Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali | श्री छिन्नमस्तादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

Maa Chinnamasta

Maa Chinnamasta

 

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali – श्री छिन्नमस्तादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

 

Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ छिन्नमस्तायै नमः।
 2. ॐ महाविद्यायै नमः।
 3. ॐ महाभीमायै नमः।
 4. ॐ महोदर्यै नमः।
 5. ॐ चण्डेश्वर्यै नमः।
 6. ॐ चण्डमात्रे नमः।
 7. ॐ चण्डमुण्डप्रभञ्जिन्यै नमः।
 8. ॐ महाचण्डायै नमः।
 9. ॐ चण्डरूपायै नमः।
 10. ॐ चण्डिकायै नमः।
 11. ॐ चण्डखण्डिन्यै नमः।
 12. ॐ क्रोधिन्यै नमः।
 13. ॐ क्रोधजनन्यै नमः।
 14. ॐ क्रोधरूपायै नमः।
 15. ॐ कुह्वे नमः।
 16. ॐ कलायै नमः।
 17. ॐ कोपातुरायै नमः।
 18. ॐ कोपयुतायै नमः।
 19. ॐ कोपसंहारकारिण्यै नमः।
 20. ॐ वज्रवैरोचन्यै नमः।
 21. ॐ वज्रायै नमः।
 22. ॐ वज्रकल्पायै नमः।
 23. ॐ डाकिन्यै नमः।
 24. ॐ डाकिनीकर्मनिरतायै नमः।
 25. ॐ डाकिनीकर्मपूजितायै नमः।
 26. ॐ डाकिनीसङ्गनिरतायै नमः।
 27. ॐ डाकिनीप्रेमपूरितायै नमः।
 28. ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नमः।
 29. ॐ खर्वायै नमः।
 30. ॐ खड्गखर्परधारिण्यै नमः।
 31. ॐ प्रेतासनायै नमः।
 32. ॐ प्रेतयुतायै नमः।
 33. ॐ प्रेतसङ्गविहारिण्यै नमः।
 34. ॐ छिन्नमुण्डधरायै नमः।
 35. ॐ छिन्नचण्डविद्यायै नमः।
 36. ॐ चित्रिण्यै नमः।
 37. ॐ घोररूपायै नमः।
 38. ॐ घोरदृष्ट्यै नमः।
 39. ॐ घोररावायै नमः।
 40. ॐ घनोदर्यै नमः।
 41. ॐ योगिन्यै नमः।
 42. ॐ योगनिरतायै नमः।
 43. ॐ जपयज्ञपरायणायै नमः।
 44. ॐ योनिचक्रमय्यै नमः।
 45. ॐ योनये नमः।
 46. ॐ योनिचक्रप्रवर्तिन्यै नमः।
 47. ॐ योनिमुद्रायै नमः।
 48. ॐ योनिगम्यायै नमः।
 49. ॐ योनियन्त्रनिवासिन्यै नमः।
 50. ॐ यन्त्ररूपायै नमः।
 51. ॐ यन्त्रमय्यै नमः।
 52. ॐ यन्त्रेश्यै नमः।
 53. ॐ यन्त्रपूजितायै नमः।
 54. ॐ कीर्त्यायै नमः।
 55. ॐ कपर्दिन्यै नमः।
 56. ॐ काल्यै नमः।
 57. ॐ कङ्काल्यै नमः।
 58. ॐ कलकारिण्यै नमः।
 59. ॐ आरक्तायै नमः।
 60. ॐ रक्तनयनायै नमः।
 61. ॐ रक्तपानपरायणायै नमः।
 62. ॐ भवान्यै नमः।
 63. ॐ भूतिदायै नमः।
 64. ॐ भूत्यै नमः।
 65. ॐ भूतिदात्र्यै नमः।
 66. ॐ भैरव्यै नमः।
 67. ॐ भैरवाचारनिरतायै नमः।
 68. ॐ भूतभैरवसेवितायै नमः।
 69. ॐ भीमायै नमः।
 70. ॐ भीमेश्वर्यै नमः।
 71. ॐ देव्यै नमः।
 72. ॐ भीमनादपरायणायै नमः।
 73. ॐ भवाराध्यायै नमः।
 74. ॐ भवनुतायै नमः।
 75. ॐ भवसागरतारिण्यै नमः।
 76. ॐ भद्रकाल्यै नमः।
 77. ॐ भद्रतनवे नमः।
 78. ॐ भद्ररूपायै नमः।
 79. ॐ भद्रिकायै नमः।
 80. ॐ भद्ररूपायै नमः।
 81. ॐ महाभद्रायै नमः।
 82. ॐ सुभद्रायै नमः।
 83. ॐ भद्रपालिन्यै नमः।
 84. ॐ सुभव्यायै नमः।
 85. ॐ भव्यवदनायै नमः।
 86. ॐ सुमुख्यै नमः।
 87. ॐ सिद्धसेवितायै नमः।
 88. ॐ सिद्धिदायै नमः।
 89. ॐ सिद्धिनिवहायै नमः।
 90. ॐ सिद्धायै नमः।
 91. ॐ सिद्धनिषेवितायै नमः।
 92. ॐ शुभदायै नमः।
 93. ॐ शुभगायै नमः।
 94. ॐ शुद्धायै नमः।
 95. ॐ शुद्धसत्त्वायै नमः।
 96. ॐ शुभावहायै नमः।
 97. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
 98. ॐ दृष्टिमयीदेव्यै नमः।
 99. ॐ दृष्टिसंहारकारिण्यै नमः।
 100. ॐ शर्वाण्यै नमः।
 101. ॐ सर्वगायै नमः।
 102. ॐ सर्वायै नमः।
 103. ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः।
 104. ॐ शिवायै नमः।
 105. ॐ शान्तायै नमः।
 106. ॐ शान्तिरूपायै नमः।
 107. ॐ मृडान्यै नमः।
 108. ॐ मदनातुरायै नमः।

॥ इति श्री छिन्नमस्तादेवि अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali, Maa Chinnamasta 108 namavali, 108 naam Chinnamasta mahavidya, Chinnamasta Maa Mahavidya 108 namawali