Sri Ketu Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री केतु अष्टोत्तरशतनामावली

Ketu dev

Ketu dev

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali – श्री केतु अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ केतवे नमः।
 2. ॐ स्थूलशिरसे नमः।
 3. ॐ शिरोमात्राय नमः।
 4. ॐ ध्वजाकृतये नमः।
 5. ॐ नवग्रहयुताय नमः।
 6. ॐ सिंहिकासुरीगर्भसम्भवाय नमः।
 7. ॐ महाभीतिकराय नमः।
 8. ॐ चित्रवर्णाय नमः।
 9. ॐ पिङ्गलाक्षकाय नमः।
 10. ॐ फलोधूम्रसङ्काशाय नमः।
 11. ॐ तीक्ष्णदम्ष्ट्राय नमः।
 12. ॐ महोरगाय नमः।
 13. ॐ रक्तनेत्राय नमः।
 14. ॐ चित्रकारिणे नमः।
 15. ॐ तीव्रकोपाय नमः।
 16. ॐ महासुराय नमः।
 17. ॐ क्रूरकण्ठाय नमः।
 18. ॐ क्रोधनिधये नमः।
 19. ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः।
 20. ॐ अन्त्यग्रहाय नमः।
 21. ॐ महाशीर्षाय नमः।
 22. ॐ सूर्यारये नमः।
 23. ॐ पुष्पवद्ग्रहिणे नमः।
 24. ॐ वरदहस्ताय नमः।
 25. ॐ गदापाणये नमः।
 26. ॐ चित्रवस्त्रधराय नमः।
 27. ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः।
 28. ॐ घोराय नमः।
 29. ॐ चित्ररथाय नमः।
 30. ॐ शिखिने नमः।
 31. ॐ कुलुत्थभक्षकाय नमः।
 32. ॐ वैडूर्याभरणाय नमः।
 33. ॐ उत्पातजनकाय नमः।
 34. ॐ शुक्रमित्राय नमः।
 35. ॐ मन्दसखाय नमः।
 36. ॐ गदाधराय नमः।
 37. ॐ नाकपतये नमः।
 38. ॐ अन्तर्वेदीश्वराय नमः।
 39. ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः।
 40. ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः।
 41. ॐ दक्षिणामुखाय नमः।
 42. ॐ मुकुन्दवरपात्राय नमः।
 43. ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः।
 44. ॐ घनवर्णाय नमः।
 45. ॐ लम्बदेहाय नमः।
 46. ॐ मृत्युपुत्राय नमः।
 47. ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः।
 48. ॐ अदृश्याय नमः।
 49. ॐ कालाग्निसन्निभाय नमः।
 50. ॐ नृपीडाय नमः।
 51. ॐ ग्रहकारिणे नमः।
 52. ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः।
 53. ॐ चित्रप्रसूताय नमः।
 54. ॐ अनलाय नमः।
 55. ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः।
 56. ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः।
 57. ॐ नवमे पापदायकाय नमः।
 58. ॐ पञ्चमे शोकदाय नमः।
 59. ॐ उपरागखेचराय नमः।
 60. ॐ अतिपुरुषकर्मणे नमः।
 61. ॐ तुरीये सुखप्रदाय नमः।
 62. ॐ तृतीये वैरदाय नमः।
 63. ॐ पापग्रहाय नमः।
 64. ॐ स्फोटककारकाय नमः।
 65. ॐ प्राणनाथाय नमः।
 66. ॐ पञ्चमे श्रमकारकाय नमः।
 67. ॐ द्वितीयेऽस्फुटवग्दात्रे नमः।
 68. ॐ विषाकुलितवक्त्रकाय नमः।
 69. ॐ कामरूपिणे नमः।
 70. ॐ सिंहदन्ताय नमः।
 71. ॐ सत्ये अनृतवते नमः।
 72. ॐ चतुर्थे मातृनाशाय नमः।
 73. ॐ नवमे पितृनाशकाय नमः।
 74. ॐ अन्त्ये वैरप्रदाय नमः।
 75. ॐ सुतानन्दनबन्धकाय नमः।
 76. ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः।
 77. ॐ अनङ्गाय नमः।
 78. ॐ कर्मराश्युद्भवाय नमः।
 79. ॐ उपान्ते कीर्तिदाय नमः।
 80. ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः।
 81. ॐ अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः।
 82. ॐ धने बहुसुखप्रदाय नमः।
 83. ॐ जनने रोगदाय नमः।
 84. ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः।
 85. ॐ ग्रहनायकाय नमः।
 86. ॐ पापदृष्टये नमः।
 87. ॐ खेचराय नमः।
 88. ॐ शाम्भवाय नमः।
 89. ॐ अशेषपूजिताय नमः।
 90. ॐ शाश्वताय नमः।
 91. ॐ नटाय नमः।
 92. ॐ शुभाऽशुभफलप्रदाय नमः।
 93. ॐ धूम्राय नमः।
 94. ॐ सुधापायिने नमः।
 95. ॐ अजिताय नमः।
 96. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 97. ॐ सिंहासनाय नमः।
 98. ॐ केतुमूर्तये नमः।
 99. ॐ रवीन्दुद्युतिनाशकाय नमः।
 100. ॐ अमराय नमः।
 101. ॐ पीडकाय नमः।
 102. ॐ अमर्त्याय नमः।
 103. ॐ विष्णुदृष्टाय नमः।
 104. ॐ असुरेश्वराय नमः।
 105. ॐ भक्तरक्षाय नमः।
 106. ॐ वैचित्र्यकपटस्यन्दनाय नमः।
 107. ॐ विचित्रफलदायिने नमः।
 108. ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः।

॥ इति श्री केतु अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali, Ketu 108 namavali, 108 naam Ketu dev, Ketu graha 108 namawali,