Sri Satyanarayan Ashtottara Shatanamavali – श्री सत्यनारायण 108 नाम

Satnarayan Bhagwan

Satnarayan Bhagwan

Sri Satyanarayan Ashtottara Shatanamavali – श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ नारायणाय नमः।
 2. ॐ नराय नमः।
 3. ॐ शौरये नमः।
 4. ॐ चक्रपाणये नमः।
 5. ॐ जनार्दनाय नमः।
 6. ॐ वासुदेवाय नमः।
 7. ॐ जगद्योनये नमः।
 8. ॐ वामनाय नमः।
 9. ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः।
 10. ॐ श्रीवल्लभाय नमः।
 11. ॐ जगन्नाथाय नमः।
 12. ॐ चतुर्मूर्तये नमः।
 13. ॐ व्योमकेशाय नमः।
 14. ॐ हृषीकेशाय नमः।
 15. ॐ शङ्कराय नमः।
 16. ॐ गरुडध्वजाय नमः।
 17. ॐ नारसिंहाय नमः।
 18. ॐ महादेवाय नमः।
 19. ॐ स्वयम्भुवे नमः।
 20. ॐ भुवनेश्वराय नमः।
 21. ॐ श्रीधराय नमः।
 22. ॐ देवकीपुत्राय नमः।
 23. ॐ पार्थसारथये नमः।
 24. ॐ अच्युताय नमः।
 25. ॐ शङ्खपाणये नमः।
 26. ॐ परञ्ज्योतिषे नमः।
 27. ॐ आत्मज्योतिषे नमः।
 28. ॐ अचञ्चलाय नमः।
 29. ॐ श्रीवत्साङ्काय नमः।
 30. ॐ अखिलाधाराय नमः।
 31. ॐ सर्वलोकप्रतिप्रभवे नमः।
 32. ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
 33. ॐ त्रिकालज्ञानाय नमः।
 34. ॐ त्रिधाम्ने नमः।
 35. ॐ करुणाकराय नमः।
 36. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 37. ॐ सर्वगाय नमः।
 38. ॐ सर्वस्मै नमः।
 39. ॐ सर्वेशाय नमः।
 40. ॐ सर्वसाक्षिकाय नमः।
 41. ॐ हरये नमः।
 42. ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
 43. ॐ हराय नमः।
 44. ॐ शेषाय नमः।
 45. ॐ हलायुधाय नमः।
 46. ॐ सहस्रबाहवे नमः।
 47. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 48. ॐ सहस्राक्षाय नमः।
 49. ॐ अक्षराय नमः।
 50. ॐ क्षराय नमः।
 51. ॐ गजारिघ्नाय नमः।
 52. ॐ केशवाय नमः।
 53. ॐ केशिमर्दनाय नमः।
 54. ॐ कैटभारये नमः।
 55. ॐ अविद्यारये नमः।
 56. ॐ कामदाय नमः।
 57. ॐ कमलेक्षणाय नमः।
 58. ॐ हंसशत्रवे नमः।
 59. ॐ अधर्मशत्रवे नमः।
 60. ॐ काकुत्थ्साय नमः।
 61. ॐ खगवाहनाय नमः।
 62. ॐ नीलाम्बुदद्युतये नमः।
 63. ॐ नित्याय नमः।
 64. ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
 65. ॐ नित्यानन्दाय नमः।
 66. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 67. ॐ निर्विकल्पाय नमः।
 68. ॐ निरञ्जनाय नमः।
 69. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
 70. ॐ पृथिवीनाथाय नमः।
 71. ॐ पीतवाससे नमः।
 72. ॐ गुहाश्रयाय नमः।
 73. ॐ वेदगर्भाय नमः।
 74. ॐ विभवे नमः।
 75. ॐ विष्णवे नमः।
 76. ॐ श्रीमते नमः।
 77. ॐ त्रैलोक्यभूषणाय नमः।
 78. ॐ यज्ञमूर्तये नमः।
 79. ॐ अमेयात्मने नमः।
 80. ॐ वरदाय नमः।
 81. ॐ वासवानुजाय नमः।
 82. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 83. ॐ जितक्रोधाय नमः।
 84. ॐ समदृष्टये नमः।
 85. ॐ सनातनाय नमः।
 86. ॐ भक्तप्रियाय नमः।
 87. ॐ जगत्पूज्याय नमः।
 88. ॐ परमात्मने नमः।
 89. ॐ असुरान्तकाय नमः।
 90. ॐ सर्वलोकानामन्तकाय नमः।
 91. ॐ अनन्ताय नमः।
 92. ॐ अनन्तविक्रमाय नमः।
 93. ॐ मायाधाराय नमः।
 94. ॐ निराधाराय नमः।
 95. ॐ सर्वाधाराय नमः।
 96. ॐ धराधाराय नमः।
 97. ॐ निष्कलङ्काय नमः।
 98. ॐ निराभासाय नमः।
 99. ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः।
 100. ॐ निरामयाय नमः।
 101. ॐ भक्तवश्याय नमः।
 102. ॐ महोदाराय नमः।
 103. ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
 104. ॐ पुरातनाय नमः।
 105. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः।
 106. ॐ विष्टरश्रवसे नमः।
 107. ॐ चतुर्भुजाय नमः।
 108. ॐ श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः।

॥ इति श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords-

Satyanarayan, lord Satyanarayan, Satyanarayan ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Satyanarayan dev, dev Satyanarayan namavali, Satyanarayan god, shree Satyanarayan Dev, Satyanarayan ashtottara, lord sri Satyanarayan, Satyanarayan ashtottara shatanamavali in HINDI, Bhagwan Satyanarayan, 108 names of Lord Satyanarayan, Sri Satyanarayan Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Satyanarayan, 108 names of Satyanarayan in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Satyanarayan ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Satyanarayan ashtottara shatanamavali