Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – श्री रेणुका 108 नाम

Renuka

Renuka

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – श्री रेणुका अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ जगदम्बायै नमः।
 2. ॐ जगद्वन्द्यायै नमः।
 3. ॐ महाशक्त्यै नमः।
 4. ॐ महेश्वर्यै नमः।
 5. ॐ महादेव्यै नमः।
 6. ॐ महाकाल्यै नमः।
 7. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 8. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 9. ॐ महावीरायै नमः।
 10. ॐ महारात्र्यै नमः।
 11. ॐ कालरात्र्यै नमः।
 12. ॐ कालिकायै नमः।
 13. ॐ सिद्धविद्यायै नमः।
 14. ॐ राममातायै नमः।
 15. ॐ शिवायै नमः।
 16. ॐ शान्तायै नमः।
 17. ॐ ऋषिप्रियायै नमः।
 18. ॐ नारायण्यै नमः।
 19. ॐ जगन्मातायै नमः।
 20. ॐ जगद्बीजायै नमः।
 21. ॐ जगत्प्रभायै नमः।
 22. ॐ चन्द्रिकायै नमः।
 23. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 24. ॐ चन्द्रायुधधरायै नमः।
 25. ॐ शुभायै नमः।
 26. ॐ भ्रमराम्बायै नमः।
 27. ॐ आनन्दायै नमः।
 28. ॐ रेणुकायै नमः।
 29. ॐ मृत्युनाशिन्यै नमः।
 30. ॐ दुर्गमायै नमः।
 31. ॐ दुर्लभायै नमः।
 32. ॐ गौर्यै नमः।
 33. ॐ दुर्गायै नमः।
 34. ॐ भर्गकुटुम्बिन्यै नमः।
 35. ॐ कात्यायन्यै नमः।
 36. ॐ महामातायै नमः।
 37. ॐ रुद्राण्यै नमः।
 38. ॐ अम्बिकायै नमः।
 39. ॐ सत्यै नमः।
 40. ॐ कल्पवृक्षायै नमः।
 41. ॐ कामधेनवे नमः।
 42. ॐ चिन्तामणिरूपधारिण्यै नमः।
 43. ॐ सिद्धाचलवासिन्यै नमः।
 44. ॐ सिद्धबृन्दसुशोभिन्यै नमः।
 45. ॐ ज्वालामुख्यै नमः।
 46. ॐ ज्वलत्कान्तायै नमः।
 47. ॐ ज्वालायै नमः।
 48. ॐ प्रज्वलरूपिण्यै नमः।
 49. ॐ अजायै नमः।
 50. ॐ पिनाकिन्यै नमः।
 51. ॐ भद्रायै नमः।
 52. ॐ विजयायै नमः।
 53. ॐ विजयोत्सवायै नमः।
 54. ॐ कुष्ठरोगहरायै नमः।
 55. ॐ दीप्तायै नमः।
 56. ॐ दुष्टासुरगर्वमर्दिन्यै नमः।
 57. ॐ सिद्धिदायै नमः।
 58. ॐ बुद्धिदायै नमः।
 59. ॐ शुद्धायै नमः।
 60. ॐ नित्यायै नमः।
 61. ॐ अनित्यायै नमः।
 62. ॐ तपःप्रियायै नमः।
 63. ॐ निराधारायै नमः।
 64. ॐ निराकारायै नमः।
 65. ॐ निर्मायायै नमः।
 66. ॐ शुभप्रदायै नमः।
 67. ॐ अपर्णायै नमः।
 68. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
 69. ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः।
 70. ॐ कृपाकरायै नमः।
 71. ॐ खड्गहस्तायै नमः।
 72. ॐ छिन्नहस्तायै नमः।
 73. ॐ चिदम्बरायै नमः।
 74. ॐ चामुण्ड्यै नमः।
 75. ॐ चण्डिकायै नमः।
 76. ॐ अनन्तायै नमः।
 77. ॐ रत्नाभरणभूषितायै नमः।
 78. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 79. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 80. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 81. ॐ मोक्षदायिन्यै नमः।
 82. ॐ सावित्र्यै नमः।
 83. ॐ सौमित्र्यै नमः।
 84. ॐ सुधायै नमः।
 85. ॐ सद्भक्तरक्षिण्यै नमः।
 86. ॐ शान्त्यै नमः।
 87. ॐ शान्त्यतीतायै नमः।
 88. ॐ शान्तातीततरायै नमः।
 89. ॐ जमदग्नितमोहन्त्र्यै नमः।
 90. ॐ धर्मदायै नमः।
 91. ॐ अर्थदायै नमः।
 92. ॐ कामदायै नमः।
 93. ॐ मोक्षदायै नमः।
 94. ॐ कामदायै नमः।
 95. ॐ कामजनन्यै नमः।
 96. ॐ मातृकायै नमः।
 97. ॐ सूर्यकान्तिन्यै नमः।
 98. ॐ मन्त्रसिद्ध्यै नमः।
 99. ॐ महातेजायै नमः।
 100. ॐ मातृमण्डलवल्लभायै नमः।
 101. ॐ लोकप्रियायै नमः।
 102. ॐ रेणुतनयायै नमः।
 103. ॐ भवान्यै नमः।
 104. ॐ रौद्ररूपिण्यै नमः।
 105. ॐ तुष्टिदायै नमः।
 106. ॐ पुष्टिदायै नमः।
 107. ॐ शाम्भव्यै नमः।
 108. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।

॥ इति श्री रेणुका अष्टोत्तरशतनामावली॥

Other Keywords:-

Renuka, lord Renuka, Renuka ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Renuka, maa Renuka, Renuka god, shree Renuka, Renuka ashtottara, lord sri Renuka, Renuka ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Renuka, Sri Renuka Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Renuka, 108 names of Renuka in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Renuka ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Renuka ashtottara shatanamavali