Sri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanamavali | श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली

Maa Tripura Bhairavi

Maa Tripura Bhairavi

 

Sri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanamavali – श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली

 

Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ भैरव्यै नमः।
 2. ॐ भैरवाराध्यायै नमः।
 3. ॐ भूतिदायै नमः।
 4. ॐ भूतभावनायै नमः।
 5. ॐ आर्यायै नमः।
 6. ॐ ब्राह्म्यै नमः।
 7. ॐ कामधेनवे नमः।
 8. ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः।
 9. ॐ त्रैलोक्यवन्दितदेव्यै नमः।
 10. ॐ देव्यै नमः।
 11. ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः।
 12. ॐ मोहघ्न्यै नमः।
 13. ॐ मालत्यै नमः।
 14. ॐ मालायै नमः।
 15. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।
 16. ॐ क्रोधिन्यै नमः।
 17. ॐ क्रोधनिलयायै नमः।
 18. ॐ क्रोधरक्तेक्षणायै नमः।
 19. ॐ कुह्वे नमः।
 20. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 21. ॐ त्रिपुराधारायै नमः।
 22. ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
 23. ॐ भीमभैरव्यै नमः।
 24. ॐ देवक्यै नमः।
 25. ॐ देवमात्रे नमः।
 26. ॐ देवदुष्टविनाशिन्यै नमः।
 27. ॐ दामोदरप्रियायै नमः।
 28. ॐ दीर्घायै नमः।
 29. ॐ दुर्गायै नमः।
 30. ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः।
 31. ॐ लम्बोदर्यै नमः।
 32. ॐ लम्बकर्णायै नमः।
 33. ॐ प्रलम्बितपयोधरायै नमः।
 34. ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः।
 35. ॐ प्रतिपदायै नमः।
 36. ॐ प्रणतक्लेशनाशिन्यै नमः।
 37. ॐ प्रभावत्यै नमः।
 38. ॐ गुणवत्यै नमः।
 39. ॐ गणमात्रे नमः।
 40. ॐ गुह्येश्वर्यै नमः।
 41. ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।
 42. ॐ क्षेम्यायै नमः।
 43. ॐ जगत्त्राणविधायिन्यै नमः।
 44. ॐ महामार्यै नमः।
 45. ॐ महामोहायै नमः।
 46. ॐ महाक्रोधायै नमः।
 47. ॐ महानद्यै नमः।
 48. ॐ महापातकसंहर्त्र्यै नमः।
 49. ॐ महामोहप्रदायिन्यै नमः।
 50. ॐ विकरालायै नमः।
 51. ॐ महाकालायै नमः।
 52. ॐ कालरूपायै नमः।
 53. ॐ कलावत्यै नमः।
 54. ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः।
 55. ॐ खड्गखर्परधारिण्यै नमः।
 56. ॐ कुमार्यै नमः।
 57. ॐ कुङ्कुमप्रीतायै नमः।
 58. ॐ कुङ्कुमारुणरञ्जितायै नमः।
 59. ॐ कौमोदक्यै नमः।
 60. ॐ कुमुदिन्यै नमः।
 61. ॐ कीर्त्यायै नमः।
 62. ॐ कीर्तिप्रदायिन्यै नमः।
 63. ॐ नवीनायै नमः।
 64. ॐ नीरदायै नमः।
 65. ॐ नित्यायै नमः।
 66. ॐ नन्दिकेश्वरपालिन्यै नमः।
 67. ॐ घर्घरायै नमः।
 68. ॐ घर्घरारावायै नमः।
 69. ॐ घोरायै नमः।
 70. ॐ घोरस्वरूपिण्यै नमः।
 71. ॐ कलिघ्न्यै नमः।
 72. ॐ कलिधर्मघ्न्यै नमः।
 73. ॐ कलिकौतुकनाशिन्यै नमः।
 74. ॐ किशोर्यै नमः।
 75. ॐ केशवप्रीतायै नमः।
 76. ॐ क्लेशसङ्घनिवारिण्यै नमः।
 77. ॐ महोन्मत्तायै नमः।
 78. ॐ महामत्तायै नमः।
 79. ॐ महाविद्यायै नमः।
 80. ॐ महीमय्यै नमः।
 81. ॐ महायज्ञायै नमः।
 82. ॐ महावाण्यै नमः।
 83. ॐ महामन्दरधारिण्यै नमः।
 84. ॐ मोक्षदायै नमः।
 85. ॐ मोहदायै नमः।
 86. ॐ मोहायै नमः।
 87. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः।
 88. ॐ अट्टाट्टहासनिरतायै नमः।
 89. ॐ क्वणन्नूपुरधारिण्यै नमः।
 90. ॐ दीर्घदम्ष्ट्रायै नमः।
 91. ॐ दीर्घमुख्यै नमः।
 92. ॐ दीर्घघोणायै नमः।
 93. ॐ दीर्घिकायै नमः।
 94. ॐ दनुजान्तकर्यै नमः।
 95. ॐ दुष्टायै नमः।
 96. ॐ दुःखदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः।
 97. ॐ दुराचारायै नमः।
 98. ॐ दोषघ्न्यै नमः।
 99. ॐ दमपत्न्यै नमः।
 100. ॐ दयापरायै नमः।
 101. ॐ मनोभवायै नमः।
 102. ॐ मनुमय्यै नमः।
 103. ॐ मनुवंशप्रवर्धिन्यै नमः।
 104. ॐ श्यामायै नमः।
 105. ॐ श्यामतनवे नमः।
 106. ॐ शोभायै नमः।
 107. ॐ सौम्यायै नमः।
 108. ॐ शम्भुविलासिन्यै नमः।

॥ इति श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Maa Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanamavali, Maa Tripura Bhairavi  108 namavali, goddess maa Tripura Bhairavi, 108 name maa Tripura Bhairavi Mahavidya