Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali | श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी 108 नाम

Vasavi

Vasavi

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीवासवाम्बायै नमः।
 2. ॐ श्रीकन्यकायै नमः।
 3. ॐ जगन्मात्रे नमः।
 4. ॐ आदिशक्त्यै नमः।
 5. ॐ देव्यै नमः।
 6. ॐ करुणायै नमः।
 7. ॐ प्रकृतिस्वरूपिण्यै नमः।
 8. ॐ विद्यायै नमः।
 9. ॐ शुभायै नमः।
 10. ॐ धर्मस्वरूपिण्यै नमः।
 11. ॐ वैश्यकुलोद्भवायै नमः।
 12. ॐ सर्वस्यै नमः।
 13. ॐ सर्वज्ञायै नमः।
 14. ॐ नित्यायै नमः।
 15. ॐ त्यागस्वरूपिण्यै नमः।
 16. ॐ भद्रायै नमः।
 17. ॐ वेदवेद्यायै नमः।
 18. ॐ सर्वपूजितायै नमः।
 19. ॐ कुसुमपुत्रिकायै नमः।
 20. ॐ कुसुमदन्तीवत्सलायै नमः।
 21. ॐ शान्तायै नमः।
 22. ॐ गम्भीरायै नमः।
 23. ॐ शुभायै नमः।
 24. ॐ सौन्दर्यनिलयायै नमः।
 25. ॐ सर्वहितायै नमः।
 26. ॐ शुभप्रदायै नमः।
 27. ॐ नित्यमुक्तायै नमः।
 28. ॐ सर्वसौख्यप्रदायै नमः।
 29. ॐ सकलधर्मोपदेशकारिण्यै नमः।
 30. ॐ पापहरिण्यै नमः।
 31. ॐ विमलायै नमः।
 32. ॐ उदारायै नमः।
 33. ॐ अग्निप्रविष्टायै नमः।
 34. ॐ आदर्शवीरमात्रे नमः।
 35. ॐ अहिंसास्वरूपिण्यै नमः।
 36. ॐ आर्यवैश्यपूजितायै नमः।
 37. ॐ भक्तरक्षणतत्परायै नमः।
 38. ॐ दुष्टनिग्रहायै नमः।
 39. ॐ निष्कलायै नमः।
 40. ॐ सर्वसम्पत्प्रदायै नमः।
 41. ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।
 42. ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः।
 43. ॐ लीलामानुषविग्रहायै नमः।
 44. ॐ विष्णुवर्धनसंहारिकायै नमः।
 45. ॐ सुगुणरत्नायै नमः।
 46. ॐ साहसौन्दर्यसम्पन्नायै नमः।
 47. ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपायै नमः।
 48. ॐ विश्वरूपप्रदर्शिन्यै नमः।
 49. ॐ निगमवेद्यायै नमः।
 50. ॐ निष्कामायै नमः।
 51. ॐ सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः।
 52. ॐ धर्मसंस्थापनायै नमः।
 53. ॐ नित्यसेवितायै नमः।
 54. ॐ नित्यमङ्गलायै नमः।
 55. ॐ नित्यवैभवायै नमः।
 56. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः।
 57. ॐ राजराजेश्वर्यै नमः।
 58. ॐ उमायै नमः।
 59. ॐ शिवपूजातत्परायै नमः।
 60. ॐ पराशक्त्यै नमः।
 61. ॐ भक्तकल्पकायै नमः।
 62. ॐ ज्ञाननिलयायै नमः।
 63. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः।
 64. ॐ शिवायै नमः।
 65. ॐ भक्तिगम्यायै नमः।
 66. ॐ भक्तिवश्यायै नमः।
 67. ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः।
 68. ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः।
 69. ॐ सर्वसरूपायै नमः।
 70. ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः।
 71. ॐ महाबुद्ध्यै नमः।
 72. ॐ महासिद्ध्यै नमः।
 73. ॐ सद्गतिदायिन्यै नमः।
 74. ॐ अमृतायै नमः।
 75. ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः।
 76. ॐ आर्यायै नमः।
 77. ॐ वसुप्रदायै नमः।
 78. ॐ कलावत्यै नमः।
 79. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः।
 80. ॐ कीर्तितगुणायै नमः।
 81. ॐ चिदानन्दायै नमः।
 82. ॐ चिदाधारायै नमः।
 83. ॐ चिदाकारायै नमः।
 84. ॐ चिदालयायै नमः।
 85. ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः।
 86. ॐ चैतन्यवर्धिन्यै नमः।
 87. ॐ यज्ञरूपायै नमः।
 88. ॐ यज्ञफलदायै नमः।
 89. ॐ तापत्रयविनाशिन्यै नमः।
 90. ॐ गुणातीतायै नमः।
 91. ॐ विष्णुवर्धनमर्दिन्यै नमः।
 92. ॐ तीर्थरूपायै नमः।
 93. ॐ दीनवत्सलायै नमः।
 94. ॐ दयापूर्णायै नमः।
 95. ॐ तपोनिष्ठायै नमः।
 96. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
 97. ॐ श्रीयुतायै नमः।
 98. ॐ प्रमोददायिन्यै नमः।
 99. ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः।
 100. ॐ भगवत्यै नमः।
 101. ॐ इहपरसौख्यदायै नमः।
 102. ॐ आश्रितवत्सलायै नमः।
 103. ॐ महाव्रतायै नमः।
 104. ॐ मनोरमायै नमः।
 105. ॐ सकलाभीष्टप्रदायै नमः।
 106. ॐ नित्यमङ्गलरूपिण्यै नमः।
 107. ॐ नित्योत्सवायै नमः।
 108. ॐ श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः।

॥ इति श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Vasavi, Kanyaka parameshwari, vasavi devi, lord Kanyaka parameshvaree, ashtottara shatanamavali, lord Vasavi, lord Kanyaka parameshwari, sri vasavi, sri Kanyaka parameshwari devi, lord Vasavi, Kanyaka parameshwari god, shree Kanyaka parameshwari, Kanyaka parameshwari ashtottara shatanamawali, vasavi ashtottara, lord sri Kanyaka parameshwari, vasavi ashtottara shatanamavali in HINDI, devi Kanyaka parameshwari, Vasavi ashtottara shatanamavali,108 Names Of Vasavi Devi, 108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree, 108 Names of Shri Kanyaka Parameshwari, Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtothram, Sri Vasavi Ashtothram, Vasavi Ashtottara Shatanamavali in hindi Pdf, Download Sri Vasavi ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Vasavi ashtottara shatanamavali