Sri Shani Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री शनि अष्टोत्तरशतनामावली

Shani Dev

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali – श्री शनि अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ शनैश्चराय नमः।
 2. ॐ शान्ताय नमः।
 3. ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः।
 4. ॐ शरण्याय नमः।
 5. ॐ वरेण्याय नमः।
 6. ॐ सर्वेशाय नमः।
 7. ॐ सौम्याय नमः।
 8. ॐ सुरवन्द्याय नमः।
 9. ॐ सुरलोकविहारिणे नमः।
 10. ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।
 11. ॐ सुन्दराय नमः।
 12. ॐ घनाय नमः।
 13. ॐ घनरूपाय नमः।
 14. ॐ घनाभरणधारिणे नमः।
 15. ॐ घनसारविलेपाय नमः।
 16. ॐ खद्योताय नमः।
 17. ॐ मन्दाय नमः।
 18. ॐ मन्दचेष्टाय नमः।
 19. ॐ महनीयगुणात्मने नमः।
 20. ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः।
 21. ॐ महेशाय नमः।
 22. ॐ छायापुत्राय नमः।
 23. ॐ शर्वाय नमः।
 24. ॐ शरतूणीरधारिणे नमः।
 25. ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः।
 26. ॐ चञ्चलाय नमः।
 27. ॐ नीलवर्णाय नमः।
 28. ॐ नित्याय नमः।
 29. ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः।
 30. ॐ नीलाम्बरविभूषाय नमः।
 31. ॐ निश्चलाय नमः।
 32. ॐ वेद्याय नमः।
 33. ॐ विधिरूपाय नमः।
 34. ॐ विरोधाधारभूमये नमः।
 35. ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः।
 36. ॐ वज्रदेहाय नमः।
 37. ॐ वैराग्यदाय नमः।
 38. ॐ वीराय नमः।
 39. ॐ वीतरोगभयाय नमः।
 40. ॐ विपत्परम्परेशाय नमः।
 41. ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
 42. ॐ गृध्नवाहाय नमः।
 43. ॐ गूढाय नमः।
 44. ॐ कूर्माङ्गाय नमः।
 45. ॐ कुरूपिणे नमः।
 46. ॐ कुत्सिताय नमः।
 47. ॐ गुणाढ्याय नमः।
 48. ॐ गोचराय नमः।
 49. ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः।
 50. ॐ विद्याऽविद्यास्वरूपिणे नमः।
 51. ॐ आयुष्यकारणाय नमः।
 52. ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः।
 53. ॐ विष्णुभक्ताय नमः।
 54. ॐ वशिने नमः।
 55. ॐ विविधागमवेदिने नमः।
 56. ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
 57. ॐ वन्द्याय नमः।
 58. ॐ विरूपाक्षाय नमः।
 59. ॐ वरिष्ठाय नमः।
 60. ॐ गरिष्ठाय नमः।
 61. ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः।
 62. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः।
 63. ॐ वामनाय नमः।
 64. ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः।
 65. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
 66. ॐ मितभाषिणे नमः।
 67. ॐ कष्टौघनाशकाय नमः।
 68. ॐ पुष्टिदाय नमः।
 69. ॐ स्तुत्याय नमः।
 70. ॐ स्तोत्रगम्याय नमः।
 71. ॐ भक्तिवश्याय नमः।
 72. ॐ भानवे नमः।
 73. ॐ भानुपुत्राय नमः।
 74. ॐ भव्याय नमः।
 75. ॐ पावनाय नमः।
 76. ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः।
 77. ॐ धनदाय नमः।
 78. ॐ धनुष्मते नमः।
 79. ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः।
 80. ॐ तामसाय नमः।
 81. ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः।
 82. ॐ विशेषफलदायिने नमः।
 83. ॐ वशीकृतजनेशाय नमः।
 84. ॐ पशूनां पतये नमः।
 85. ॐ खेचराय नमः।
 86. ॐ खगेशाय नमः।
 87. ॐ घननीलाम्बराय नमः।
 88. ॐ काठिन्यमानसाय नमः।
 89. ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः।
 90. ॐ नीलच्छत्राय नमः।
 91. ॐ नित्याय नमः।
 92. ॐ निर्गुणाय नमः।
 93. ॐ गुणात्मने नमः।
 94. ॐ निरामयाय नमः।
 95. ॐ निन्द्याय नमः।
 96. ॐ वन्दनीयाय नमः।
 97. ॐ धीराय नमः।
 98. ॐ दिव्यदेहाय नमः।
 99. ॐ दीनार्तिहरणाय नमः।
 100. ॐ दैन्यनाशकराय नमः।
 101. ॐ आर्यजनगण्याय नमः।
 102. ॐ क्रूराय नमः।
 103. ॐ क्रूरचेष्टाय नमः।
 104. ॐ कामक्रोधकराय नमः।
 105. ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः।
 106. ॐ परिपोषितभक्ताय नमः।
 107. ॐ परभीतिहराय नमः।
 108. ॐ भक्तसङ्घमनोऽभीष्टफलदाय नमः।

॥ इति श्री शनि अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali, Shani 108 namavali, 108 naam Shani dev, Shani graha 108 namawali,