Sri Rahu Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री राहु अष्टोत्तरशतनामावली

Rahu Dev

Rahu Dev

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali – श्री राहु अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ राहवे नमः।
 2. ॐ सैंहिकेयाय नमः।
 3. ॐ विधुन्तुदाय नमः।
 4. ॐ सुरशत्रवे नमः।
 5. ॐ तमसे नमः।
 6. ॐ फणिने नमः।
 7. ॐ गार्ग्यायणाय नमः।
 8. ॐ सुरागवे नमः।
 9. ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः।
 10. ॐ चतुर्भुजाय नमः।
 11. ॐ खड्गखेटकधारिणे नमः।
 12. ॐ वरदायकहस्तकाय नमः।
 13. ॐ शूलायुधाय नमः।
 14. ॐ मेघवर्णाय नमः।
 15. ॐ कृष्णध्वजपताकावते नमः।
 16. ॐ दक्षिणाशामुखरताय नमः।
 17. ॐ तीक्ष्णदम्ष्ट्रधराय नमः।
 18. ॐ शूर्पाकारासनस्थाय नमः।
 19. ॐ गोमेदाभरणप्रियाय नमः।
 20. ॐ माषप्रियाय नमः।
 21. ॐ कश्यपर्षिनन्दनाय नमः।
 22. ॐ भुजगेश्वराय नमः।
 23. ॐ उल्कापातजनये नमः।
 24. ॐ शूलिने नमः।
 25. ॐ निधिपाय नमः।
 26. ॐ कृष्णसर्पराजे नमः।
 27. ॐ विषज्वलावृतास्याय नमः।
 28. ॐ अर्धशरीराय नमः।
 29. ॐ जाद्यसम्प्रदाय नमः।
 30. ॐ रवीन्दुभीकराय नमः।
 31. ॐ छायास्वरूपिणे नमः।
 32. ॐ कठिनाङ्गकाय नमः।
 33. ॐ द्विषच्चक्रच्छेदकाय नमः।
 34. ॐ करालास्याय नमः।
 35. ॐ भयङ्कराय नमः।
 36. ॐ क्रूरकर्मणे नमः।
 37. ॐ तमोरूपाय नमः।
 38. ॐ श्यामात्मने नमः।
 39. ॐ नीललोहिताय नमः।
 40. ॐ किरीटिणे नमः।
 41. ॐ नीलवसनाय नमः।
 42. ॐ शनिसामान्तवर्त्मगाय नमः।
 43. ॐ चाण्डालवर्णाय नमः।
 44. ॐ अश्व्यर्क्षभवाय नमः।
 45. ॐ मेषभवाय नमः।
 46. ॐ शनिवत्फलदाय नमः।
 47. ॐ शूराय नमः।
 48. ॐ अपसव्यगतये नमः।
 49. ॐ उपरागकराय नमः।
 50. ॐ सूर्यहिमांशुच्छविहारकाय नमः।
 51. ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः।
 52. ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः।
 53. ॐ अष्टमग्रहाय नमः।
 54. ॐ कबन्धमात्रदेहाय नमः।
 55. ॐ यातुधानकुलोद्भवाय नमः।
 56. ॐ गोविन्दवरपात्राय नमः।
 57. ॐ देवजातिप्रविष्टकाय नमः।
 58. ॐ क्रूराय नमः।
 59. ॐ घोराय नमः।
 60. ॐ शनेर्मित्राय नमः।
 61. ॐ शुक्रमित्राय नमः।
 62. ॐ अगोचराय नमः।
 63. ॐ माने गङ्गास्नानदात्रे नमः।
 64. ॐ स्वगृहे प्रबलाढ्यकाय नमः।
 65. ॐ सद्गृहेऽन्यबलधृते नमः।
 66. ॐ चतुर्थे मातृनाशकाय नमः।
 67. ॐ चन्द्रयुक्ते चण्डालजन्मसूचकाय नमः।
 68. ॐ जन्मसिंहे नमः।
 69. ॐ राज्यदात्रे नमः।
 70. ॐ महाकायाय नमः।
 71. ॐ जन्मकर्त्रे नमः।
 72. ॐ विधुरिपवे नमः।
 73. ॐ मत्तको ज्ञानदाय नमः।
 74. ॐ जन्मकन्याराज्यदात्रे नमः।
 75. ॐ जन्महानिदाय नमः।
 76. ॐ नवमे पितृहन्त्रे नमः।
 77. ॐ पञ्चमे शोकदायकाय नमः।
 78. ॐ द्यूने कलत्रहन्त्रे नमः।
 79. ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः।
 80. ॐ षष्ठे वित्तदात्रे नमः।
 81. ॐ चतुर्थे वैरदायकाय नमः।
 82. ॐ नवमे पापदात्रे नमः।
 83. ॐ दशमे शोकदायकाय नमः।
 84. ॐ आदौ यशः प्रदात्रे नमः।
 85. ॐ अन्ते वैरप्रदायकाय नमः।
 86. ॐ कालात्मने नमः।
 87. ॐ गोचराचाराय नमः।
 88. ॐ धने ककुत्प्रदाय नमः।
 89. ॐ पञ्चमे धृषणाशृङ्गदाय नमः।
 90. ॐ स्वर्भानवे नमः।
 91. ॐ बलिने नमः।
 92. ॐ महासौख्यप्रदायिने नमः।
 93. ॐ चन्द्रवैरिणे नमः।
 94. ॐ शाश्वताय नमः।
 95. ॐ सुरशत्रवे नमः।
 96. ॐ पापग्रहाय नमः।
 97. ॐ शाम्भवाय नमः।
 98. ॐ पूज्यकाय नमः।
 99. ॐ पाठीनपूरणाय नमः।
 100. ॐ पैठीनसकुलोद्भवाय नमः।
 101. ॐ दीर्घ कृष्णाय नमः।
 102. ॐ अशिरसे नमः।
 103. ॐ विष्णुनेत्रारये नमः।
 104. ॐ देवाय नमः।
 105. ॐ दानवाय नमः।
 106. ॐ भक्तरक्षाय नमः।
 107. ॐ राहुमूर्तये नमः।
 108. ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।

॥ इति श्री राहु अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali, Rahu 108 namavali, 108 naam Rahu dev, Rahu graha 108 namawali,