Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali | श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली

Maa Shodashi

Maa Shodashi

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali – श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली

Click Here For Download PDF
 नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 2. ॐ षोडश्यै नमः।
 3. ॐ मात्रे नमः।
 4. ॐ त्र्यक्षरायै नमः।
 5. ॐ त्रितयायै नमः।
 6. ॐ त्रय्यै नमः।
 7. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 8. ॐ सुमुख्यै नमः।
 9. ॐ सेव्यायै नमः।
 10. ॐ सामवेदपरायणायै नमः।
 11. ॐ शारदायै नमः।
 12. ॐ शब्दनिलयायै नमः।
 13. ॐ सागरायै नमः।
 14. ॐ सरिदम्बरायै नमः।
 15. ॐ शुद्धायै नमः।
 16. ॐ शुद्धतनवे नमः।
 17. ॐ साध्व्यै नमः।
 18. ॐ शिवध्यानपरायणायै नमः।
 19. ॐ स्वामिन्यै नमः।
 20. ॐ शम्भुवनितायै नमः।
 21. ॐ शाम्भव्यै नमः।
 22. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 23. ॐ समुद्रमथिन्यै नमः।
 24. ॐ शीघ्रगामिन्यै नमः।
 25. ॐ शीघ्रसिद्धिदायै नमः।
 26. ॐ साधुसेव्यायै नमः।
 27. ॐ साधुगम्यायै नमः।
 28. ॐ साधुसन्तुष्टमानसायै नमः।
 29. ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नमः।
 30. ॐ खर्वायै नमः।
 31. ॐ खड्गखर्परधारिण्यै नमः।
 32. ॐ षड्वर्गभावरहितायै नमः।
 33. ॐ षड्वर्गपरिचारिकायै नमः।
 34. ॐ षड्वर्गायै नमः।
 35. ॐ षडङ्गायै नमः।
 36. ॐ षोढायै नमः।
 37. ॐ षोडशवार्षिक्यै नमः।
 38. ॐ क्रतुरूपायै नमः।
 39. ॐ क्रतुमत्यै नमः।
 40. ॐ ऋभुक्षक्रतुमण्डितायै नमः।
 41. ॐ कवर्गादिपवर्गान्तायै नमः।
 42. ॐ अन्तःस्थायै नमः।
 43. ॐ अनन्तरूपिण्यै नमः।
 44. ॐ अकाराकाररहितायै नमः।
 45. ॐ कालमृत्युजरापहायै नमः।
 46. ॐ तन्व्यै नमः।
 47. ॐ तत्त्वेश्वर्यै नमः।
 48. ॐ तारायै नमः।
 49. ॐ त्रिवर्षायै नमः।
 50. ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः।
 51. ॐ काल्यै नमः।
 52. ॐ कराल्यै नमः।
 53. ॐ कामेश्यै नमः।
 54. ॐ छायायै नमः।
 55. ॐ संज्ञायै नमः।
 56. ॐ अरुन्धत्यै नमः।
 57. ॐ निर्विकल्पायै नमः।
 58. ॐ महावेगायै नमः।
 59. ॐ महोत्साहायै नमः।
 60. ॐ महोदर्यै नमः।
 61. ॐ मेघायै नमः।
 62. ॐ बलाकायै नमः।
 63. ॐ विमलायै नमः।
 64. ॐ विमलज्ञानदायिन्यै नमः।
 65. ॐ गौर्यै नमः।
 66. ॐ वसुन्धरायै नमः।
 67. ॐ गोप्त्र्यै नमः।
 68. ॐ गवाम्पतिनिषेवितायै नमः।
 69. ॐ भगाङ्गायै नमः।
 70. ॐ भगरूपायै नमः।
 71. ॐ भक्तिपरायणायै नमः।
 72. ॐ भावपरायणायै नमः।
 73. ॐ छिन्नमस्तायै नमः।
 74. ॐ महाधूमायै नमः।
 75. ॐ धूम्रविभूषणायै नमः।
 76. ॐ धर्मकर्मादिरहितायै नमः।
 77. ॐ धर्मकर्मपरायणायै नमः।
 78. ॐ सीतायै नमः।
 79. ॐ मातङ्गिन्यै नमः।
 80. ॐ मेधायै नमः।
 81. ॐ मधुदैत्यविनाशिन्यै नमः।
 82. ॐ भैरव्यै नमः।
 83. ॐ भुवनायै नमः।
 84. ॐ मात्रे नमः।
 85. ॐ अभयदायै नमः।
 86. ॐ भवसुन्दर्यै नमः।
 87. ॐ भावुकायै नमः।
 88. ॐ बगलायै नमः।
 89. ॐ कृत्यायै नमः।
 90. ॐ बालायै नमः।
 91. ॐ त्रिपुरसुंदर्यै नमः।
 92. ॐ रोहिण्यै नमः।
 93. ॐ रेवत्यै नमः।
 94. ॐ रम्यायै नमः।
 95. ॐ रम्भायै नमः।
 96. ॐ रावणवन्दितायै नमः।
 97. ॐ शतयज्ञमय्यै नमः।
 98. ॐ सत्त्वायै नमः।
 99. ॐ शतक्रतुवरप्रदायै नमः।
 100. ॐ शतचन्द्राननायै नमः।
 101. ॐ देव्यै नमः।
 102. ॐ सहस्रादित्यसन्निभायै नमः।
 103. ॐ सोमसूर्याग्निनयनायै नमः।
 104. ॐ व्याघ्रचर्माम्बरावृतायै नमः।
 105. ॐ अर्धेन्दुधारिण्यै नमः।
 106. ॐ मत्तायै नमः।
 107. ॐ मदिरायै नमः।
 108. ॐ मदिरेक्षणायै नमः।

॥ इति श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Maa Shodashi Ashtottara namavali, Maa Shodashi Shatanama namavali, goddess shodashi namavali, Shodashi Mahavidya 108 namavali