Sri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – श्री अर्धनारीश्वर 108 नाम

Ardhanarishvara ji

Ardhanarishvara ji

Sri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – श्री अर्धनारीश्वराष्टोत्तरशतनामावली

 

 1. ॐ चामुण्डिकाम्बायै नमः।
 2. ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
 3. ॐ पार्वत्यै नमः।
 4. ॐ परमेश्वराय नमः।
 5. ॐ महाराज्ञ्यै नमः।
 6. ॐ महादेवाय नमः।
 7. ॐ सदाराध्यायै नमः।
 8. ॐ सदाशिवाय नमः।
 9. ॐ शिवार्धाङ्ग्यै नमः।
 10. ॐ शिवार्धाङ्गाय नमः।
 11. ॐ भैरव्यै नमः।
 12. ॐ कालभैरवाय नमः।
 13. ॐ शक्तित्रितयरूपाढ्यायै नमः।
 14. ॐ मूर्तित्रितयरूपवते नमः।
 15. ॐ कामकोटिसुपीठस्थायै नमः।
 16. ॐ काशीक्षेत्रसमाश्रयाय नमः।
 17. ॐ दाक्षायण्यै नमः।
 18. ॐ दक्षवैरिणे नमः।
 19. ॐ शूलिन्यै नमः।
 20. ॐ शूलधारकाय नमः।
 21. ॐ ह्रीङ्कारपञ्जरशुक्यै नमः।
 22. ॐ हरिशङ्कररूपवते नमः।
 23. ॐ श्रीमद्गणेशजनन्यै नमः।
 24. ॐ षडाननसुजन्मभुवे नमः।
 25. ॐ पञ्चप्रेतासनारूढायै नमः।
 26. ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपभृते नमः।
 27. ॐ चण्डमुण्डशिरश्छेत्र्यै नमः।
 28. ॐ जलन्धरशिरोहराय नमः।
 29. ॐ सिंहवाहिन्यै नमः।
 30. ॐ वृषारूढाय नमः।
 31. ॐ श्यामाभायै नमः।
 32. ॐ स्फटिकप्रभाय नमः।
 33. ॐ महिषासुरसंहर्त्र्यै नमः।
 34. ॐ गजासुरविमर्दनाय नमः।
 35. ॐ महाबलाचलावासायै नमः।
 36. ॐ महाकैलासवासभुवे नमः।
 37. ॐ भद्रकाल्यै नमः।
 38. ॐ वीरभद्राय नमः।
 39. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 40. ॐ सुन्दरेश्वराय नमः।
 41. ॐ भण्डासुरादिसंहर्त्र्यै नमः।
 42. ॐ दुष्टान्धकविमर्दनाय नमः।
 43. ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।
 44. ॐ मधुरापुरनायकाय नमः।
 45. ॐ कालत्रयस्वरूपाढ्यायै नमः।
 46. ॐ कार्यत्रयविधायकाय नमः।
 47. ॐ गिरिजातायै नमः।
 48. ॐ गिरीशाय नमः।
 49. ॐ वैष्णव्यै नमः।
 50. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः।
 51. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 52. ॐ विश्वनाथाय नमः।
 53. ॐ पुष्पास्त्रायै नमः।
 54. ॐ विष्णुमार्गणाय नमः।
 55. ॐ कौसुम्भवसनोपेतायै नमः।
 56. ॐ व्याघ्रचर्माम्बरावृताय नमः।
 57. ॐ मूलप्रकृतिरूपाढ्यायै नमः।
 58. ॐ परब्रह्मस्वरूपवाते नमः।
 59. ॐ रुण्डमालाविभूषाढ्यायै नमः।
 60. ॐ लसद्रुद्राक्षमालिकाय नमः।
 61. ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः।
 62. ॐ महामेरुधनुर्धराय नमः।
 63. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 64. ॐ चन्द्रमौलिने नमः।
 65. ॐ महामायायै नमः।
 66. ॐ महेश्वराय नमः।
 67. ॐ महाकाल्यै नमः।
 68. ॐ महाकालाय नमः।
 69. ॐ दिव्यरूपायै नमः।
 70. ॐ दिगम्बराय नमः।
 71. ॐ बिन्दुपीठसुखासीनायै नमः।
 72. ॐ श्रीमदोङ्कारपीठगाय नमः।
 73. ॐ हरिद्राकुङ्कुमालिप्तायै नमः।
 74. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः।
 75. ॐ महापद्माटवीलोलायै नमः।
 76. ॐ महाबिल्वाटवीप्रियाय नमः।
 77. ॐ सुधामय्यै नमः।
 78. ॐ विषधराय नमः।
 79. ॐ मातङ्ग्यै नमः।
 80. ॐ मुकुटेश्वराय नमः।
 81. ॐ वेदवेद्यायै नमः।
 82. ॐ वेदवाजिने नमः।
 83. ॐ चक्रेश्यै नमः।
 84. ॐ विष्णुचक्रदाय नमः।
 85. ॐ जगन्मय्यै नमः।
 86. ॐ जगद्रूपाय नमः।
 87. ॐ मृडाण्यै नमः।
 88. ॐ मृत्युनाशनाय नमः।
 89. ॐ रामार्चितपदाम्भोजायै नमः।
 90. ॐ कृष्णपुत्रवरप्रदाय नमः।
 91. ॐ रमावाणीसुसंसेव्यायै नमः।
 92. ॐ विष्णुब्रह्मसुसेविताय नमः।
 93. ॐ सूर्यचन्द्राग्निनयनायै नमः।
 94. ॐ तेजस्त्रयविलोचनाय नमः।
 95. ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः।
 96. ॐ महालिङ्गसमुद्भवाय नमः।
 97. ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।
 98. ॐ कालकण्ठाय नमः।
 99. ॐ वज्रेश्यै नमः।
 100. ॐ वज्रिपूजिताय नमः।
 101. ॐ त्रिकण्टक्यै नमः।
 102. ॐ त्रिभङ्गीशाय नमः।
 103. ॐ भस्मरक्षायै नमः।
 104. ॐ स्मरान्तकाय नमः।
 105. ॐ हयग्रीववरोद्धात्र्यै नमः।
 106. ॐ मार्कण्डेयवरप्रदाय नमः।
 107. ॐ चिन्तामणिगृहावासायै नमः।
 108. ॐ मन्दराचलमन्दिराय नमः।

॥ इति श्री अर्धनारीश्वराष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Ardhanarishvara, lord Ardhanarishvara, ashtottara shatanamavali, Ardhanarishvara ashtottara shatanamawali, sri Ardhanarishvara, Ardhanarishvara god, shree Ardhanarishvara, Ardhanarishvara ashtottara shatanamavali, Ardhanarishvara ashtottara, lord sri Ardhanarishvara, ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagawan Ardhanarishvara, 108 names of Lord Ardhanarishvara, Sri Ardhanarishvara Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Ardhanarishvara, 108 names of Ardhanarishvara in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Ardhanarishvara ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Ardhanarishvara ashtottara shatanamavali