Sri Budha Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री बुध अष्टोत्तरशतनामावली

Budh Dev

Budh Dev

Sri Budha Ashtottara Shatanamavali – श्री बुध अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ बुधाय नमः।
 2. ॐ बुधार्चिताय नमः।
 3. ॐ सौम्याय नमः।
 4. ॐ सौम्यचित्ताय नमः।
 5. ॐ शुभप्रदाय नमः।
 6. ॐ दृढव्रताय नमः।
 7. ॐ दृढफलाय नमः।
 8. ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः।
 9. ॐ सत्यवासाय नमः।
 10. ॐ सत्यवचसे नमः।
 11. ॐ श्रेयसां पतये नमः।
 12. ॐ अव्ययाय नमः।
 13. ॐ सोमजाय नमः।
 14. ॐ सुखदाय नमः।
 15. ॐ श्रीमते नमः।
 16. ॐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः।
 17. ॐ वेदविदे नमः।
 18. ॐ वेदतत्त्वज्ञाय नमः।
 19. ॐ वेदान्तज्ञानभास्वराय नमः।
 20. ॐ विद्याविचक्षणाय नमः।
 21. ॐ विभवे नमः।
 22. ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः।
 23. ॐ ऋजवे नमः।
 24. ॐ विश्वानुकूलसञ्चाराय नमः।
 25. ॐ विशेषविनयान्विताय नमः।
 26. ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः।
 27. ॐ वीर्यवते नमः।
 28. ॐ विगतज्वराय नमः।
 29. ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः।
 30. ॐ अनन्ताय नमः।
 31. ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः।
 32. ॐ बुद्धिमते नमः।
 33. ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः।
 34. ॐ बलिने नमः।
 35. ॐ बन्धविमोचकाय नमः।
 36. ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः।
 37. ॐ वासवाय नमः।
 38. ॐ वसुधाधिपाय नमः।
 39. ॐ प्रसन्नवदनाय नमः।
 40. ॐ वन्द्याय नमः।
 41. ॐ वरेण्याय नमः।
 42. ॐ वाग्विलक्षणाय नमः।
 43. ॐ सत्यवते नमः।
 44. ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।
 45. ॐ सत्यबन्धवे नमः।
 46. ॐ सदादराय नमः।
 47. ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः।
 48. ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः।
 49. ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः।
 50. ॐ वश्याय नमः।
 51. ॐ वाताङ्गाय नमः।
 52. ॐ वातरोगहृते नमः।
 53. ॐ स्थूलाय नमः।
 54. ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः।
 55. ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः।
 56. ॐ अप्रकाशाय नमः।
 57. ॐ प्रकाशात्मने नमः।
 58. ॐ घनाय नमः।
 59. ॐ गगनभूषणाय नमः।
 60. ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
 61. ॐ विशालाक्षाय नमः।
 62. ॐ विद्वज्जनमनोहराय नमः।
 63. ॐ चारुशीलाय नमः।
 64. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 65. ॐ चपलाय नमः।
 66. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 67. ॐ उदङ्मुखाय नमः।
 68. ॐ मखासक्ताय नमः।
 69. ॐ मगधाधिपतये नमः।
 70. ॐ हरये नमः।
 71. ॐ सौम्यवत्सरसञ्जाताय नमः।
 72. ॐ सोमप्रियकराय नमः।
 73. ॐ सुखिने नमः।
 74. ॐ सिंहाधिरूढाय नमः।
 75. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 76. ॐ शिखिवर्णाय नमः।
 77. ॐ शिवङ्कराय नमः।
 78. ॐ पीताम्बराय नमः।
 79. ॐ पीतवपुषे नमः।
 80. ॐ पीतच्छत्रध्वजाङ्किताय नमः।
 81. ॐ खड्गचर्मधराय नमः।
 82. ॐ कार्यकर्त्रे नमः।
 83. ॐ कलुषहारकाय नमः।
 84. ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।
 85. ॐ अत्यन्तविनयाय नमः।
 86. ॐ विश्वपावनाय नमः।
 87. ॐ चाम्पेयपुष्पसङ्काशाय नमः।
 88. ॐ चारणाय नमः।
 89. ॐ चारुभूषणाय नमः।
 90. ॐ वीतरागाय नमः।
 91. ॐ वीतभयाय नमः।
 92. ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः।
 93. ॐ बन्धुप्रियाय नमः।
 94. ॐ बन्धमुक्ताय नमः।
 95. ॐ बाणमण्डलसंश्रिताय नमः।
 96. ॐ अर्केशानप्रदेशस्थाय नमः।
 97. ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः।
 98. ॐ प्रशान्ताय नमः।
 99. ॐ प्रीतिसम्युक्ताय नमः।
 100. ॐ प्रियकृते नमः।
 101. ॐ प्रियभाषणाय नमः।
 102. ॐ मेधाविने नमः।
 103. ॐ माधवसक्ताय नमः।
 104. ॐ मिथुनाधिपतये नमः।
 105. ॐ सुधिये नमः।
 106. ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः।
 107. ॐ कामप्रदाय नमः।
 108. ॐ घनफलाश्रयाय नमः।

॥ इति श्री बुध अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other keywords:-
Sri Budha Ashtottara Shatanamavali, Budha 108 namavali, 108 naam Budha dev, Budha graha 108 namawali