Sri Brihaspati Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनामावली

Brihaspati Dev

Brihaspati Dev

Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali – श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ गुरवे नमः।
 2. ॐ गुणवराय नमः।
 3. ॐ गोप्त्रे नमः।
 4. ॐ गोचराय नमः।
 5. ॐ गोपतिप्रियाय नमः।
 6. ॐ गुणिने नमः।
 7. ॐ गुणवतां श्रेष्ठाय नमः।
 8. ॐ गुरूणां गुरवे नमः।
 9. ॐ अव्ययाय नमः।
 10. ॐ जेत्रे नमः।
 11. ॐ जयन्ताय नमः।
 12. ॐ जयदाय नमः।
 13. ॐ जीवाय नमः।
 14. ॐ अनन्ताय नमः।
 15. ॐ जयावहाय नमः।
 16. ॐ आङ्गीरसाय नमः।
 17. ॐ अध्वरासक्ताय नमः।
 18. ॐ विविक्ताय नमः।
 19. ॐ अध्वरकृत्पराय नमः।
 20. ॐ वाचस्पतये नमः।
 21. ॐ वशिने नमः।
 22. ॐ वश्याय नमः।
 23. ॐ वरिष्ठाय नमः।
 24. ॐ वाग्विचक्षणाय नमः।
 25. ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः।
 26. ॐ श्रीमते नमः।
 27. ॐ चैत्राय नमः।
 28. ॐ चित्रशिखण्डिजाय नमः।
 29. ॐ बृहद्रथाय नमः।
 30. ॐ बृहद्भानवे नमः।
 31. ॐ बृहस्पतये नमः।
 32. ॐ अभीष्टदाय नमः।
 33. ॐ सुराचार्याय नमः।
 34. ॐ सुराराध्याय नमः।
 35. ॐ सुरकार्यहितङ्कराय नमः।
 36. ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः।
 37. ॐ धन्याय नमः।
 38. ॐ गीष्पतये नमः।
 39. ॐ गिरीशाय नमः।
 40. ॐ अनघाय नमः।
 41. ॐ धीवराय नमः।
 42. ॐ धिषणाय नमः।
 43. ॐ दिव्यभूषणाय नमः।
 44. ॐ देवपूजिताय नमः।
 45. ॐ धनुर्धराय नमः।
 46. ॐ दैत्यहन्त्रे नमः।
 47. ॐ दयासाराय नमः।
 48. ॐ दयाकराय नमः।
 49. ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः।
 50. ॐ धन्याय नमः।
 51. ॐ दक्षिणायनसम्भवाय नमः।
 52. ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः।
 53. ॐ देवाय नमः।
 54. ॐ धनुर्बाणधराय नमः।
 55. ॐ हरये नमः।
 56. ॐ आङ्गीरसाब्जसञ्जताय नमः।
 57. ॐ आङ्गीरसकुलोद्भवाय नमः।
 58. ॐ सिन्धुदेशाधिपाय नमः।
 59. ॐ धीमते नमः।
 60. ॐ स्वर्णवर्णाय नमः।
 61. ॐ चतुर्भुजाय नमः।
 62. ॐ हेमाङ्गदाय नमः।
 63. ॐ हेमवपुषे नमः।
 64. ॐ हेमभूषणभूषिताय नमः।
 65. ॐ पुष्यनाथाय नमः।
 66. ॐ पुष्यरागमणिमण्डलमण्डिताय नमः।
 67. ॐ काशपुष्पसमानाभाय नमः।
 68. ॐ कलिदोषनिवारकाय नमः।
 69. ॐ इन्द्रादिदेवोदेवेशाय नमः।
 70. ॐ देवताभीष्टदायकाय नमः।
 71. ॐ असमानबलाय नमः।
 72. ॐ सत्त्वगुणसम्पद्विभासुराय नमः।
 73. ॐ भूसुराभीष्टदाय नमः।
 74. ॐ भूरियशसे नमः।
 75. ॐ पुण्यविवर्धनाय नमः।
 76. ॐ धर्मरूपाय नमः।
 77. ॐ धनाध्यक्षाय नमः।
 78. ॐ धनदाय नमः।
 79. ॐ धर्मपालनाय नमः।
 80. ॐ सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय नमः।
 81. ॐ सर्वापद्विनिवारकाय नमः।
 82. ॐ सर्वपापप्रशमनाय नमः।
 83. ॐ स्वमतानुगतामराय नमः।
 84. ॐ ऋग्वेदपारगाय नमः।
 85. ॐ ऋक्षराशिमार्गप्रचारवते नमः।
 86. ॐ सदानन्दाय नमः।
 87. ॐ सत्यसन्धाय नमः।
 88. ॐ सत्यसङ्कल्पमानसाय नमः।
 89. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
 90. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 91. ॐ सर्ववेदान्तविदे नमः।
 92. ॐ वराय नमः।
 93. ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः।
 94. ॐ ब्राह्मणेशाय नमः।
 95. ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः।
 96. ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः।
 97. ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः।
 98. ॐ ससुरासुरगन्धर्ववन्दिताय नमः।
 99. ॐ सत्यभाषणाय नमः।
 100. ॐ बृहस्पतये नमः।
 101. ॐ सुराचार्याय नमः।
 102. ॐ दयावते नमः।
 103. ॐ शुभलक्षणाय नमः।
 104. ॐ लोकत्रयगुरवे नमः।
 105. ॐ श्रीमते नमः।
 106. ॐ सर्वगाय नमः।
 107. ॐ सर्वतो विभवे नमः।
 108. ॐ सर्वेशाय नमः।

॥ इति श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-
Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali, Brihaspati 108 namavali, 108 naam Brihaspati dev, Brihaspati graha 108 namawali, Guru grah 108 namavali,