Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali | श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

Maa Matangi

 

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

 
Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ महामत्तमातङ्गिन्यै नमः।
 2. ॐ सिद्धिरूपायै नमः।
 3. ॐ योगिन्यै नमः।
 4. ॐ भद्रकाल्यै नमः।
 5. ॐ रमायै नमः।
 6. ॐ भवान्यै नमः।
 7. ॐ भयप्रीतिदायै नमः।
 8. ॐ भूतियुक्तायै नमः।
 9. ॐ भवाराधितायै नमः।
 10. ॐ भूतिसम्पत्कर्यै नमः।
 11. ॐ जनाधीशमात्रे नमः।
 12. ॐ धनागारदृष्ट्यै नमः।
 13. ॐ धनेशार्चितायै नमः।
 14. ॐ धीरवास्यै नमः।
 15. ॐ वराङ्ग्यै नमः।
 16. ॐ प्रकृष्टायै नमः।
 17. ॐ प्रभारूपिण्यै नमः।
 18. ॐ कामरूपायै नमः।
 19. ॐ प्रहृष्टायै नमः।
 20. ॐ महाकीर्तिदायै नमः।
 21. ॐ कर्णनाल्यै नमः।
 22. ॐ काराल्यै नमः।
 23. ॐ भगायै नमः।
 24. ॐ घोररूपायै नमः।
 25. ॐ भगाङ्ग्यै नमः।
 26. ॐ भगाख्यायै नमः।
 27. ॐ भगप्रीतिदायै नमः।
 28. ॐ भीमरूपाभवान्यै नमः।
 29. ॐ महाकौशिक्यै नमः।
 30. ॐ कोशपूर्णायै नमः।
 31. ॐ किशोर्यै नमः।
 32. ॐ किशोरप्रियानन्दईहायै नमः।
 33. ॐ महाकारणायै नमः।
 34. ॐ अकारणायै नमः।
 35. ॐ कर्मशीलायै नमः।
 36. ॐ कपाल्यै नमः।
 37. ॐ प्रसिद्धायै नमः।
 38. ॐ महासिद्धखण्डायै नमः।
 39. ॐ मकारप्रियायै नमः।
 40. ॐ मानरूपायै नमः।
 41. ॐ महेश्यै नमः।
 42. ॐ महोल्लासिन्यै नमः।
 43. ॐ लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः।
 44. ॐ क्षमायै नमः।
 45. ॐ क्षेमशीलायै नमः।
 46. ॐ क्षपाकारिण्यै नमः।
 47. ॐ अक्षयप्रीतिदायै नमः।
 48. ॐ भूतियुक्ताभवान्यै नमः।
 49. ॐ भवाराधितायै नमः।
 50. ॐ भूतिसत्यात्मिकायै नमः।
 51. ॐ प्रभोद्भासितायै नमः।
 52. ॐ भानुभास्वत्करायै नमः।
 53. ॐ धराधीशमात्रे नमः।
 54. ॐ धनागारदृष्ट्यै नमः।
 55. ॐ धनेशार्चितायै नमः।
 56. ॐ धीवरायै नमः।
 57. ॐ धीवराङ्ग्यै नमः।
 58. ॐ प्रकृष्टायै नमः।
 59. ॐ प्रभारूपिण्यै नमः।
 60. ॐ प्राणरूप्यायै नमः।
 61. ॐ प्रकृष्टस्वरूपाय नमः।
 62. ॐ स्वरूपप्रियाय नमः।
 63. ॐ चलत्कुण्डलायै नमः।
 64. ॐ कामिनीकान्तयुक्तायै नमः।
 65. ॐ कपालायै नमः।
 66. ॐ अचलायै नमः।
 67. ॐ कालकोद्धारिण्यै नमः।
 68. ॐ कदम्बप्रियायै नमः।
 69. ॐ कोटर्यै नमः।
 70. ॐ कोटदेहायै नमः।
 71. ॐ क्रमायै नमः।
 72. ॐ कीर्तिदायै नमः।
 73. ॐ कर्णरूपायै नमः।
 74. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 75. ॐ क्षमाङ्ग्यै नमः।
 76. ॐ क्षयप्रेमरूपायै नमः।
 77. ॐ क्षपायै नमः।
 78. ॐ क्षयाक्षायै नमः।
 79. ॐ क्षयाख्यायै नमः।
 80. ॐ क्षयप्रान्तरायै नमः।
 81. ॐ क्षवत्कामिन्यै नमः।
 82. ॐ क्षारिण्यै नमः।
 83. ॐ क्षीरपूषायै नमः।
 84. ॐ शिवाङ्ग्यै नमः।
 85. ॐ शाकम्भर्यै नमः।
 86. ॐ शाकदेहायै नमः।
 87. ॐ महाशाकयज्ञायै नमः।
 88. ॐ फलप्राशकायै नमः।
 89. ॐ शकाह्वायै नमः।
 90. ॐ अशकाह्वायै नमः।
 91. ॐ शकाख्यायै नमः।
 92. ॐ शकायै नमः।
 93. ॐ शकाक्षान्तरोषायै नमः।
 94. ॐ सुरोषायै नमः।
 95. ॐ सुरेखायै नमः।
 96. ॐ महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः।
 97. ॐ जयन्त्यै नमः।
 98. ॐ जयायै नमः।
 99. ॐ जाग्रत्यै नमः।
 100. ॐ योग्यरूपायै नमः।
 101. ॐ जयाङ्गायै नमः।
 102. ॐ जपध्यानसन्तुष्टसञ्ज्ञायै नमः।
 103. ॐ जयप्राणरूपायै नमः।
 104. ॐ जयस्वर्णदेहायै नमः।
 105. ॐ जयज्वालिन्यै नमः।
 106. ॐ यामिन्यै नमः।
 107. ॐ याम्यरूपायै नमः।
 108. ॐ जगन्मातृरूपायै नमः।

॥ इति श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali, Maa Matangi 108 namavali, 108 naam Matangi mahavidya, Matangi Maa Mahavidya 108 namawali