Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali | श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी 108 नाम

Vasavi

Vasavi

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीवासवाम्बायै नमः।
 2. ॐ श्रीकन्यकायै नमः।
 3. ॐ जगन्मात्रे नमः।
 4. ॐ आदिशक्त्यै नमः।
 5. ॐ देव्यै नमः।
 6. ॐ करुणायै नमः।
 7. ॐ प्रकृतिस्वरूपिण्यै नमः।
 8. ॐ विद्यायै नमः।
 9. ॐ शुभायै नमः।
 10. ॐ धर्मस्वरूपिण्यै नमः।
 11. ॐ वैश्यकुलोद्भवायै नमः।
 12. ॐ सर्वस्यै नमः।
 13. ॐ सर्वज्ञायै नमः।
 14. ॐ नित्यायै नमः।
 15. ॐ त्यागस्वरूपिण्यै नमः।
 16. ॐ भद्रायै नमः।
 17. ॐ वेदवेद्यायै नमः।
 18. ॐ सर्वपूजितायै नमः।
 19. ॐ कुसुमपुत्रिकायै नमः।
 20. ॐ कुसुमदन्तीवत्सलायै नमः।
 21. ॐ शान्तायै नमः।
 22. ॐ गम्भीरायै नमः।
 23. ॐ शुभायै नमः।
 24. ॐ सौन्दर्यनिलयायै नमः।
 25. ॐ सर्वहितायै नमः।
 26. ॐ शुभप्रदायै नमः।
 27. ॐ नित्यमुक्तायै नमः।
 28. ॐ सर्वसौख्यप्रदायै नमः।
 29. ॐ सकलधर्मोपदेशकारिण्यै नमः।
 30. ॐ पापहरिण्यै नमः।
 31. ॐ विमलायै नमः।
 32. ॐ उदारायै नमः।
 33. ॐ अग्निप्रविष्टायै नमः।
 34. ॐ आदर्शवीरमात्रे नमः।
 35. ॐ अहिंसास्वरूपिण्यै नमः।
 36. ॐ आर्यवैश्यपूजितायै नमः।
 37. ॐ भक्तरक्षणतत्परायै नमः।
 38. ॐ दुष्टनिग्रहायै नमः।
 39. ॐ निष्कलायै नमः।
 40. ॐ सर्वसम्पत्प्रदायै नमः।
 41. ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।
 42. ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः।
 43. ॐ लीलामानुषविग्रहायै नमः।
 44. ॐ विष्णुवर्धनसंहारिकायै नमः।
 45. ॐ सुगुणरत्नायै नमः।
 46. ॐ साहसौन्दर्यसम्पन्नायै नमः।
 47. ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपायै नमः।
 48. ॐ विश्वरूपप्रदर्शिन्यै नमः।
 49. ॐ निगमवेद्यायै नमः।
 50. ॐ निष्कामायै नमः।
 51. ॐ सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः।
 52. ॐ धर्मसंस्थापनायै नमः।
 53. ॐ नित्यसेवितायै नमः।
 54. ॐ नित्यमङ्गलायै नमः।
 55. ॐ नित्यवैभवायै नमः।
 56. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः।
 57. ॐ राजराजेश्वर्यै नमः।
 58. ॐ उमायै नमः।
 59. ॐ शिवपूजातत्परायै नमः।
 60. ॐ पराशक्त्यै नमः।
 61. ॐ भक्तकल्पकायै नमः।
 62. ॐ ज्ञाननिलयायै नमः।
 63. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः।
 64. ॐ शिवायै नमः।
 65. ॐ भक्तिगम्यायै नमः।
 66. ॐ भक्तिवश्यायै नमः।
 67. ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः।
 68. ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः।
 69. ॐ सर्वसरूपायै नमः।
 70. ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः।
 71. ॐ महाबुद्ध्यै नमः।
 72. ॐ महासिद्ध्यै नमः।
 73. ॐ सद्गतिदायिन्यै नमः।
 74. ॐ अमृतायै नमः।
 75. ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः।
 76. ॐ आर्यायै नमः।
 77. ॐ वसुप्रदायै नमः।
 78. ॐ कलावत्यै नमः।
 79. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः।
 80. ॐ कीर्तितगुणायै नमः।
 81. ॐ चिदानन्दायै नमः।
 82. ॐ चिदाधारायै नमः।
 83. ॐ चिदाकारायै नमः।
 84. ॐ चिदालयायै नमः।
 85. ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः।
 86. ॐ चैतन्यवर्धिन्यै नमः।
 87. ॐ यज्ञरूपायै नमः।
 88. ॐ यज्ञफलदायै नमः।
 89. ॐ तापत्रयविनाशिन्यै नमः।
 90. ॐ गुणातीतायै नमः।
 91. ॐ विष्णुवर्धनमर्दिन्यै नमः।
 92. ॐ तीर्थरूपायै नमः।
 93. ॐ दीनवत्सलायै नमः।
 94. ॐ दयापूर्णायै नमः।
 95. ॐ तपोनिष्ठायै नमः।
 96. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
 97. ॐ श्रीयुतायै नमः।
 98. ॐ प्रमोददायिन्यै नमः।
 99. ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः।
 100. ॐ भगवत्यै नमः।
 101. ॐ इहपरसौख्यदायै नमः।
 102. ॐ आश्रितवत्सलायै नमः।
 103. ॐ महाव्रतायै नमः।
 104. ॐ मनोरमायै नमः।
 105. ॐ सकलाभीष्टप्रदायै नमः।
 106. ॐ नित्यमङ्गलरूपिण्यै नमः।
 107. ॐ नित्योत्सवायै नमः।
 108. ॐ श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः।

॥ इति श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vasavi, Kanyaka parameshwari, vasavi devi, lord Kanyaka parameshvaree, ashtottara shatanamavali, lord Vasavi, lord Kanyaka parameshwari, sri vasavi, sri Kanyaka parameshwari devi, lord Vasavi, Kanyaka parameshwari god, shree Kanyaka parameshwari, Kanyaka parameshwari ashtottara shatanamawali, vasavi ashtottara, lord sri Kanyaka parameshwari, vasavi ashtottara shatanamavali in HINDI, devi Kanyaka parameshwari, Vasavi ashtottara shatanamavali,108 Names Of Vasavi Devi, 108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree, 108 Names of Shri Kanyaka Parameshwari, Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtothram, Sri Vasavi Ashtothram, Vasavi Ashtottara Shatanamavali in hindi Pdf, Download Sri Vasavi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vasavi ashtottara shatanamavali

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali – श्री अन्नपूर्णा 108 नाम

Annpurna maa

Annpurna maa

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali – श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
 2. ॐ शिवायै नमः।
 3. ॐ देव्यै नमः।
 4. ॐ भीमायै नमः।
 5. ॐ पुष्ट्यै नमः।
 6. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 7. ॐ सर्वज्ञायै नमः।
 8. ॐ पार्वत्यै नमः।
 9. ॐ दुर्गायै नमः।
 10. ॐ शर्वाण्यै नमः।
 11. ॐ शिववल्लभायै नमः।
 12. ॐ वेदवेद्यायै नमः।
 13. ॐ महाविद्यायै नमः।
 14. ॐ विद्यादात्रै नमः।
 15. ॐ विशारदायै नमः।
 16. ॐ कुमार्यै नमः।
 17. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 18. ॐ बालायै नमः।
 19. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 20. ॐ श्रियै नमः।
 21. ॐ भयहारिण्यै नमः।
 22. ॐ भवान्यै नमः।
 23. ॐ विष्णुजनन्यै नमः।
 24. ॐ ब्रह्मादिजनन्यै नमः।
 25. ॐ गणेशजनन्यै नमः।
 26. ॐ शक्त्यै नमः।
 27. ॐ कुमारजनन्यै नमः।
 28. ॐ शुभायै नमः।
 29. ॐ भोगप्रदायै नमः।
 30. ॐ भगवत्यै नमः।
 31. ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः।
 32. ॐ भवरोगहरायै नमः।
 33. ॐ भव्यायै नमः।
 34. ॐ शुभ्रायै नमः।
 35. ॐ परममङ्गलायै नमः।
 36. ॐ भवान्यै नमः।
 37. ॐ चञ्चलायै नमः।
 38. ॐ गौर्यै नमः।
 39. ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः।
 40. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 41. ॐ विश्वमात्रे नमः।
 42. ॐ विश्ववन्द्यायै नमः।
 43. ॐ विलासिन्यै नमः।
 44. ॐ आर्यायै नमः।
 45. ॐ कल्याणनिलायायै नमः।
 46. ॐ रुद्राण्यै नमः।
 47. ॐ कमलासनायै नमः।
 48. ॐ शुभप्रदायै नमः।
 49. ॐ शुभायै नमः।
 50. ॐ अनन्तायै नमः।
 51. ॐ वृत्तपीनपयोधरायै नमः।
 52. ॐ अम्बायै नमः।
 53. ॐ संहारमथन्यै नमः।
 54. ॐ मृडान्यै नमः।
 55. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 56. ॐ विष्णुसंसेवितायै नमः।
 57. ॐ सिद्धायै नमः।
 58. ॐ ब्रह्माण्यै नमः।
 59. ॐ सुरसेवितायै नमः।
 60. ॐ परमानन्ददायै नमः।
 61. ॐ शान्त्यै नमः।
 62. ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः।
 63. ॐ परमानन्दजनन्यै नमः।
 64. ॐ परायै नमः।
 65. ॐ आनन्दप्रदायिन्यै नमः।
 66. ॐ परोपकारनिरतायै नमः।
 67. ॐ परमायै नमः।
 68. ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
 69. ॐ पूर्णचन्द्राभवदनायै नमः।
 70. ॐ पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै नमः।
 71. ॐ शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः।
 72. ॐ शुभानन्दगुणार्णवायै नमः।
 73. ॐ शुभसौभाग्यनिलयायै नमः।
 74. ॐ शुभदायै नमः।
 75. ॐ रतिप्रियायै नमः।
 76. ॐ चण्डिकायै नमः।
 77. ॐ चण्डमथन्यै नमः।
 78. ॐ चण्डदर्पनिवारिण्यै नमः।
 79. ॐ मार्ताण्डनयनायै नमः।
 80. ॐ साध्व्यै नमः।
 81. ॐ चन्द्राग्निनयनायै नमः।
 82. ॐ सत्यै नमः।
 83. ॐ पुण्डरीकहरायै नमः।
 84. ॐ पूर्णायै नमः।
 85. ॐ पुण्यदायै नमः।
 86. ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः।
 87. ॐ मायातीतायै नमः।
 88. ॐ श्रेष्ठमायायै नमः।
 89. ॐ श्रेष्ठधर्मात्मवन्दितायै नमः।
 90. ॐ असृष्ट्यै नमः।
 91. ॐ सङ्गरहितायै नमः।
 92. ॐ सृष्टिहेतवे नमः।
 93. ॐ कपर्दिन्यै नमः।
 94. ॐ वृषारूढायै नमः।
 95. ॐ शूलहस्तायै नमः।
 96. ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः।
 97. ॐ मन्दस्मितायै नमः।
 98. ॐ स्कन्दमात्रे नमः।
 99. ॐ शुद्धचित्तायै नमः।
 100. ॐ मुनिस्तुतायै नमः।
 101. ॐ महाभगवत्यै नमः।
 102. ॐ दक्षायै नमः।
 103. ॐ दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः।
 104. ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः।
 105. ॐ सावित्र्यै नमः।
 106. ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः।
 107. ॐ नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै नमः।
 108. ॐ सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः।

॥ इति श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Annapurna, Annapoorna, lord Annapurna, Annapurna ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Annapoorna, maa Annapurna namavali, Annapoorna god, shree Annapurna, Annapoorna ashtottara, lord sri Annapoorna, Annapurna ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Annapurna, Sri Annapoorna Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Annapurna, 108 names of maa Annapoorna devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Annapurna ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Annapurna ashtottara shatanamavali

Sri Varaha (108 Naam) Ashtottara Shatanamavali | श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

Varaha

Varaha

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीवराहाय नमः।
 2. ॐ महीनाथाय नमः।
 3. ॐ पूर्णानन्दाय नमः।
 4. ॐ जगत्पतये नमः।
 5. ॐ निर्गुणाय नमः।
 6. ॐ निष्कलाय नमः।
 7. ॐ अनन्ताय नमः।
 8. ॐ दण्डकान्तकृते नमः।
 9. ॐ अव्ययाय नमः।
 10. ॐ हिरण्याक्षान्तकृते नमः।
 11. ॐ देवाय नमः।
 12. ॐ पूर्णषाड्गुण्यविग्रहाय नमः।
 13. ॐ लयोदधिविहारिणे नमः।
 14. ॐ सर्वप्राणिहितेरताय नमः।
 15. ॐ अनन्तरूपाय नमः।
 16. ॐ अनन्तश्रिये नमः।
 17. ॐ जितमन्यवे नमः।
 18. ॐ भयापहाय नमः।
 19. ॐ वेदान्तवेद्याय नमः।
 20. ॐ वेदिने नमः।
 21. ॐ वेदगर्भाय नमः।
 22. ॐ सनातनाय नमः।
 23. ॐ सहस्राक्षाय नमः।
 24. ॐ पुण्यगन्धाय नमः।
 25. ॐ कल्पकृते नमः।
 26. ॐ क्षितिभृते नमः।
 27. ॐ हरये नमः।
 28. ॐ पद्मनाभाय नमः।
 29. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 30. ॐ हेमाङ्गाय नमः।
 31. ॐ दक्षिणामुखाय नमः।
 32. ॐ महाकोलाय नमः।
 33. ॐ महाबाहवे नमः।
 34. ॐ सर्वदेवनमस्कृताय नमः।
 35. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 36. ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
 37. ॐ सर्वभक्तभयापहाय नमः।
 38. ॐ यज्ञभृते नमः।
 39. ॐ यज्ञकृते नमः।
 40. ॐ साक्षिणे नमः।
 41. ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
 42. ॐ यज्ञवाहनाय नमः।
 43. ॐ हव्यभुजे नमः।
 44. ॐ हव्यदेवाय नमः।
 45. ॐ सदाव्यक्ताय नमः।
 46. ॐ कृपाकराय नमः।
 47. ॐ देवभूमिगुरवे नमः।
 48. ॐ कान्ताय नमः।
 49. ॐ धर्मगुह्याय नमः।
 50. ॐ वृषाकपये नमः।
 51. ॐ स्रवत्तुण्डाय नमः।
 52. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः।
 53. ॐ नीलकेशाय नमः।
 54. ॐ महाबलाय नमः।
 55. ॐ पूतात्मने नमः।
 56. ॐ वेदनेत्रे नमः।
 57. ॐ वेदहर्तृशिरोहराय नमः।
 58. ॐ वेदान्तविदे नमः।
 59. ॐ वेदगुह्याय नमः।
 60. ॐ सर्ववेदप्रवर्तकाय नमः।
 61. ॐ गभीराक्षाय नमः।
 62. ॐ त्रिधाम्ने नमः।
 63. ॐ गभीरात्मने नमः।
 64. ॐ अमरेश्वराय नमः।
 65. ॐ आनन्दवनगाय नमः।
 66. ॐ दिव्याय नमः।
 67. ॐ ब्रह्मनासासमुद्भवाय नमः।
 68. ॐ सिन्धुतीरनिवासिने नमः।
 69. ॐ क्षेमकृते नमः।
 70. ॐ सात्त्वतां पतये नमः।
 71. ॐ इन्द्रत्रात्रे नमः।
 72. ॐ जगत्त्रात्रे नमः।
 73. ॐ इन्द्रदोर्दण्डगर्वघ्ने नमः।
 74. ॐ भक्तवश्याय नमः।
 75. ॐ सदोद्युक्ताय नमः।
 76. ॐ निजानन्दाय नमः।
 77. ॐ रमापतये नमः।
 78. ॐ श्रुतिप्रियाय नमः।
 79. ॐ शुभाङ्गाय नमः।
 80. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
 81. ॐ सत्यकृते नमः।
 82. ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।
 83. ॐ सत्यवाचे नमः।
 84. ॐ सत्यविक्रमाय नमः।
 85. ॐ सत्येनिगूढाय नमः।
 86. ॐ सत्यात्मने नमः।
 87. ॐ कालातीताय नमः।
 88. ॐ गुणाधिकाय नमः।
 89. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
 90. ॐ परस्मै धाम्ने नमः।
 91. ॐ परमाय पुरुषाय नमः।
 92. ॐ पराय नमः।
 93. ॐ कल्याणकृते नमः।
 94. ॐ कवये नमः।
 95. ॐ कर्त्रे नमः।
 96. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।
 97. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 98. ॐ कर्मकृते नमः।
 99. ॐ कर्मकाण्डस्य सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः।
 100. ॐ सर्वान्तकाय नमः।
 101. ॐ सर्वगाय नमः।
 102. ॐ सर्वदाय नमः।
 103. ॐ सर्वभक्षकाय नमः।
 104. ॐ सर्वलोकपतये नमः।
 105. ॐ श्रीमते श्रीमुष्णेशाय नमः।
 106. ॐ शुभेक्षणाय नमः।
 107. ॐ सर्वदेवप्रियाय नमः।
 108. ॐ साक्षिणे नमः।

॥ इति श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords-
Varaha, lord Varaha, Varaha ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Varaha dev, dev Varaha namavali, Varaha god, shree Varaha, ashtottara, lord sri Varaha, Varaha ashtottara shatanamavali in HINDI, 108 names of Lord Varaha, Sri Varaha Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Varaha Dev, 108 names of Varaha dev in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali,Download Sri Varaha shtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Varaha ashtottara shatanamavali