्रकाल्यै नमः।
 38. ॐ वीरभद्राय नमः।
 39. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 40. ॐ सुन्दरेश्वराय नमः।
 41. ॐ भण्डासुरादिसंहर्त्र्यै नमः।
 42. ॐ दुष्टान्धकविमर्दनाय नमः।
 43. ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।
 44. ॐ मधुरापुरनायकाय नमः।
 45. ॐ कालत्रयस्वरूपाढ्यायै नमः।
 46. ॐ कार्यत्रयविधायकाय नमः।
 47. ॐ गिरिजातायै नमः।
 48. ॐ गिरीशाय नमः।
 49. ॐ वैष्णव्यै नमः।
 50. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः।
 51. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 52. ॐ विश्वनाथाय नमः।
 53. ॐ पुष्पास्त्रायै नमः।
 54. ॐ विष्णुमार्गणाय नमः।
 55. ॐ कौसुम्भवसनोपेतायै नमः।
 56. ॐ व्याघ्रचर्माम्बरावृताय नमः।
 57. ॐ मूलप्रकृतिरूपाढ्यायै नमः।
 58. ॐ परब्रह्मस्वरूपवाते नमः।
 59. ॐ रुण्डमालाविभूषाढ्यायै नमः।
 60. ॐ लसद्रुद्राक्षमालिकाय नमः।
 61. ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः।
 62. ॐ महामेरुधनुर्धराय नमः।
 63. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 64. ॐ चन्द्रमौलिने नमः।
 65. ॐ महामायायै नमः।
 66. ॐ महेश्वराय नमः।
 67. ॐ महाकाल्यै नमः।
 68. ॐ महाकालाय नमः।
 69. ॐ दिव्यरूपायै नमः।
 70. ॐ दिगम्बराय नमः।
 71. ॐ बिन्दुपीठसुखासीनायै नमः।
 72. ॐ श्रीमदोङ्कारपीठगाय नमः।
 73. ॐ हरिद्राकुङ्कुमालिप्तायै नमः।
 74. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः।
 75. ॐ महापद्माटवीलोलायै नमः।
 76. ॐ महाबिल्वाटवीप्रियाय नमः।
 77. ॐ सुधामय्यै नमः।
 78. ॐ विषधराय नमः।
 79. ॐ मातङ्ग्यै नमः।
 80. ॐ मुकुटेश्वराय नमः।
 81. ॐ वेदवेद्यायै नमः।
 82. ॐ वेदवाजिने नमः।
 83. ॐ चक्रेश्यै नमः।
 84. ॐ विष्णुचक्रदाय नमः।
 85. ॐ जगन्मय्यै नमः।
 86. ॐ जगद्रूपाय नमः।
 87. ॐ मृडाण्यै नमः।
 88. ॐ मृत्युनाशनाय नमः।
 89. ॐ रामार्चितपदाम्भोजायै नमः।
 90. ॐ कृष्णपुत्रवरप्रदाय नमः।
 91. ॐ रमावाणीसुसंसेव्यायै नमः।
 92. ॐ विष्णुब्रह्मसुसेविताय नमः।
 93. ॐ सूर्यचन्द्राग्निनयनायै नमः।
 94. ॐ तेजस्त्रयविलोचनाय नमः।
 95. ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः।
 96. ॐ महालिङ्गसमुद्भवाय नमः।
 97. ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।
 98. ॐ कालकण्ठाय नमः।
 99. ॐ वज्रेश्यै नमः।
 100. ॐ वज्रिपूजिताय नमः।
 101. ॐ त्रिकण्टक्यै नमः।
 102. ॐ त्रिभङ्गीशाय नमः।
 103. ॐ भस्मरक्षायै नमः।
 104. ॐ स्मरान्तकाय नमः।
 105. ॐ हयग्रीववरोद्धात्र्यै नमः।
 106. ॐ मार्कण्डेयवरप्रदाय नमः।
 107. ॐ चिन्तामणिगृहावासायै नमः।
 108. ॐ मन्दराचलमन्दिराय नमः।

॥ इति श्री अर्धनारीश्वराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ardhanarishvara, lord Ardhanarishvara, ashtottara shatanamavali, Ardhanarishvara ashtottara shatanamawali, sri Ardhanarishvara, Ardhanarishvara god, shree Ardhanarishvara, Ardhanarishvara ashtottara shatanamavali, Ardhanarishvara ashtottara, lord sri Ardhanarishvara, ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagawan Ardhanarishvara, 108 names of Lord Ardhanarishvara, Sri Ardhanarishvara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ardhanarishvara, 108 names of Ardhanarishvara in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ardhanarishvara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ardhanarishvara ashtottara shatanamavali

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सौभाग्यलक्ष्मी 108 नाम

Saubhagya Laxmi

Saubhagya Laxmi

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सौभाग्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ शुद्ध लक्ष्मै नमः।
 2. ॐ बुद्धि लक्ष्मै नमः।
 3. ॐ वर लक्ष्मै नमः।
 4. ॐ सौभाग्य लक्ष्मै नमः।
 5. ॐ वशो लक्ष्मै नमः।
 6. ॐ काव्य लक्ष्मै नमः।
 7. ॐ गान लक्ष्मै नमः।
 8. ॐ शृङ्गार लक्ष्मै नमः।
 9. ॐ धन लक्ष्मै नमः।
 10. ॐ धान्य लक्ष्मै नमः।
 11. ॐ धरा लक्ष्मै नमः।
 12. ॐ अष्टैश्वर्य लक्ष्मै नमः।
 13. ॐ गृह लक्ष्मै नमः।
 14. ॐ ग्राम लक्ष्मै नमः।
 15. ॐ राज्य लक्ष्मै नमः।
 16. ॐ साम्राज्य लक्ष्मै नमः।
 17. ॐ शान्ति लक्ष्मै नमः।
 18. ॐ दान्ति लक्ष्मै नमः।
 19. ॐ क्षान्ति लक्ष्मै नमः।
 20. ॐ आत्मानन्द लक्ष्मै नमः।
 21. ॐ सत्य लक्ष्मै नमः।
 22. ॐ दया लक्ष्मै नमः।
 23. ॐ सौख्य लक्ष्मै नमः।
 24. ॐ पातिव्रत्य लक्ष्मै नमः।
 25. ॐ गज लक्ष्मै नमः।
 26. ॐ राज लक्ष्मै नमः।
 27. ॐ तेजो लक्ष्मै नमः।
 28. ॐ सर्वोत्कर्ष लक्ष्मै नमः।
 29. ॐ सत्त्व लक्ष्मै नमः।
 30. ॐ तत्त्व लक्ष्मै नमः।
 31. ॐ बोध लक्ष्मै नमः।
 32. ॐ विज्ञान लक्ष्मै नमः।
 33. ॐ स्थैर्य लक्ष्मै नमः।
 34. ॐ वीर्य लक्ष्मै नमः।
 35. ॐ धैर्य लक्ष्मै नमः।
 36. ॐ औदार्य लक्ष्मै नमः।
 37. ॐ सिद्धि लक्ष्मै नमः।
 38. ॐ ऋद्धि लक्ष्मै नमः।
 39. ॐ विद्या लक्ष्मै नमः।
 40. ॐ कल्याण लक्ष्मै नमः।
 41. ॐ कीर्ति लक्ष्मै नमः।
 42. ॐ मूर्ति लक्ष्मै नमः।
 43. ॐ वर्छो लक्ष्मै नमः।
 44. ॐ अनन्त लक्ष्मै नमः।
 45. ॐ जप लक्ष्मै नमः।
 46. ॐ तपो लक्ष्मै नमः।
 47. ॐ व्रत लक्ष्मै नमः।
 48. ॐ वैराग्य लक्ष्मै नमः।
 49. ॐ मन्त्र लक्ष्मै नमः।
 50. ॐ तन्त्र लक्ष्मै नमः।
 51. ॐ यन्त्र लक्ष्मै नमः।
 52. ॐ गुरुकृपा लक्ष्मै नमः।
 53. ॐ सभा लक्ष्मै नमः।
 54. ॐ प्रभा लक्ष्मै नमः।
 55. ॐ कला लक्ष्मै नमः।
 56. ॐ लावण्य लक्ष्मै नमः।
 57. ॐ वेद लक्ष्मै नमः।
 58. ॐ नाद लक्ष्मै नमः।
 59. ॐ शास्त्र लक्ष्मै नमः।
 60. ॐ वेदान्त लक्ष्मै नमः।
 61. ॐ क्षेत्र लक्ष्मै नमः।
 62. ॐ तीर्थ लक्ष्मै नमः।
 63. ॐ वेदि लक्ष्मै नमः।
 64. ॐ सन्तान लक्ष्मै नमः।
 65. ॐ योग लक्ष्मै नमः।
 66. ॐ भोग लक्ष्मै नमः।
 67. ॐ यज्ञ लक्ष्मै नमः।
 68. ॐ क्षीरार्णव लक्ष्मै नमः।
 69. ॐ पुण्य लक्ष्मै नमः।
 70. ॐ अन्न लक्ष्मै नमः।
 71. ॐ मनो लक्ष्मै नमः।
 72. ॐ प्रज्ञा लक्ष्मै नमः।
 73. ॐ विष्णुवक्षोभूष लक्ष्मै नमः।
 74. ॐ धर्म लक्ष्मै नमः।
 75. ॐ अर्थ लक्ष्मै नमः।
 76. ॐ काम लक्ष्मै नमः।
 77. ॐ निर्वाण लक्ष्मै नमः।
 78. ॐ पुण्य लक्ष्मै नमः।
 79. ॐ क्षेम लक्ष्मै नमः।
 80. ॐ श्रद्धा लक्ष्मै नमः।
 81. ॐ चैतन्य लक्ष्मै नमः।
 82. ॐ भू लक्ष्मै नमः।
 83. ॐ भुवर्लक्ष्मै नमः।
 84. ॐ सुवर्लक्ष्मै नमः।
 85. ॐ त्रैलोक्य लक्ष्मै नमः।
 86. ॐ महा लक्ष्मै नमः।
 87. ॐ जन लक्ष्मै नमः।
 88. ॐ तपो लक्ष्मै नमः।
 89. ॐ सत्यलोक लक्ष्मै नमः।
 90. ॐ भाव लक्ष्मै नमः।
 91. ॐ वृद्धि लक्ष्मै नमः।
 92. ॐ भव्य लक्ष्मै नमः।
 93. ॐ वैकुण्ठ लक्ष्मै नमः।
 94. ॐ नित्य लक्ष्मै नमः।
 95. ॐ सत्य लक्ष्मै नमः।
 96. ॐ वम्श लक्ष्मै नमः।
 97. ॐ कैलास लक्ष्मै नमः।
 98. ॐ प्रकृति लक्ष्मै नमः।
 99. ॐ श्री लक्ष्मै नमः।
 100. ॐ स्वस्ति लक्ष्मै नमः।
 101. ॐ गोलोक लक्ष्मै नमः।
 102. ॐ शक्ति लक्ष्मै नमः।
 103. ॐ भक्ति लक्ष्मै नमः।
 104. ॐ मुक्ति लक्ष्मै नमः।
 105. ॐ त्रिमूर्ति लक्ष्मै नमः।
 106. ॐ चक्रराज लक्ष्मै नमः।
 107. ॐ आदि लक्ष्मै नमः।
 108. ॐ ब्रह्मानन्द लक्ष्मै नमः।

॥ इति श्री सौभाग्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Soubhagya Laxmi, Saubhagya Lakshmi, Soubhagya Lakshmi, lord Saubhagya Lakshmi, Soubhagya Laxmi ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri soubhagya laxmi devi, devi soubhagya lakshmi namavali, saubhagya lakshmi god, shree saubhagya lakshmi, ashtottara, lord sri saubhagya laksmi, Soubhagya Lakshmi ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Soubhagya Laxmi, Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Saubhagya Lakshmi Devi, 108 names of Soubhagya Laxmi devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Saubhagya Laxmi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Saubhagya Lakshmi ashtottara shatanamavali