Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali | श्री धूमावत्यष्टोत्तरशतनामावली

Maa Dhumavati

Maa Dhumavati

 

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali – श्री धूमावत्यष्टोत्तरशतनामावली

 

Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ धूमावत्यै नमः।
 2. ॐ धूम्रवर्णायै नमः।
 3. ॐ धूम्रपानपरायणायै नमः।
 4. ॐ धूम्राक्षमथिन्यै नमः।
 5. ॐ धन्यायै नमः।
 6. ॐ धन्यस्थाननिवासिन्यै नमः।
 7. ॐ अघोराचारसन्तुष्टायै नमः।
 8. ॐ अघोराचारमण्डितायै नमः।
 9. ॐ अघोरमन्त्रसम्प्रीतायै नमः।
 10. ॐ अघोरमन्त्रपूजितायै नमः।
 11. ॐ अट्टाट्टहासनिरतायै नमः।
 12. ॐ मलिनाम्बरधारिण्यै नमः।
 13. ॐ वृद्धायै नमः।
 14. ॐ विरूपायै नमः।
 15. ॐ विधवायै नमः।
 16. ॐ विद्यायै नमः।
 17. ॐ विरलाद्विजायै नमः।
 18. ॐ प्रवृद्धघोणायै नमः।
 19. ॐ कुमुख्यै नमः।
 20. ॐ कुटिलायै नमः।
 21. ॐ कुटिलेक्षणायै नमः।
 22. ॐ कराल्यै नमः।
 23. ॐ करालास्यायै नमः।
 24. ॐ कङ्काल्यै नमः।
 25. ॐ शूर्पधारिण्यै नमः।
 26. ॐ काकध्वजरथारूढायै नमः।
 27. ॐ केवलायै नमः।
 28. ॐ कठिनायै नमः।
 29. ॐ कुह्वे नमः।
 30. ॐ क्षुत्पिपासार्दितायै नमः।
 31. ॐ नित्यायै नमः।
 32. ॐ ललज्जिह्वायै नमः।
 33. ॐ दिगम्बर्यै नमः।
 34. ॐ दीर्घोदर्यै नमः।
 35. ॐ दीर्घरवायै नमः।
 36. ॐ दीर्घाङ्ग्यै नमः।
 37. ॐ दीर्घमस्तकायै नमः।
 38. ॐ विमुक्तकुन्तलायै नमः।
 39. ॐ कीर्त्यायै नमः।
 40. ॐ कैलासस्थानवासिन्यै नमः।
 41. ॐ क्रूरायै नमः।
 42. ॐ कालस्वरूपायै नमः।
 43. ॐ कालचक्रप्रवर्तिन्यै नमः।
 44. ॐ विवर्णायै नमः।
 45. ॐ चञ्चलायै नमः।
 46. ॐ दुष्टायै नमः।
 47. ॐ दुष्टविध्वंसकारिण्यै नमः।
 48. ॐ चण्ड्यै नमः।
 49. ॐ चण्डस्वरूपायै नमः।
 50. ॐ चामुण्डायै नमः।
 51. ॐ चण्डनिःस्वनायै नमः।
 52. ॐ चण्डवेगायै नमः।
 53. ॐ चण्डगत्यै नमः।
 54. ॐ चण्डविनाशिन्यै नमः।
 55. ॐ मुण्डविनाशिन्यै नमः।
 56. ॐ चाण्डालिन्यै नमः।
 57. ॐ चित्ररेखायै नमः।
 58. ॐ चित्राङ्ग्यै नमः।
 59. ॐ चित्ररूपिण्यै नमः।
 60. ॐ कृष्णायै नमः।
 61. ॐ कपर्दिन्यै नमः।
 62. ॐ कुल्लायै नमः।
 63. ॐ कृष्णरूपायै नमः।
 64. ॐ क्रियावत्यै नमः।
 65. ॐ कुम्भस्तन्यै नमः।
 66. ॐ महोन्मत्तायै नमः।
 67. ॐ मदिरापानविह्वलायै नमः।
 68. ॐ चतुर्भुजायै नमः।
 69. ॐ ललज्जिह्वायै नमः।
 70. ॐ शत्रुसंहारकारिण्यै नमः।
 71. ॐ शवारूढायै नमः।
 72. ॐ शवगतायै नमः।
 73. ॐ श्मशानस्थानवासिन्यै नमः।
 74. ॐ दुराराध्यायै नमः।
 75. ॐ दुराचारायै नमः।
 76. ॐ दुर्जनप्रीतिदायिन्यै नमः।
 77. ॐ निर्मांसायै नमः।
 78. ॐ निराकारायै नमः।
 79. ॐ धूमहस्तायै नमः।
 80. ॐ वरान्वितायै नमः।
 81. ॐ कलहायै नमः।
 82. ॐ कलिप्रीतायै नमः।
 83. ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः।
 84. ॐ महाकालस्वरूपायै नमः।
 85. ॐ महाकालप्रपूजितायै नमः।
 86. ॐ महादेवप्रियायै नमः।
 87. ॐ मेधायै नमः।
 88. ॐ महासङ्कटनाशिन्यै नमः।
 89. ॐ भक्तप्रियायै नमः।
 90. ॐ भक्तगत्यै नमः।
 91. ॐ भक्तशत्रुविनाशिन्यै नमः।
 92. ॐ भैरव्यै नमः।
 93. ॐ भुवनायै नमः।
 94. ॐ भीमायै नमः।
 95. ॐ भारत्यै नमः।
 96. ॐ भुवनात्मिकायै नमः।
 97. ॐ भेरुण्डायै नमः।
 98. ॐ भीमनयनायै नमः।
 99. ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
 100. ॐ बहुरूपिण्यै नमः।
 101. ॐ त्रिलोकेश्यै नमः।
 102. ॐ त्रिकालज्ञायै नमः।
 103. ॐ त्रिस्वरूपायै नमः।
 104. ॐ त्रयीतनवे नमः।
 105. ॐ त्रिमूर्त्यै नमः।
 106. ॐ तन्व्यै नमः।
 107. ॐ त्रिशक्तये नमः।
 108. ॐ त्रिशूलिन्यै नमः।

॥ इति श्री धूमावत्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Sri dhumavati Ashtottara Shatanamavali, Maa dhumavati 108 namavali, 108 naam dhumavati mahavidya, dhumavati Maa Mahavidya 108 namawali