Sri Shukra Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनामावली

Shukara Dev

Shukara Dev

Sri Sukra Ashtottara Shatanamavali – श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ शुक्राय नमः।
 2. ॐ शुचये नमः।
 3. ॐ शुभगुणाय नमः।
 4. ॐ शुभदाय नमः।
 5. ॐ शुभलक्षणाय नमः।
 6. ॐ शोभनाक्षाय नमः।
 7. ॐ शुभ्ररूपाय नमः।
 8. ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः।
 9. ॐ दीनार्तिहरकाय नमः।
 10. ॐ दैत्यगुरवे नमः।
 11. ॐ देवाभिवन्दिताय नमः।
 12. ॐ काव्यासक्ताय नमः।
 13. ॐ कामपालाय नमः।
 14. ॐ कवये नमः।
 15. ॐ कल्याणदायकाय नमः।
 16. ॐ भद्रमूर्तये नमः।
 17. ॐ भद्रगुणाय नमः।
 18. ॐ भार्गवाय नमः।
 19. ॐ भक्तपालनाय नमः।
 20. ॐ भोगदाय नमः।
 21. ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः।
 22. ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।
 23. ॐ चारुशीलाय नमः।
 24. ॐ चारुरूपाय नमः।
 25. ॐ चारुचन्द्रनिभाननाय नमः।
 26. ॐ निधये नमः।
 27. ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः।
 28. ॐ नीतिविद्याधुरन्धराय नमः।
 29. ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः।
 30. ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः।
 31. ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः।
 32. ॐ सकलागमपारगाय नमः।
 33. ॐ भृगवे नमः।
 34. ॐ भोगकराय नमः।
 35. ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः।
 36. ॐ मनस्विने नमः।
 37. ॐ मानदाय नमः।
 38. ॐ मान्याय नमः।
 39. ॐ मायातीताय नमः।
 40. ॐ महाशयाय नमः।
 41. ॐ बलिप्रसन्नाय नमः।
 42. ॐ अभयदाय नमः।
 43. ॐ बलिने नमः।
 44. ॐ बलपराक्रमाय नमः।
 45. ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः।
 46. ॐ बलिबन्धविमोचकाय नमः।
 47. ॐ घनाशयाय नमः।
 48. ॐ घनाध्यक्षाय नमः।
 49. ॐ कम्बुग्रीवाय नमः।
 50. ॐ कलाधराय नमः।
 51. ॐ कारुण्यरससम्पूर्णाय नमः।
 52. ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः।
 53. ॐ श्वेताम्बराय नमः।
 54. ॐ श्वेतवपुषे नमः।
 55. ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः।
 56. ॐ अक्षमालाधराय नमः।
 57. ॐ अचिन्त्याय नमः।
 58. ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः।
 59. ॐ नक्षत्रगणसञ्चाराय नमः।
 60. ॐ नयदाय नमः।
 61. ॐ नीतिमार्गदाय नमः।
 62. ॐ वर्षप्रदाय नमः।
 63. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 64. ॐ क्लेशनाशकराय नमः।
 65. ॐ कवये नमः।
 66. ॐ चिन्तितार्थप्रदाय नमः।
 67. ॐ शान्तमतये नमः।
 68. ॐ चित्तसमाधिकृते नमः।
 69. ॐ आधिव्याधिहराय नमः।
 70. ॐ भूरिविक्रमाय नमः।
 71. ॐ पुण्यदायकाय नमः।
 72. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
 73. ॐ पूज्याय नमः।
 74. ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः।
 75. ॐ अजेयाय नमः।
 76. ॐ विजितारातये नमः।
 77. ॐ विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः।
 78. ॐ कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय नमः।
 79. ॐ मन्दहासाय नमः।
 80. ॐ महामतये नमः।
 81. ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः।
 82. ॐ मुक्तिदाय नमः।
 83. ॐ मुनिसन्नुताय नमः।
 84. ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः।
 85. ॐ रथस्थाय नमः।
 86. ॐ रजतप्रभाय नमः।
 87. ॐ सूर्यप्राग्देशसञ्चाराय नमः।
 88. ॐ सुरशत्रुसुहृदे नमः।
 89. ॐ कवये नमः।
 90. ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः।
 91. ॐ दुर्धराय नमः।
 92. ॐ धर्मपालकाय नमः।
 93. ॐ भाग्यदाय नमः।
 94. ॐ भव्यचारित्राय नमः।
 95. ॐ भवपाशविमोचकाय नमः।
 96. ॐ गौडदेशेश्वराय नमः।
 97. ॐ गोप्त्रे नमः।
 98. ॐ गुणिने नमः।
 99. ॐ गुणविभूषणाय नमः।
 100. ॐ ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूताय नमः।
 101. ॐ ज्येष्ठाय नमः।
 102. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
 103. ॐ शुचिस्मिताय नमः।
 104. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।
 105. ॐ अनन्ताय नमः।
 106. ॐ सन्तानफलदायकाय नमः।
 107. ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।
 108. ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः।

॥ इति श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-
Sri Sukra Ashtottara Shatanamavali, Sukra 108 namavali, 108 naam Sukra dev, Sukra graha 108 namawali, shukra grah 108 naam, shukra grah 108 namavali,