Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – श्री सुब्रह्मण्य 108 नाम

Subrahmanya

Subrahmanya

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ स्कन्दाय नमः।
 2. ॐ गुहाय नमः।
 3. ॐ षण्मुखाय नमः।
 4. ॐ फालनेत्रसुताय नमः।
 5. ॐ प्रभवे नमः।
 6. ॐ पिङ्गलाय नमः।
 7. ॐ कृत्तिकासूनवे नमः।
 8. ॐ शिखिवाहाय नमः।
 9. ॐ द्विषड्भुजाय नमः।
 10. ॐ द्विषण्णेत्राय नमः।
 11. ॐ शक्तिधराय नमः।
 12. ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः।
 13. ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः।
 14. ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः।
 15. ॐ मत्ताय नमः।
 16. ॐ प्रमत्ताय नमः।
 17. ॐ उन्मत्ताय नमः।
 18. ॐ सुरसैन्यस्सुरक्षकाय नमः।
 19. ॐ देवसेनापतये नमः।
 20. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 21. ॐ कृपालवे नमः।
 22. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 23. ॐ उमासुताय नमः।
 24. ॐ शक्तिधराय नमः।
 25. ॐ कुमाराय नमः।
 26. ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः।
 27. ॐ सेनान्ये नमः।
 28. ॐ अग्निजन्मने नमः।
 29. ॐ विशाखाय नमः।
 30. ॐ शङ्करात्मजाय नमः।
 31. ॐ शिवस्वामिने नमः।
 32. ॐ गणस्वामिने नमः।
 33. ॐ सर्वस्वामिने नमः।
 34. ॐ सनातनाय नमः।
 35. ॐ अनन्तशक्तये नमः।
 36. ॐ अक्षोभ्याय नमः।
 37. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
 38. ॐ गङ्गासुताय नमः।
 39. ॐ शरोद्भूताय नमः।
 40. ॐ आहूताय नमः।
 41. ॐ पावकात्मजाय नमः।
 42. ॐ जृम्भाय नमः।
 43. ॐ प्रजृम्भाय नमः।
 44. ॐ उज्जृम्भाय नमः।
 45. ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः।
 46. ॐ एकवर्णाय नमः।
 47. ॐ द्विवर्णाय नमः।
 48. ॐ त्रिवर्णाय नमः।
 49. ॐ सुमनोहराय नमः।
 50. ॐ चतुर्वर्णाय नमः।
 51. ॐ पञ्चवर्णाय नमः।
 52. ॐ प्रजापतये नमः।
 53. ॐ अहर्पतये नमः।
 54. ॐ अग्निगर्भाय नमः।
 55. ॐ शमीगर्भाय नमः।
 56. ॐ विश्वरेतसे नमः।
 57. ॐ सुरारिघ्ने नमः।
 58. ॐ हरिद्वर्णाय नमः।
 59. ॐ शुभकराय नमः।
 60. ॐ वटवे नमः।
 61. ॐ वटुवेषभृते नमः।
 62. ॐ पूषाय नमः।
 63. ॐ गभस्तये नमः।
 64. ॐ गहनाय नमः।
 65. ॐ चन्द्रवर्णाय नमः।
 66. ॐ कलाधराय नमः।
 67. ॐ मायाधराय नमः।
 68. ॐ महामायिने नमः।
 69. ॐ कैवल्याय नमः।
 70. ॐ शङ्करात्मजाय नमः।
 71. ॐ विश्वयोनये नमः।
 72. ॐ अमेयात्मने नमः।
 73. ॐ तेजोनिधये नमः।
 74. ॐ अनामयाय नमः।
 75. ॐ परमेष्ठिने नमः।
 76. ॐ परब्रह्मणे नमः।
 77. ॐ वेदगर्भाय नमः।
 78. ॐ विराट्सुताय नमः।
 79. ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः।
 80. ॐ महासारस्वतावृताय नमः।
 81. ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः।
 82. ॐ चोरघ्नाय नमः।
 83. ॐ रोगनाशनाय नमः।
 84. ॐ अनन्तमूर्तये नमः।
 85. ॐ आनन्दाय नमः।
 86. ॐ शिखिण्डिकृतकेतनाय नमः।
 87. ॐ डम्भाय नमः।
 88. ॐ परमडम्भाय नमः।
 89. ॐ महाडम्भाय नमः।
 90. ॐ वृषाकपये नमः।
 91. ॐ कारणोत्पत्तिदेहाय नमः।
 92. ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः।
 93. ॐ अनीश्वराय नमः।
 94. ॐ अमृताय नमः।
 95. ॐ प्राणाय नमः।
 96. ॐ प्राणायामपरायणाय नमः।
 97. ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः।
 98. ॐ वीरघ्नाय नमः।
 99. ॐ रक्तास्याय नमः।
 100. ॐ श्यामकन्धराय नमः।
 101. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।
 102. ॐ गुहप्रीताय नमः।
 103. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
 104. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
 105. ॐ वम्शवृद्धिकराय नमः।
 106. ॐ वेदवेद्याय नमः।
 107. ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः।
 108. ॐ मयूरवाहनाय नमः।

॥ इति श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Subrahmanya, Murugan, lord Subrahmanya, ashtottara shatanamavali, lord Skanda, lord murugan, sri Subrahmanya, sri Murugan, Subrahmanya god, Murugan Lord, shree Subrahmanya, Subrahmanya ashtottara shatanamawali, Murugan ashtottara, lord sri Skanda, Subrahmanya ashtottara shatanamavali in HINDI, Murugan ashtottara shatanamavali,108 Names of Lord Murugan, 108 Names Sri Subrahmanya Swamy in Hindi, 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama, SRI subrahmanya Astottara Shatanamavali, Subramanya Ashtothram in hindi pdf, Download Sri Subrahmanya ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Subrahmanya ashtottara shatanamavali