Sri Chandra Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

Chandra Dev

Chandra Dev

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali – श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीमते नमः।
 2. ॐ शशधराय नमः।
 3. ॐ चन्द्राय नमः।
 4. ॐ ताराधीशाय नमः।
 5. ॐ निशाकराय नमः।
 6. ॐ सुधानिधये नमः।
 7. ॐ सदाराध्याय नमः।
 8. ॐ सत्पतये नमः।
 9. ॐ साधुपूजिताय नमः।
 10. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 11. ॐ जगद्योनये नमः।
 12. ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः।
 13. ॐ विकर्तनानुजाय नमः।
 14. ॐ वीराय नमः।
 15. ॐ विश्वेशाय नमः।
 16. ॐ विदुषाम्पतये नमः।
 17. ॐ दोषाकराय नमः।
 18. ॐ दुष्टदूराय नमः।
 19. ॐ पुष्टिमते नमः।
 20. ॐ शिष्टपालकाय नमः।
 21. ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः।
 22. ॐ अनन्ताय नमः।
 23. ॐ कष्टदारुकुठारकाय नमः।
 24. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 25. ॐ प्रकाशात्मने नमः।
 26. ॐ द्युचराय नमः।
 27. ॐ देवभोजनाय नमः।
 28. ॐ कलाधराय नमः।
 29. ॐ कालहेतवे नमः।
 30. ॐ कामकृते नमः।
 31. ॐ कामदायकाय नमः।
 32. ॐ मृत्युसंहारकाय नमः।
 33. ॐ अमर्त्याय नमः।
 34. ॐ नित्यानुष्ठानदायकाय नमः।
 35. ॐ क्षपाकराय नमः।
 36. ॐ क्षीणपापाय नमः।
 37. ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः।
 38. ॐ जैवातृकाय नमः।
 39. ॐ शुचये नमः।
 40. ॐ शुभ्राय नमः।
 41. ॐ जयिने नमः।
 42. ॐ जयफलप्रदाय नमः।
 43. ॐ सुधामयाय नमः।
 44. ॐ सुरस्वामिने नमः।
 45. ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः।
 46. ॐ भुक्तिदाय नमः।
 47. ॐ मुक्तिदाय नमः।
 48. ॐ भद्राय नमः।
 49. ॐ भक्तदारिद्र्यभञ्जकाय नमः।
 50. ॐ सामगानप्रियाय नमः।
 51. ॐ सर्वरक्षकाय नमः।
 52. ॐ सागरोद्भवाय नमः।
 53. ॐ भयान्तकृते नमः।
 54. ॐ भक्तिगम्याय नमः।
 55. ॐ भवबन्धविमोचकाय नमः।
 56. ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः।
 57. ॐ जगदानन्दकारणाय नमः।
 58. ॐ निस्सपत्नाय नमः।
 59. ॐ निराहाराय नमः।
 60. ॐ निर्विकाराय नमः।
 61. ॐ निरामयाय नमः।
 62. ॐ भूच्छयाऽऽच्छादिताय नमः।
 63. ॐ भव्याय नमः।
 64. ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः।
 65. ॐ सकलार्तिहराय नमः।
 66. ॐ सौम्यजनकाय नमः।
 67. ॐ साधुवन्दिताय नमः।
 68. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
 69. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 70. ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः।
 71. ॐ सितच्छत्रध्वजोपेताय नमः।
 72. ॐ सिताङ्गाय नमः।
 73. ॐ सितभूषणाय नमः।
 74. ॐ श्वेतमाल्याम्बरधराय नमः।
 75. ॐ श्वेतगन्धानुलेपनाय नमः।
 76. ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः।
 77. ॐ दण्डपाणये नमः।
 78. ॐ धनुर्धराय नमः।
 79. ॐ कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय नमः।
 80. ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः।
 81. ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।
 82. ॐ अत्यन्तविनयाय नमः।
 83. ॐ प्रियदायकाय नमः।
 84. ॐ करुणारससम्पूर्णाय नमः।
 85. ॐ कर्कटप्रभवे नमः।
 86. ॐ अव्ययाय नमः।
 87. ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः।
 88. ॐ चतुराय नमः।
 89. ॐ दिव्यवाहनाय नमः।
 90. ॐ विवस्वन्मण्डलाग्नेयवाससे नमः।
 91. ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः।
 92. ॐ महेश्वरप्रियाय नमः।
 93. ॐ दान्ताय नमः।
 94. ॐ मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय नमः।
 95. ॐ ग्रहमण्डलमध्यस्थाय नमः।
 96. ॐ ग्रसितार्काय नमः।
 97. ॐ ग्रहाधिपाय नमः।
 98. ॐ द्विजराजाय नमः।
 99. ॐ द्युतिलकाय नमः।
 100. ॐ द्विभुजाय नमः।
 101. ॐ द्विजपूजिताय नमः।
 102. ॐ औदुम्बरनगावासाय नमः।
 103. ॐ उदाराय नमः।
 104. ॐ रोहिणीपतये नमः।
 105. ॐ नित्योदयाय नमः।
 106. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
 107. ॐ नित्यानन्दफलप्रदाय नमः।
 108. ॐ सकलाह्लादनकराय नमः।

॥ इति श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-
Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali, Chandra 108 namavali, 108 naam Chandra dev, Chandra graha 108 namawali