Sri Surya Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावली

Surya Dev

Surya Dev

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali – श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ अरुणाय नमः।
 2. ॐ शरण्याय नमः।
 3. ॐ करुणारससिन्धवे नमः।
 4. ॐ असमानबलाय नमः।
 5. ॐ आर्तरक्षकाय नमः।
 6. ॐ आदित्याय नमः।
 7. ॐ आदिभूताय नमः।
 8. ॐ अखिलागमवेदिने नमः।
 9. ॐ अच्युताय नमः।
 10. ॐ अखिलज्ञाय नमः।
 11. ॐ अनन्ताय नमः।
 12. ॐ इनाय नमः।
 13. ॐ विश्वरूपाय नमः।
 14. ॐ इज्याय नमः।
 15. ॐ इन्द्राय नमः।
 16. ॐ भानवे नमः।
 17. ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः।
 18. ॐ वन्दनीयाय नमः।
 19. ॐ ईशाय नमः।
 20. ॐ सुप्रसन्नाय नमः।
 21. ॐ सुशीलाय नमः।
 22. ॐ सुवर्चसे नमः।
 23. ॐ वसुप्रदाय नमः।
 24. ॐ वसवे नमः।
 25. ॐ वासुदेवाय नमः।
 26. ॐ उज्ज्वलाय नमः।
 27. ॐ उग्ररूपाय नमः।
 28. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः।
 29. ॐ विवस्वते नमः।
 30. ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः।
 31. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 32. ॐ ऊर्जस्वलाय नमः।
 33. ॐ वीराय नमः।
 34. ॐ निर्जराय नमः।
 35. ॐ जयाय नमः।
 36. ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः।
 37. ॐ ऋषिवन्द्याय नमः।
 38. ॐ रुग्घन्त्रे नमः।
 39. ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः।
 40. ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः।
 41. ॐ नित्यस्तुत्याय नमः।
 42. ॐ ॠकारमातृकावर्णरूपाय नमः।
 43. ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः।
 44. ॐ ॠक्षाधिनाथमित्राय नमः।
 45. ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
 46. ॐ लुप्तदन्ताय नमः।
 47. ॐ शान्ताय नमः।
 48. ॐ कान्तिदाय नमः।
 49. ॐ घनाय नमः।
 50. ॐ कनत्कनकभूषाय नमः।
 51. ॐ खद्योताय नमः।
 52. ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः।
 53. ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः।
 54. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।
 55. ॐ आर्तशरण्याय नमः।
 56. ॐ एकाकिने नमः।
 57. ॐ भगवते नमः।
 58. ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः।
 59. ॐ गुणात्मने नमः।
 60. ॐ घृणिभृते नमः।
 61. ॐ बृहते नमः।
 62. ॐ ब्रह्मणे नमः।
 63. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
 64. ॐ शर्वाय नमः।
 65. ॐ हरिदश्वाय नमः।
 66. ॐ शौरये नमः।
 67. ॐ दशदिक्सम्प्रकाशाय नमः।
 68. ॐ भक्तवश्याय नमः।
 69. ॐ ओजस्कराय नमः।
 70. ॐ जयिने नमः।
 71. ॐ जगदानन्दहेतवे नमः।
 72. ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः।
 73. ॐ औच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः।
 74. ॐ असुरारये नमः।
 75. ॐ कमनीयकराय नमः।
 76. ॐ अब्जवल्लभाय नमः।
 77. ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः।
 78. ॐ अचिन्त्याय नमः।
 79. ॐ आत्मरूपिणे नमः।
 80. ॐ अच्युताय नमः।
 81. ॐ अमरेशाय नमः।
 82. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
 83. ॐ अहस्कराय नमः।
 84. ॐ रवये नमः।
 85. ॐ हरये नमः।
 86. ॐ परमात्मने नमः।
 87. ॐ तरुणाय नमः।
 88. ॐ वरेण्याय नमः।
 89. ॐ ग्रहाणाम्पतये नमः।
 90. ॐ भास्कराय नमः।
 91. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
 92. ॐ सौख्यप्रदाय नमः।
 93. ॐ सकलजगताम्पतये नमः।
 94. ॐ सूर्याय नमः।
 95. ॐ कवये नमः।
 96. ॐ नारायणाय नमः।
 97. ॐ परेशाय नमः।
 98. ॐ तेजोरूपाय नमः।
 99. ॐ श्रीं हिरण्यगर्भाय नमः।
 100. ॐ ह्रीं सम्पत्कराय नमः।
 101. ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः।
 102. ॐ अनुप्रसन्नाय नमः।
 103. ॐ श्रीमते नमः।
 104. ॐ श्रेयसे नमः।
 105. ॐ भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने नमः।
 106. ॐ निखिलागमवेद्याय नमः।
 107. ॐ नित्यानन्दाय नमः।
 108. ॐ श्री सूर्य नारायणाय नमः।

॥ इति श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:- Sri Surya Ashtottara Shatanamavali, Surya 108 namavali, 108 naam Surya dev, Surya graha 108 namawali