Sri Sita (108 Naam) Ashtottara Shatanamavali -श्री सीता अष्टोत्तरशतनामावली

Sita Maa

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali – श्री सीता अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीसीतायै नमः।
 2. ॐ जानक्यै नमः।
 3. ॐ देव्यै नमः।
 4. ॐ वैदेह्यै नमः।
 5. ॐ राघवप्रियायै नमः।
 6. ॐ रमायै नमः।
 7. ॐ अवनिसुतायै नमः।
 8. ॐ रामायै नमः।
 9. ॐ राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः।
 10. ॐ रत्नगुप्तायै नमः।
 11. ॐ मातुलुङ्ग्यै नमः।
 12. ॐ मैथिल्यै नमः।
 13. ॐ भक्ततोषदायै नमः।
 14. ॐ पद्माक्षजायै नमः।
 15. ॐ कञ्जनेत्रायै नमः।
 16. ॐ स्मितास्यायै नमः।
 17. ॐ नूपुरस्वनायै नमः।
 18. ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः।
 19. ॐ मायै नमः।
 20. ॐ श्रियै नमः।
 21. ॐ मुक्तिदायै नमः।
 22. ॐ कामपूरण्यै नमः।
 23. ॐ नृपात्मजायै नमः।
 24. ॐ हेमवर्णायै नमः।
 25. ॐ मृदुलाङ्ग्यै नमः।
 26. ॐ सुभाषिण्यै नमः।
 27. ॐ कुशाम्बिकायै नमः।
 28. ॐ दिव्यदायै नमः।
 29. ॐ लवमात्रे नमः।
 30. ॐ मनोहरायै नमः।
 31. ॐ हनुमद्वन्दितपदायै नमः।
 32. ॐ मुग्धायै नमः।
 33. ॐ केयूरधारिण्यै नमः।
 34. ॐ अशोकवनमध्यस्थायै नमः।
 35. ॐ रावणादिकमोहिन्यै नमः।
 36. ॐ विमानसंस्थितायै नमः।
 37. ॐ सुभ्रुवे नमः।
 38. ॐ सुकेश्यै नमः।
 39. ॐ रशनान्वितायै नमः।
 40. ॐ रजोरूपायै नमः।
 41. ॐ सत्त्वरूपायै नमः।
 42. ॐ तामस्यै नमः।
 43. ॐ वह्निवासिन्यै नमः।
 44. ॐ हेममृगासक्तचित्तयै नमः।
 45. ॐ वाल्मीक्याश्रमवासिन्यै नमः।
 46. ॐ पतिव्रतायै नमः।
 47. ॐ महामायायै नमः।
 48. ॐ पीतकौशेयवासिन्यै नमः।
 49. ॐ मृगनेत्रायै नमः।
 50. ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः।
 51. ॐ धनुर्विद्याविशारदायै नमः।
 52. ॐ सौम्यरूपायै नमः
 53. ॐ दशरथस्नुषाय नमः।
 54. ॐ चामरवीजितायै नमः।
 55. ॐ सुमेधादुहित्रे नमः।
 56. ॐ दिव्यरूपायै नमः।
 57. ॐ त्रैलोक्यपालिन्यै नमः।
 58. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
 59. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 60. ॐ धिये नमः।
 61. ॐ लज्जायै नमः।
 62. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 63. ॐ शान्त्यै नमः।
 64. ॐ पुष्ट्यै नमः।
 65. ॐ क्षमायै नमः।
 66. ॐ गौर्यै नमः।
 67. ॐ प्रभायै नमः।
 68. ॐ अयोध्यानिवासिन्यै नमः।
 69. ॐ वसन्तशीतलायै नमः।
 70. ॐ गौर्यै नमः।
 71. ॐ स्नानसन्तुष्टमानसायै नमः।
 72. ॐ रमानामभद्रसंस्थायै नमः।
 73. ॐ हेमकुम्भपयोधरायै नमः।
 74. ॐ सुरार्चितायै नमः।
 75. ॐ धृत्यै नमः।
 76. ॐ कान्त्यै नमः।
 77. ॐ स्मृत्यै नमः।
 78. ॐ मेधायै नमः।
 79. ॐ विभावर्यै नमः।
 80. ॐ लघूदरायै नमः।
 81. ॐ वरारोहायै नमः।
 82. ॐ हेमकङ्कणमण्डितायै नमः।
 83. ॐ द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः।
 84. ॐ राघवतोषिण्यै नमः।
 85. ॐ श्रीरामसेवानिरतायै नमः।
 86. ॐ रत्नताटङ्कधारिण्यै नमः।
 87. ॐ रामवामाङ्कसंस्थायै नमः।
 88. ॐ रामचन्द्रैकरञ्जन्यै नमः।
 89. ॐ सरयूजलसङ्क्रीडाकारिण्यै नमः।
 90. ॐ राममोहिन्यै नमः।
 91. ॐ सुवर्णतुलितायै नमः।
 92. ॐ पुण्यायै नमः।
 93. ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
 94. ॐ कलावत्यै नमः।
 95. ॐ कलकण्ठायै नमः।
 96. ॐ कम्बुकण्ठायै नमः।
 97. ॐ रम्भोरवे नमः।
 98. ॐ गजगामिन्यै नमः।
 99. ॐ रामार्पितमनायै नमः।
 100. ॐ रामवन्दितायै नमः।
 101. ॐ रामवल्लभायै नमः।
 102. ॐ श्रीरामपदचिह्नाङ्कायै नमः।
 103. ॐ रामरामेतिभाषिण्यै नमः।
 104. ॐ रामपर्यङ्कशयनायै नमः।
 105. ॐ रामाङ्घ्रिक्षालिण्यै नमः।
 106. ॐ वरायै नमः।
 107. ॐ कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः।
 108. ॐ मातुलुङ्गकरेधृतायै नमः।

॥ इति श्री सीता अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Sri Sita (108) Ashtottara Shatanama stotram श्री सीता-अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

Other Keywords:-
Sita, lord Sita, Sita ashtottara shatanamavali, ashtottara shatanamawali, sri Sita devi, devi Sita namavali, Sita god, shree Sita, Sita ashtottara, lord sri Sita, Sita ashtottara shatanamavali in HINDI, Maa Sita, Bhagwan Sita, 108 names of Lord Sita, Sri Sita Ashtottara Sata Namavali IN HINDI, 108 Names of Sri Sita Devi, 108 names of Sita devi in hindi, ashtottara shatanamavali, 108 ashtottara shatanamawali, Download Sri Sita ashtottara shatanamavali in PDF, Free download shri Sita ashtottara shatanamavali