Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेश 108 नाम

Vidya Ganesha

Vidya Ganesha

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ विद्यागणपतये नमः।
 2. ॐ विघ्नहराय नमः।
 3. ॐ गजमुखाय नमः।
 4. ॐ अव्ययाय नमः।
 5. ॐ विज्ञानात्मने नमः।
 6. ॐ वियत्कायाय नमः।
 7. ॐ विश्वाकाराय नमः।
 8. ॐ विनायकाय नमः।
 9. ॐ विश्वसृजे नमः।
 10. ॐ विश्वभुजे नमः।
 11. ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः।
 12. ॐ विश्वगोपनाय नमः।
 13. ॐ विश्वानुग्राहकाय नमः।
 14. ॐ सत्याय नमः।
 15. ॐ शिवतुल्याय नमः।
 16. ॐ शिवात्मजाय नमः।
 17. ॐ विचित्रनर्तनाय नमः।
 18. ॐ वीराय नमः।
 19. ॐ विश्वसन्तोषवर्धनाय नमः।
 20. ॐ विमर्शिने नमः।
 21. ॐ विमलाचाराय नमः।
 22. ॐ विश्वाधाराय नमः।
 23. ॐ विधारणाय नमः।
 24. ॐ स्वतन्त्राय नमः।
 25. ॐ सुलभाय नमः।
 26. ॐ स्वर्चाय नमः।
 27. ॐ सुमुखाय नमः।
 28. ॐ सुखबोधकाय नमः।
 29. ॐ सूर्याग्निशशिदृशे नमः।
 30. ॐ सोमकलाचूडाय नमः।
 31. ॐ सुखासनाय नमः।
 32. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 33. ॐ सुधावक्त्राय नमः।
 34. ॐ स्वयं‍व्यक्ताय नमः।
 35. ॐ स्मृतिप्रियाय नमः।
 36. ॐ शक्तीशाय नमः।
 37. ॐ शङ्कराय नमः।
 38. ॐ शम्भवे नमः।
 39. ॐ प्रभवे नमः।
 40. ॐ विभवे नमः।
 41. ॐ उमासुताय नमः।
 42. ॐ शान्ताय नमः।
 43. ॐ शतमखाराध्याय नम:।
 44. ॐ चतुराय नमः।
 45. ॐ चक्रनायकाय नमः।
 46. ॐ कालजिते नमः।
 47. ॐ करुणामूर्तये नमः।
 48. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 49. ॐ शाश्वताय नमः।
 50. ॐ शुभाय नमः।
 51. ॐ उग्रकर्मणे नम:।
 52. ॐ उदितानन्दिने नमः।
 53. ॐ शिवभक्ताय नमः।
 54. ॐ शिवान्तराय नमः।
 55. ॐ चैतन्यधृतये नमः।
 56. ॐ अव्यग्राय नमः।
 57. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 58. ॐ सर्वशत्रुभृते नम:।
 59. ॐ सर्वाग्राय नमः।
 60. ॐ समरानन्दिने नमः।
 61. ॐ संसिद्धगणनायकाय नमः।
 62. ॐ साम्बप्रमोदकाय नमः।
 63. ॐ वज्रिणे नमः।
 64. ॐ मनसो मोदकप्रियाय नमः।
 65. ॐ एकदन्ताय नमः।
 66. ॐ बृहत्कुक्षये नमः।
 67. ॐ दीर्घतुण्डाय नमः।
 68. ॐ विकर्णकाय नमः।
 69. ॐ ब्रह्माण्डकन्दुकाय नमः।
 70. ॐ चित्रवर्णाय नमः।
 71. ॐ चित्ररथासनाय नमः।
 72. ॐ तेजस्विने नमः।
 73. ॐ तीक्ष्णधिषणाय नमः।
 74. ॐ शक्तिबृन्दनिषेविताय नमः।
 75. ॐ परापरोत्थपश्यन्तीप्राणनाथाय नमः।
 76. ॐ प्रमत्तहृते नमः।
 77. ॐ सङ्क्लिष्टमध्यमस्पष्टाय नमः।
 78. ॐ वैखरीजनकाय नमः।
 79. ॐ शुचये नमः।
 80. ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः।
 81. ॐ कामाय नमः।
 82. ॐ भूमिस्फुरितविग्रहाय नमः।
 83. ॐ तपस्विने नमः।
 84. ॐ तरुणोल्लासिने नमः।
 85. ॐ योगिनीभोगतत्पराय नमः।
 86. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 87. ॐ जयश्रीकाय नमः।
 88. ॐ जन्ममृत्युविदारणाय नमः।
 89. ॐ जगद्गुरवे नमः।
 90. ॐ अमेयात्मने नमः।
 91. ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नमः।
 92. ॐ नमस्कारप्रियाय नमः।
 93. ॐ नानामतभेदविभेदकाय नमः।
 94. ॐ नयविदे नमः।
 95. ॐ समदृशे नमः।
 96. ॐ शूराय नमः।
 97. ॐ सर्वलोकैकशासनाय नमः।
 98. ॐ विशुद्धविक्रमाय नमः।
 99. ॐ वृद्धाय नमः।
 100. ॐ संवृद्धाय नमः।
 101. ॐ ससुहृद्गणाय नमः।
 102. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।
 103. ॐ सदानन्दिने नमः।
 104. ॐ सर्वलोकप्रियङ्कराय नमः।
 105. ॐ सर्वातीताय नमः।
 106. ॐ समरसाय नमः।
 107. ॐ सत्यावासाय नमः।
 108. ॐ सतां‍गतये नमः।

॥ इति श्री विद्यागणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha, ashtottara shatanamavali, Vidya Ganesha ashtottara shatanamawali, sri Vidya Ganesha, sri Vidya Ganesha, lord Vidya Ganesha swamy, Vidya Ganesha god, shree Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara, lord sri Vidya Ganesha, Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in HINDI, swami Vidya Ganesha, 108 names of Lord Vidya Ganesha, Sri Vidya Ganesha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Vidya Ganesha Swamy, 108 names of Vidya Ganesha in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vidya Ganesha ashtottara shatanamavali