Sri Mangal Dev Ashtottara Shatanamavali– श्री अङ्गारक अष्टोत्तरशतनामावली

Mangal dev

Mangal dev

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Shatanamavali – श्री अङ्गारक अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ महीसुताय नमः।
 2. ॐ महाभागाय नमः।
 3. ॐ मङ्गलाय नमः।
 4. ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
 5. ॐ महावीराय नमः।
 6. ॐ महाशूराय नमः।
 7. ॐ महाबलपराक्रमाय नमः।
 8. ॐ महारौद्राय नमः।
 9. ॐ महाभद्राय नमः।
 10. ॐ माननीयाय नमः।
 11. ॐ दयाकराय नमः।
 12. ॐ मानदाय नमः।
 13. ॐ अमर्षणाय नमः।
 14. ॐ क्रूराय नमः।
 15. ॐ तापपापविवर्जिताय नमः।
 16. ॐ सुप्रतीपाय नमः।
 17. ॐ सुताम्राक्षाय नमः।
 18. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।
 19. ॐ सुखप्रदाय नमः।
 20. ॐ वक्रस्तम्भादिगमनाय नमः।
 21. ॐ वरेण्याय नमः।
 22. ॐ वरदाय नमः।
 23. ॐ सुखिने नमः।
 24. ॐ वीरभद्राय नमः।
 25. ॐ विरूपाक्षाय नमः।
 26. ॐ विदूरस्थाय नमः।
 27. ॐ विभावसवे नमः।
 28. ॐ नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे नमः।
 29. ॐ क्षत्रपाय नमः।
 30. ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः।
 31. ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः।
 32. ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
 33. ॐ विचक्षणाय नमः।
 34. ॐ अक्षीणफलदाय नमः।
 35. ॐ चक्षुर्गोचराय नमः।
 36. ॐ शुभलक्षणाय नमः।
 37. ॐ वीतरागाय नमः।
 38. ॐ वीतभयाय नमः।
 39. ॐ विज्वराय नमः।
 40. ॐ विश्वकारणाय नमः।
 41. ॐ नक्षत्रराशिसञ्चाराय नमः।
 42. ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः।
 43. ॐ कमनीयाय नमः।
 44. ॐ दयासाराय नमः।
 45. ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः।
 46. ॐ भयघ्नाय नमः।
 47. ॐ भव्यफलदाय नमः।
 48. ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः।
 49. ॐ शत्रुहन्त्रे नमः।
 50. ॐ शमोपेताय नमः।
 51. ॐ शरणागतपोषकाय नमः।
 52. ॐ साहसिने नमः।
 53. ॐ सद्गुणाय नमः
 54. ॐ अध्यक्षाय नमः।
 55. ॐ साधवे नमः।
 56. ॐ समरदुर्जयाय नमः।
 57. ॐ दुष्टदूराय नमः।
 58. ॐ शिष्टपूज्याय नमः।
 59. ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः।
 60. ॐ दुश्चेष्टवारकाय नमः।
 61. ॐ दुःखभञ्जनाय नमः।
 62. ॐ दुर्धराय नमः।
 63. ॐ हरये नमः।
 64. ॐ दुःस्वप्नहन्त्रे नमः।
 65. ॐ दुर्धर्षाय नमः।
 66. ॐ दुष्टगर्वविमोचकाय नमः।
 67. ॐ भरद्वाजकुलोद्भूताय नमः।
 68. ॐ भूसुताय नमः।
 69. ॐ भव्यभूषणाय नमः।
 70. ॐ रक्ताम्बराय नमः।
 71. ॐ रक्तवपुषे नमः।
 72. ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः।
 73. ॐ चतुर्भुजाय नमः।
 74. ॐ गदाधारिणे नमः।
 75. ॐ मेषवाहाय नमः।
 76. ॐ मिताशनाय नमः।
 77. ॐ शक्तिशूलधराय नमः।
 78. ॐ शक्ताय नमः।
 79. ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः।
 80. ॐ तार्किकाय नमः।
 81. ॐ तामसाधाराय नमः।
 82. ॐ तपस्विने नमः।
 83. ॐ ताम्रलोचनाय नमः।
 84. ॐ तप्तकाञ्चनसङ्काशाय नमः।
 85. ॐ रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय नमः।
 86. ॐ गोत्राधिदेवाय नमः।
 87. ॐ गोमध्यचराय नमः।
 88. ॐ गुणविभूषणाय नमः।
 89. ॐ असृजे नमः।
 90. ॐ अङ्गारकाय नमः।
 91. ॐ अवन्तीदेशाधीशाय नमः।
 92. ॐ जनार्दनाय नमः।
 93. ॐ सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय नमः।
 94. ॐ यौवनाय नमः।
 95. ॐ याम्यदिङ्मुखाय नमः।
 96. ॐ त्रिकोणमण्डलगताय नमः।
 97. ॐ त्रिदशाधिपसन्नुताय नमः।
 98. ॐ शुचये नमः।
 99. ॐ शुचिकराय नमः।
 100. ॐ शूराय नमः।
 101. ॐ शुचिवश्याय नमः।
 102. ॐ शुभावहाय नमः।
 103. ॐ मेषवृश्चिकराशीशाय नमः।
 104. ॐ मेधाविने नमः।
 105. ॐ मितभाषणाय नमः।
 106. ॐ सुखप्रदाय नमः।
 107. ॐ सुरूपाक्षाय नमः।
 108. ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।

॥ इति श्री अङ्गारक अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-
Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Shatanamavali, Angaraka (Mangala) 108 namavali, 108 naam Angaraka (Mangala) dev, Angaraka (Mangala) graha 108 namawali