Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकार 108 नाम

Ganesha Gakara

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेश्वराय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ गणत्रात्रे नमः।
 4. ॐ गणञ्जयाय नमः।
 5. ॐ गणनाथाय नमः।
 6. ॐ गणक्रीडाय नमः।
 7. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः।
 8. ॐ गणप्राज्ञाय नमः।
 9. ॐ गणधाम्ने नमः।
 10. ॐ गणप्रवणमानसाय नमः।
 11. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः।
 12. ॐ गणभूतये नमः।
 13. ॐ गणेष्टदाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ गणश्रीदाय नमः।
 16. ॐ गणगौरवदायकाय नमः।
 17. ॐ गुणातीताय नमः।
 18. ॐ गुणस्रष्ट्रे नमः।
 19. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः।
 20. ॐ गुणप्रचारिणे नमः।
 21. ॐ गुणवते नमः।
 22. ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः।
 23. ॐ गुणप्रविष्टाय नमः।
 24. ॐ गुणपाय नमः।
 25. ॐ गुणज्ञाय नमः।
 26. ॐ गुणबन्धनाय नमः।
 27. ॐ गजराजाय नमः।
 28. ॐ गजपतये नमः।
 29. ॐ गजकर्णाय नमः।
 30. ॐ गजाननाय नमः।
 31. ॐ गजदन्ताय नमः।
 32. ॐ गजाधीशाय नमः।
 33. ॐ गजरूपाय नमः।
 34. ॐ गजध्वनये नमः।
 35. ॐ गजमुखाय नमः।
 36. ॐ गजवन्द्याय नमः।
 37. ॐ गजदन्तधराय नमः।
 38. ॐ गजाय नमः।
 39. ॐ गजराजे नमः।
 40. ॐ गजयूथस्थाय नमः।
 41. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः।
 42. ॐ गजदैत्यासुरहराय नमः।
 43. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नमः।
 44. ॐ गानश्लाघिने नमः।
 45. ॐ गानगम्याय नमः।
 46. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः।
 47. ॐ गानज्ञाय नमः।
 48. ॐ गानचतुराय नमः।
 49. ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः।
 50. ॐ गुरुप्रियाय नमः।
 51. ॐ गुरुगुणाय नमः।
 52. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः।
 53. ॐ गुरुवन्द्याय नमः।
 54. ॐ गुरुभुजाय नमः।
 55. ॐ गुरुमायाय नमः।
 56. ॐ गुरुप्रभाय नमः।
 57. ॐ गुरुविद्याय नमः।
 58. ॐ गुरुप्राणाय नमः।
 59. ॐ गुरुबाहुबलाश्रयाय नमः।
 60. ॐ गुरुशुण्डाय नमः।
 61. ॐ गुरुस्कन्धाय नमः।
 62. ॐ गुरुजङ्घाय नमः।
 63. ॐ गुरुप्रथाय नमः।
 64. ॐ गुर्वङ्गुलये नमः।
 65. ॐ गुरुबलाय नमः।
 66. ॐ गुरुश्रिये नमः।
 67. ॐ गुरुगर्वनुते नमः।
 68. ॐ गुरूरसे नमः।
 69. ॐ गुरुपीनांसाय नमः।
 70. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः।
 71. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः।
 72. ॐ गुरुमान्यप्रदायकाय नमः।
 73. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः।
 74. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः।
 75. ॐ गुरुमन्त्राय नमः।
 76. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः।
 77. ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः।
 78. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः।
 79. ॐ गुरुपाषण्डखण्डकाय नमः।
 80. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः।
 81. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः।
 82. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः।
 83. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः।
 84. ॐ गौरीतेजस्समुत्पन्नाय नमः।
 85. ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः।
 86. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः।
 87. ॐ गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः।
 88. ॐ गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः।
 89. ॐ गौतमाभयदायकाय नमः।
 90. ॐ गोपालाय नमः।
 91. ॐ गोधनाय नमः।
 92. ॐ गोपाय नमः।
 93. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः।
 94. ॐ गोष्ठप्रियाय नमः।
 95. ॐ गोलोकाय नमः।
 96. ॐ गोदोग्ध्रे नमः।
 97. ॐ गोपयःप्रियाय नमः।
 98. ॐ ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः।
 99. ॐ ग्रन्थिभिदे नमः।
 100. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः।
 101. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः।
 102. ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः।
 103. ॐ गकारबीजनिलयाय नमः।
 104. ॐ गकाराय नमः।
 105. ॐ ग्रहवन्दिताय नमः।
 106. ॐ गर्भदाय नमः।
 107. ॐ गणकश्लाघ्याय नमः।
 108. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः।

॥ इति श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha Gakara, lord Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali, lord Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamawali, sri Ganesha Gakara, sri Ganesha Gakara swamy, lord Ganesha Gakara swamy, Ganesha Gakara god, shree Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali, Ganesha Gakara ashtottara, lord sri Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha Gakara, 108 names of Lord Ganesha Gakara, Sri Ganesha Gakara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Gakara Swamy, 108 names of Narasimha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali