Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकार 108 नाम

Ganesha Gakara

Ganesha Gakara

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेश्वराय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ गणत्रात्रे नमः।
 4. ॐ गणञ्जयाय नमः।
 5. ॐ गणनाथाय नमः।
 6. ॐ गणक्रीडाय नमः।
 7. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः।
 8. ॐ गणप्राज्ञाय नमः।
 9. ॐ गणधाम्ने नमः।
 10. ॐ गणप्रवणमानसाय नमः।
 11. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः।
 12. ॐ गणभूतये नमः।
 13. ॐ गणेष्टदाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ गणश्रीदाय नमः।
 16. ॐ गणगौरवदायकाय नमः।
 17. ॐ गुणातीताय नमः।
 18. ॐ गुणस्रष्ट्रे नमः।
 19. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः।
 20. ॐ गुणप्रचारिणे नमः।
 21. ॐ गुणवते नमः।
 22. ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः।
 23. ॐ गुणप्रविष्टाय नमः।
 24. ॐ गुणपाय नमः।
 25. ॐ गुणज्ञाय नमः।
 26. ॐ गुणबन्धनाय नमः।
 27. ॐ गजराजाय नमः।
 28. ॐ गजपतये नमः।
 29. ॐ गजकर्णाय नमः।
 30. ॐ गजाननाय नमः।
 31. ॐ गजदन्ताय नमः।
 32. ॐ गजाधीशाय नमः।
 33. ॐ गजरूपाय नमः।
 34. ॐ गजध्वनये नमः।
 35. ॐ गजमुखाय नमः।
 36. ॐ गजवन्द्याय नमः।
 37. ॐ गजदन्तधराय नमः।
 38. ॐ गजाय नमः।
 39. ॐ गजराजे नमः।
 40. ॐ गजयूथस्थाय नमः।
 41. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः।
 42. ॐ गजदैत्यासुरहराय नमः।
 43. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नमः।
 44. ॐ गानश्लाघिने नमः।
 45. ॐ गानगम्याय नमः।
 46. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः।
 47. ॐ गानज्ञाय नमः।
 48. ॐ गानचतुराय नमः।
 49. ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः।
 50. ॐ गुरुप्रियाय नमः।
 51. ॐ गुरुगुणाय नमः।
 52. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः।
 53. ॐ गुरुवन्द्याय नमः।
 54. ॐ गुरुभुजाय नमः।
 55. ॐ गुरुमायाय नमः।
 56. ॐ गुरुप्रभाय नमः।
 57. ॐ गुरुविद्याय नमः।
 58. ॐ गुरुप्राणाय नमः।
 59. ॐ गुरुबाहुबलाश्रयाय नमः।
 60. ॐ गुरुशुण्डाय नमः।
 61. ॐ गुरुस्कन्धाय नमः।
 62. ॐ गुरुजङ्घाय नमः।
 63. ॐ गुरुप्रथाय नमः।
 64. ॐ गुर्वङ्गुलये नमः।
 65. ॐ गुरुबलाय नमः।
 66. ॐ गुरुश्रिये नमः।
 67. ॐ गुरुगर्वनुते नमः।
 68. ॐ गुरूरसे नमः।
 69. ॐ गुरुपीनांसाय नमः।
 70. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः।
 71. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः।
 72. ॐ गुरुमान्यप्रदायकाय नमः।
 73. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः।
 74. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः।
 75. ॐ गुरुमन्त्राय नमः।
 76. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः।
 77. ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः।
 78. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः।
 79. ॐ गुरुपाषण्डखण्डकाय नमः।
 80. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः।
 81. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः।
 82. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः।
 83. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः।
 84. ॐ गौरीतेजस्समुत्पन्नाय नमः।
 85. ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः।
 86. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः।
 87. ॐ गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः।
 88. ॐ गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः।
 89. ॐ गौतमाभयदायकाय नमः।
 90. ॐ गोपालाय नमः।
 91. ॐ गोधनाय नमः।
 92. ॐ गोपाय नमः।
 93. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः।
 94. ॐ गोष्ठप्रियाय नमः।
 95. ॐ गोलोकाय नमः।
 96. ॐ गोदोग्ध्रे नमः।
 97. ॐ गोपयःप्रियाय नमः।
 98. ॐ ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः।
 99. ॐ ग्रन्थिभिदे नमः।
 100. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः।
 101. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः।
 102. ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः।
 103. ॐ गकारबीजनिलयाय नमः।
 104. ॐ गकाराय नमः।
 105. ॐ ग्रहवन्दिताय नमः।
 106. ॐ गर्भदाय नमः।
 107. ॐ गणकश्लाघ्याय नमः।
 108. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः।

॥ इति श्री गणेश गकाराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha Gakara, lord Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali, lord Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamawali, sri Ganesha Gakara, sri Ganesha Gakara swamy, lord Ganesha Gakara swamy, Ganesha Gakara god, shree Ganesha Gakara, Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali, Ganesha Gakara ashtottara, lord sri Ganesha Gakara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha Gakara, 108 names of Lord Ganesha Gakara, Sri Ganesha Gakara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Gakara Swamy, 108 names of Narasimha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha Gakara ashtottara shatanamavali

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेश 108 नाम

Ganesh

Ganesh

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गजाननाय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 4. ॐ विनायकाय नमः।
 5. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 6. ॐ सुमुखाय नमः।
 7. ॐ प्रमुखाय नमः।
 8. ॐ सन्मुखाय नमः।
 9. ॐ कृतिने नमः।
 10. ॐ ज्ञानदीपाय नमः।
 11. ॐ सुखनिधये नमः।
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 13. ॐ सुरारिभिदे नमः।
 14. ॐ महागणपतये नमः।
 15. ॐ मान्याय नमः।
 16. ॐ महन्मान्याय नमः।
 17. ॐ मृडात्मजाय नमः।
 18. ॐ पुराणाय नमः।
 19. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
 20. ॐ पुरुषाय नमः।
 21. ॐ पूष्णे नमः।
 22. ॐ पुष्करिणे नमः।
 23. ॐ पुण्यकृते नमः।
 24. ॐ अग्रगण्याय नमः।
 25. ॐ अग्रपूज्याय नमः।
 26. ॐ अग्रगामिने नमः।
 27. ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
 28. ॐ सर्वस्मै नमः।
 29. ॐ सर्वोपास्याय नमः।
 30. ॐ सर्वकर्त्रे नमः।
 31. ॐ सर्वनेत्रे नमः।
 32. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 33. ॐ सर्वसिद्धाय नमः।
 34. ॐ सर्ववन्द्याय नमः।
 35. ॐ महाकालाय नमः।
 36. ॐ महाबलाय नमः।
 37. ॐ हेरंबाय नमः।
 38. ॐ लंबजठराय नमः।
 39. ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः।
 40. ॐ महोदराय नमः।
 41. ॐ मदोत्कटाय नमः।
 42. ॐ महावीराय नमः।
 43. ॐ मन्त्रिणे नमः।
 44. ॐ मङ्गलदाय नमः।
 45. ॐ प्रमथाचार्याय नमः।
 46. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 47. ॐ प्रमोदाय नमः।
 48. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 49. ॐ धृतिमते नमः।
 50. ॐ मतिमते नमः।
 51. ॐ कामिने नमः।
 52. ॐ कपित्थप्रियाय नमः।
 53. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 54. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
 55. ॐ ब्रह्मविदे नमः।
 56. ॐ ब्रह्मवन्दिताय नमः।
 57. ॐ जिष्णवे नमः।
 58. ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
 59. ॐ भक्तजीविताय नमः।
 60. ॐ जितमन्मथाय नमः।
 61. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
 62. ॐ गुहज्यायसे नमः।
 63. ॐ सिद्धसेविताय नमः।
 64. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
 65. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 66. ॐ विश्वनेत्रे नमः।
 67. ॐ विराजे नमः।
 68. ॐ स्वराजे नमः।
 69. ॐ श्रीपतये नमः।
 70. ॐ वाक्पतये नमः।
 71. ॐ श्रीमते नमः।
 72. ॐ शृङ्गारिणे नमः।
 73. ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
 74. ॐ शिवप्रियाय नमः।
 75. ॐ शीघ्रकारिणे नमः।
 76. ॐ शाश्वताय नमः।
 77. ॐ शिवनन्दनाय नमः।
 78. ॐ बलोद्धाय नमः।
 79. ॐ भक्तनिधये नमः।
 80. ॐ भावगम्याय नमः।
 81. ॐ भवात्मजाय नमः।
 82. ॐ महते नमः।
 83. ॐ मङ्गलदायिने नमः।
 84. ॐ महेशाय नमः।
 85. ॐ महिताय नमः।
 86. ॐ सत्यधर्मिणे नमः।
 87. ॐ सदाधाराय नमः।
 88. ॐ सत्याय नमः।
 89. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
 90. ॐ शुभाङ्गाय नमः।
 91. ॐ शुभ्रदन्ताय नमः।
 92. ॐ शुभदाय नमः।
 93. ॐ शुभविग्रहाय नमः।
 94. ॐ पञ्चपातकनाशिने नमः।
 95. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
 96. ॐ विश्वेशाय नमः।
 97. ॐ विबुधाराध्यपदाय नमः।
 98. ॐ वीरवराग्रगाय नमः।
 99. ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः।
 100. ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः।
 101. ॐ वल्लभावल्लभाय नमः।
 102. ॐ वराभयकरांबुजाय नमः।
 103. ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः।
 104. ॐ सुधाकरकलाधराय नमः।
 105. ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
 106. ॐ प्रधानेशाय नमः।
 107. ॐ पुरातनाय नमः।
 108. ॐ वरसिद्धिविनायकाय नमः।

॥ इति श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganesha, lord Ganesha, ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Ganesha, sri Ganesha swamy, lord Ganesha swamy, Ganesha god, shree Ganesha, Ganesha ashtottara shatanamavali, Ganesha ashtottara, lord sri Ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganesha, 108 names of Lord Ganesha, Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganesha Swamy, 108 names of Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganesha ashtottara shatanamavali

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकार 108 नाम

Ganapati Gakara

Ganapati Gakara

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गकाररूपाय नमः।
 2. ॐ गम्बीजाय नमः।
 3. ॐ गणेशाय नमः।
 4. ॐ गणवन्दिताय नमः।
 5. ॐ गणनीयाय नमः।
 6. ॐ गणाय नमः।
 7. ॐ गण्याय नमः।
 8. ॐ गणनातीतसद्गुणाय नमः।
 9. ॐ गगनादिकसृजे नमः।
 10. ॐ गङ्गासुताय नमः।
 11. ॐ गङ्गासुतार्चिताय नमः।
 12. ॐ गङ्गाधरप्रीतिकराय नमः।
 13. ॐ गवीशेड्याय नमः।
 14. ॐ गदापहाय नमः।
 15. ॐ गदाधरनुताय नमः।
 16. ॐ गद्यपद्यात्मककवित्वदाय नमः।
 17. ॐ गजास्याय नमः।
 18. ॐ गजलक्ष्मीवते नमः।
 19. ॐ गजवाजिरथप्रदाय नमः।
 20. ॐ गञ्जानिरतशिक्षाकृतये नमः।
 21. ॐ गणितज्ञाय नमः।
 22. ॐ गणोत्तमाय नमः।
 23. ॐ गण्डदानाञ्चिताय नमः।
 24. ॐ गन्त्रे नमः।
 25. ॐ गण्डोपलसमाकृतये नमः।
 26. ॐ गगनव्यापकाय नमः।
 27. ॐ गम्याय नमः।
 28. ॐ गमनादिविवर्जिताय नमः।
 29. ॐ गण्डदोषहराय नमः।
 30. ॐ गण्डभ्रमद्भ्रमरकुण्डलाय नमः।
 31. ॐ गतागतज्ञाय नमः।
 32. ॐ गतिदाय नमः।
 33. ॐ गतमृत्यवे नमः।
 34. ॐ गतोद्भवाय नमः।
 35. ॐ गन्धप्रियाय नमः।
 36. ॐ गन्धवाहाय नमः।
 37. ॐ गन्धसिन्धुरबृन्दगाय नमः।
 38. ॐ गन्धादिपूजिताय नमः।
 39. ॐ गव्यभोक्त्रे नमः।
 40. ॐ गर्गादिसन्नुताय नमः।
 41. ॐ गरिष्ठाय नमः।
 42. ॐ गरभिदे नमः।
 43. ॐ गर्वहराय नमः।
 44. ॐ गरलिभूषणाय नमः।
 45. ॐ गविष्ठाय नमः।
 46. ॐ गर्जितारावाय नमः।
 47. ॐ गभीरहृदयाय नमः।
 48. ॐ गदिने नमः।
 49. ॐ गलत्कुष्ठहराय नमः।
 50. ॐ गर्भप्रदाय नमः।
 51. ॐ गर्भार्भरक्षकाय नमः।
 52. ॐ गर्भाधाराय नमः।
 53. ॐ गर्भवासिशिशुज्ञानप्रदाय नमः।
 54. ॐ गरुत्मत्तुल्यजवनाय नमः।
 55. ॐ गरुडध्वजवन्दिताय नमः।
 56. ॐ गयेडिताय नमः।
 57. ॐ गयाश्राद्धफलदाय नमः।
 58. ॐ गयाकृतये नमः।
 59. ॐ गदाधरावतारिणे नमः।
 60. ॐ गन्धर्वनगरार्चिताय नमः।
 61. ॐ गन्धर्वगानसन्तुष्टाय नमः।
 62. ॐ गरुडाग्रजवन्दिताय नमः।
 63. ॐ गणरात्रसमाराध्याय नमः।
 64. ॐ गर्हणास्तुतिसाम्यधिये नमः।
 65. ॐ गर्ताभनाभये नमः।
 66. ॐ गव्यूतिदीर्घतुण्डाय नमः।
 67. ॐ गभस्तिमते नमः।
 68. ॐ गर्हिताचारदूराय नमः।
 69. ॐ गरुडोपलभूषिताय नमः।
 70. ॐ गजारिविक्रमाय नमः।
 71. ॐ गन्धमूषवाजिने नमः।
 72. ॐ गतश्रमाय नमः।
 73. ॐ गवेषणीयाय नमः।
 74. ॐ गहनाय नमः।
 75. ॐ गहनस्थमुनिस्तुताय नमः।
 76. ॐ गवयच्छिदे नमः।
 77. ॐ गण्डकभिदे नमः।
 78. ॐ गह्वरापथवारणाय नमः।
 79. ॐ गजदन्तायुधाय नमः।
 80. ॐ गर्जद्रिपुघ्नाय नमः।
 81. ॐ गजकर्णिकाय नमः।
 82. ॐ गजचर्मामयच्छेत्रे नमः।
 83. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 84. ॐ गणार्चिताय नमः।
 85. ॐ गणिकानर्तनप्रीताय नमः।
 86. ॐ गच्छते नमः।
 87. ॐ गन्धफलीप्रियाय नमः।
 88. ॐ गन्धकादिरसाधीशाय नमः।
 89. ॐ गणकानन्ददायकाय नमः।
 90. ॐ गरभादिजनुर्हर्त्रे नमः।
 91. ॐ गण्डकीगाहनोत्सुकाय नमः।
 92. ॐ गण्डूषीकृतवाराशये नमः।
 93. ॐ गरिमालघिमादिदाय नमः।
 94. ॐ गवाक्षवत्सौधवासिने नमः।
 95. ॐ गर्भिताय नमः।
 96. ॐ गर्भिणीनुताय नमः।
 97. ॐ गन्धमादनशैलाभाय नमः।
 98. ॐ गण्डभेरुण्डविक्रमाय नमः।
 99. ॐ गदिताय नमः।
 100. ॐ गद्गदारावसंस्तुताय नमः।
 101. ॐ गह्वरीपतये नमः।
 102. ॐ गजेशाय नमः।
 103. ॐ गरीयसे नमः।
 104. ॐ गद्येड्याय नमः।
 105. ॐ गतभिदे नमः।
 106. ॐ गदितागमाय नमः।
 107. ॐ गर्हणीयगुणाभावाय नमः।
 108. ॐ गङ्गादिकशुचिप्रदाय नमः।

॥ इति श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ganapati Gakara, lord Ganapati Gakara, ashtottara shatanamavali, lord Ganapati Gakara, Ganapati Gakara ashtottara shatanamawali, sri Ganapati Gakara, sri Ganapati Gakara swamy, lord Ganapati Gakara swamy, Ganapati Gakara god, shree Ganapati Gakara, Ganapati Gakara ashtottara shatanamavali, Ganapati Gakara ashtottara, lord sri Ganapati Gakara, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Ganapati Gakara, 108 names of Lord Ganapati Gakara, Sri Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ganapati Gakara Swamy, 108 names of Narasimha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ganapati Gakara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ganapati Gakara ashtottara shatanamavali

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali | श्री वरद गणेश 108 नाम

Varada Ganesha

Varada Ganesha

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गणेशाय नमः।
 2. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 3. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
 4. ॐ गणाधिपाय नमः।
 5. ॐ लम्बोदराय नमः।
 6. ॐ वक्रतुण्डाय नमः।
 7. ॐ विकटाय नमः।
 8. ॐ गणनायकाय नमः।
 9. ॐ गजास्याय नमः।
 10. ॐ सिद्धिदात्रे नमः।
 11. ॐ खर्वाय नमः।
 12. ॐ मूषकवाहनाय नमः।
 13. ॐ मूषकाय नमः।
 14. ॐ गणराजाय नमः।
 15. ॐ शैलजानन्ददायकाय नमः।
 16. ॐ गुहाग्रजाय नमः।
 17. ॐ महातेजसे नमः।
 18. ॐ कुब्जाय नमः।
 19. ॐ भक्तप्रियाय नमः।
 20. ॐ प्रभवे नमः।
 21. ॐ सिन्दूराभाय नमः।
 22. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 23. ॐ त्रिनेत्राय नमः।
 24. ॐ धनदायकाय नमः।
 25. ॐ वामनाय नमः।
 26. ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
 27. ॐ धूम्राय नमः।
 28. ॐ शङ्करनन्दनाय नमः।
 29. ॐ सर्वार्तिनाशकाय नमः।
 30. ॐ विज्ञाय नमः।
 31. ॐ कपिलाय नमः।
 32. ॐ मोदकप्रियाय नमः।
 33. ॐ सङ्कष्टनाशनाय नमः।
 34. ॐ देवाय नमः।
 35. ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः।
 36. ॐ उमासुताय नमः।
 37. ॐ कृपालवे नमः।
 38. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 39. ॐ प्रियदर्शनाय नमः।
 40. ॐ हेरम्बाय नमः।
 41. ॐ रक्तनेत्राय नमः।
 42. ॐ स्थूलमूर्तये नमः।
 43. ॐ प्रतापवते नमः।
 44. ॐ सुखदाय नमः।
 45. ॐ कार्यकर्त्रे नमः।
 46. ॐ बुद्धिदाय नमः।
 47. ॐ व्याधिनाशकाय नमः।
 48. ॐ इक्षुदण्डप्रियाय नमः।
 49. ॐ शूराय नमः।
 50. ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
 51. ॐ अघनाशकाय नमः।
 52. ॐ एकदन्ताय नमः।
 53. ॐ महोदाराय नमः।
 54. ॐ सर्वदाय नमः।
 55. ॐ गजकर्षकाय नमः।
 56. ॐ विनायकाय नमः।
 57. ॐ जगत्पूज्याय नमः।
 58. ॐ फलदाय नमः।
 59. ॐ दीनवत्सलाय नमः।
 60. ॐ विद्याप्रदाय नमः।
 61. ॐ महोत्साहाय नमः।
 62. ॐ दुःखदौर्भाग्यनाशकाय नमः।
 63. ॐ मिष्टप्रियाय नमः।
 64. ॐ फालचन्द्राय नमः।
 65. ॐ नित्यसौभाग्यवर्धनाय नमः।
 66. ॐ दानपूरार्द्रगण्डाय नमः।
 67. ॐ अंशकाय नमः।
 68. ॐ विबुधप्रियाय नमः।
 69. ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।
 70. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
 71. ॐ सुभगाय नमः।
 72. ॐ नागभूषणाय नमः।
 73. ॐ शत्रुध्वंसिने नमः।
 74. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
 75. ॐ सौम्याय नमः।
 76. ॐ दारिद्र्यनाशकाय नमः।
 77. ॐ आदिपूज्याय नमः।
 78. ॐ दयाशीलाय नमः।
 79. ॐ रक्तमुण्डाय नमः।
 80. ॐ महोदयाय नमः।
 81. ॐ सर्वगाय नमः।
 82. ॐ सौख्यकृते नमः।
 83. ॐ शुद्धाय नमः।
 84. ॐ कृत्यपूज्याय नमः।
 85. ॐ बुधप्रियाय नमः।
 86. ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
 87. ॐ शान्ताय नमः।
 88. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नमः।
 89. ॐ विद्यावते नमः।
 90. ॐ दानशीलाय नमः।
 91. ॐ वेदविदे नमः।
 92. ॐ मन्त्रविदे नमः।
 93. ॐ सुधिये नमः।
 94. ॐ अविज्ञातगतये नमः।
 95. ॐ ज्ञानिने नमः।
 96. ॐ ज्ञानिगम्याय नमः।
 97. ॐ मुनिस्तुताय नमः।
 98. ॐ योगज्ञाय नमः।
 99. ॐ योगपूज्याय नमः।
 100. ॐ फालनेत्राय नमः।
 101. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 102. ॐ सर्वमन्त्रमयाय नमः।
 103. ॐ श्रीमते नमः।
 104. ॐ अवशाय नमः।
 105. ॐ वशकारकाय नमः।
 106. ॐ विघ्नध्वंसिने नमः।
 107. ॐ सदा हृष्टाय नमः।
 108. ॐ भक्तानां फलदायकाय नमः।

॥ इति श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Varada Ganesh, Varada Ganpati, lord varada ganesh, ashtottara shatanamavali, lord varada ganesh, ashtottara shatanamawali, sri varada ganesh, sri varada ganesha swamy, lord varada ganpati swamy, varada god, shree varada, Varada Ganapti ashtottara, lord sri varada ganesha, ashtottara shatanamavali in HINDI, swami varaha ganesha, 108 names of Lord Varada Ganesha, 108 Names of Lord Varada Ganpati, Sri Varada Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Varada Ganesha Swamy, 108 names of varada ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Varada Ganesh ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Varada Ganesh ashtottara shatanamavali

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali – श्री विनायक 108 नाम

Vinayaka

Vinayaka

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali – श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विनायकाय नमः।
 2. ॐ विघ्नराजाय नमः।
 3. ॐ गौरीपुत्राय नमः।
 4. ॐ गणेश्वराय नमः।
 5. ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः।
 6. ॐ अव्ययाय नमः।
 7. ॐ पूताय नमः।
 8. ॐ दक्षाय नमः।
 9. ॐ अध्यक्षाय नमः।
 10. ॐ द्विजप्रियाय नमः।
 11. ॐ अग्निगर्वच्छिदे नमः।
 12. ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः।
 13. ॐ वाणीप्रदायकाय नमः।
 14. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 15. ॐ शर्वतनयाय नमः।
 16. ॐ शर्वरीप्रियाय नमः।
 17. ॐ सर्वात्मकाय नमः।
 18. ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।
 19. ॐ देवानीकार्चिताय नमः।
 20. ॐ शिवाय नमः।
 21. ॐ सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः।
 22. ॐ शान्ताय नमः।
 23. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
 24. ॐ गजाननाय नमः।
 25. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 26. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
 27. ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः।
 28. ॐ एकदन्ताय नमः।
 29. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
 30. ॐ चतुराय नमः।
 31. ॐ शक्तिसम्युताय नमः।
 32. ॐ लम्बोदराय नमः।
 33. ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
 34. ॐ हरये नमः।
 35. ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः।
 36. ॐ काव्याय नमः।
 37. ॐ ग्रहपतये नमः।
 38. ॐ कामिने नमः।
 39. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।
 40. ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः।
 41. ॐ चण्डाय नमः।
 42. ॐ गुणातीताय नमः।
 43. ॐ निरञ्जनाय नमः।
 44. ॐ अकल्मषाय नमः।
 45. ॐ स्वयं सिद्धाय नमः।
 46. ॐ सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः।
 47. ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः।
 48. ॐ वरदाय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ कृतिने नमः।
 51. ॐ द्विजप्रियाय नमः।
 52. ॐ वीतभयाय नमः।
 53. ॐ गदिने नमः।
 54. ॐ चक्रिणे नमः।
 55. ॐ इक्षुचापधृते नमः।
 56. ॐ श्रीदाय नमः।
 57. ॐ अजाय नमः।
 58. ॐ उत्पलकराय नमः।
 59. ॐ श्रीपतिस्तुतिहर्षिताय नमः।
 60. ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः।
 61. ॐ जटिलाय नमः।
 62. ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
 63. ॐ अमरेश्वराय नमः।
 64. ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः।
 65. ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः।
 66. ॐ स्थुलकण्ठाय नमः।
 67. ॐ स्वयङ्कर्त्रे नमः।
 68. ॐ सामघोषप्रियाय नमः।
 69. ॐ पराय नमः।
 70. ॐ स्थूलतुण्डाय नमः।
 71. ॐ अग्रण्याय नमः।
 72. ॐ धीराय नमः।
 73. ॐ वागीशाय नमः।
 74. ॐ सिद्धिदायकाय नमः।
 75. ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः।
 76. ॐ कान्ताय नमः।
 77. ॐ पापहारिणे नमः।
 78. ॐ समाहिताय नमः।
 79. ॐ आश्रितश्रीकराय नमः।
 80. ॐ सौम्याय नमः।
 81. ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः।
 82. ॐ शान्ताय नमः।
 83. ॐ अच्युतार्च्याय नमः।
 84. ॐ कैवल्याय नमः।
 85. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
 86. ॐ ज्ञानिने नमः।
 87. ॐ दयायुताय नमः।
 88. ॐ दान्ताय नमः।
 89. ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः।
 90. ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः।
 91. ॐ व्यक्तमूर्तये नमः।
 92. ॐ अमूर्तिमते नमः।
 93. ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः।
 94. ॐ स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथविग्रहाय नमः।
 95. ॐ समस्तजगदाधाराय नमः।
 96. ॐ मायिने नमः।
 97. ॐ मूषकवाहनाय नमः।
 98. ॐ रमार्चिताय नमः।
 99. ॐ विधये नमः।
 100. ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
 101. ॐ विबुधेश्वराय नमः।
 102. ॐ चिन्तामणिद्वीपपतये नमः।
 103. ॐ परमात्मने नमः।
 104. ॐ गजाननाय नमः।
 105. ॐ हृष्टाय नमः।
 106. ॐ तुष्टाय नमः।
 107. ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
 108. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।

॥ इति श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vinayaka, vigneswara, vigneshara, lord vinayaka, ashtottara shatanamavali, lord vigneshawara, lord vinayaka, Vinayaka ashtottara shatanamawali, sri vinayaka, sri vigneshwara deva, lord vinayaka deva, vinayaka god, shree vinayaka, Vigneshawara ashtottara, lord sri vinyaka, Vinayaka ashtottara shatanamavali in HINDI, Vigneshwara ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vinayaka, swami Vigneshawara,108 names of Lord Vinayaka , 108 Names of Lord Vigneshara, VIGNESWARA ashtottara shatanamavali, VIGNEShWARA ashtottara shatanamavali, vinayak ashtottara shatanamavali, 108 names, Download Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vinayaka ashtottara shatanamavali

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेश 108 नाम

Vidya Ganesha

Vidya Ganesha

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विद्यागणपतये नमः।
 2. ॐ विघ्नहराय नमः।
 3. ॐ गजमुखाय नमः।
 4. ॐ अव्ययाय नमः।
 5. ॐ विज्ञानात्मने नमः।
 6. ॐ वियत्कायाय नमः।
 7. ॐ विश्वाकाराय नमः।
 8. ॐ विनायकाय नमः।
 9. ॐ विश्वसृजे नमः।
 10. ॐ विश्वभुजे नमः।
 11. ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः।
 12. ॐ विश्वगोपनाय नमः।
 13. ॐ विश्वानुग्राहकाय नमः।
 14. ॐ सत्याय नमः।
 15. ॐ शिवतुल्याय नमः।
 16. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 17. ॐ विचित्रनर्तनाय नमः।
 18. ॐ वीराय नमः।
 19. ॐ विश्वसन्तोषवर्धनाय नमः।
 20. ॐ विमर्शिने नमः।
 21. ॐ विमलाचाराय नमः।
 22. ॐ विश्वाधाराय नमः।
 23. ॐ विधारणाय नमः।
 24. ॐ स्वतन्त्राय नमः।
 25. ॐ सुलभाय नमः।
 26. ॐ स्वर्चाय नमः।
 27. ॐ सुमुखाय नमः।
 28. ॐ सुखबोधकाय नमः।
 29. ॐ सूर्याग्निशशिदृशे नमः।
 30. ॐ सोमकलाचूडाय नमः।
 31. ॐ सुखासनाय नमः।
 32. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 33. ॐ सुधावक्त्राय नमः।
 34. ॐ स्वयं‍व्यक्ताय नमः।
 35. ॐ स्मृतिप्रियाय नमः।
 36. ॐ शक्तीशाय नमः।
 37. ॐ शङ्कराय नमः।
 38. ॐ शम्भवे नमः।
 39. ॐ प्रभवे नमः।
 40. ॐ विभवे नमः।
 41. ॐ उमासुताय नमः।
 42. ॐ शान्ताय नमः।
 43. ॐ शतमखाराध्याय नम:।
 44. ॐ चतुराय नमः।
 45. ॐ चक्रनायकाय नमः।
 46. ॐ कालजिते नमः।
 47. ॐ करुणामूर्तये नमः।
 48. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ शुभाय नमः।
 51. ॐ उग्रकर्मणे नम:।
 52. ॐ उदितानन्दिने नमः।
 53. ॐ शिवभक्ताय नमः।
 54. ॐ शिवान्तराय नमः।
 55. ॐ चैतन्यधृतये नमः।
 56. ॐ अव्यग्राय नमः।
 57. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 58. ॐ सर्वशत्रुभृते नम:।
 59. ॐ सर्वाग्राय नमः।
 60. ॐ समरानन्दिने नमः।
 61. ॐ संसिद्धगणनायकाय नमः।
 62. ॐ साम्बप्रमोदकाय नमः।
 63. ॐ वज्रिणे नमः।
 64. ॐ मनसो मोदकप्रियाय नमः।
 65. ॐ एकदन्ताय नमः।
 66. ॐ बृहत्कुक्षये नमः।
 67. ॐ दीर्घतुण्डाय नमः।
 68. ॐ विकर्णकाय नमः।
 69. ॐ ब्रह्माण्डकन्दुकाय नमः।
 70. ॐ चित्रवर्णाय नमः।
 71. ॐ चित्ररथासनाय नमः।
 72. ॐ तेजस्विने नमः।
 73. ॐ तीक्ष्णधिषणाय नमः।
 74. ॐ शक्तिबृन्दनिषेविताय नमः।
 75. ॐ परापरोत्थपश्यन्तीप्राणनाथाय नमः।
 76. ॐ प्रमत्तहृते नमः।
 77. ॐ सङ्क्लिष्टमध्यमस्पष्टाय नमः।
 78. ॐ वैखरीजनकाय नमः।
 79. ॐ शुचये नमः।
 80. ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः।
 81. ॐ कामाय नमः।
 82. ॐ भूमिस्फुरितविग्रहाय नमः।
 83. ॐ तपस्विने नमः।
 84. ॐ तरुणोल्लासिने नमः।
 85. ॐ योगिनीभोगतत्पराय नमः।
 86. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 87. ॐ जयश्रीकाय नमः।
 88. ॐ जन्ममृत्युविदारणाय नमः।
 89. ॐ जगद्गुरवे नमः।
 90. ॐ अमेयात्मने नमः।
 91. ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नमः।
 92. ॐ नमस्कारप्रियाय नमः।
 93. ॐ नानामतभेदविभेदकाय नमः।
 94. ॐ नयविदे नमः।
 95. ॐ समदृशे नमः।
 96. ॐ शूराय नमः।
 97. ॐ सर्वलोकैकशासनाय नमः।
 98. ॐ विशुद्धविक्रमाय नमः।
 99. ॐ वृद्धाय नमः।
 100. ॐ संवृद्धाय नमः।
 101. ॐ ससुहृद्गणाय नमः।
 102. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।
 103. ॐ सदानन्दिने नमः।
 104. ॐ सर्वलोकप्रियङ्कराय नमः।
 105. ॐ सर्वातीताय नमः।
 106. ॐ समरसाय नमः।
 107. ॐ सत्यावासाय नमः।
 108. ॐ सतां‍गतये नमः।

॥ इति श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha, ashtottara shatanamavali, Vidya Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Vidya Ganesha, sri Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha swamy, Vidya Ganesha god, shree Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara, lord sri Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vidya Ganesha, 108 names of Lord Vidya Ganesha, Sri Vidya Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Vidya Ganesha Swamy, 108 names of Vidya Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali