Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali | श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामवली

Maa Bhuvaneshwari

Maa Bhuvaneshwari

 

Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali – श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामवली

 
Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ महामायायै नमः।
 2. ॐ महाविद्यायै नमः।
 3. ॐ महायोगायै नमः।
 4. ॐ महोत्कटायै नमः।
 5. ॐ माहेश्वर्यै नमः।
 6. ॐ कुमार्यै नमः।
 7. ॐ ब्रह्माण्यै नमः।
 8. ॐ ब्रह्मरूपिण्यै नमः।
 9. ॐ वागीश्वर्यै नमः।
 10. ॐ योगरूपायै नमः।
 11. ॐ योगिन्यै नमः।
 12. ॐ कोटिसेवितायै नमः।
 13. ॐ जयायै नमः।
 14. ॐ विजयायै नमः।
 15. ॐ कौमार्यै नमः।
 16. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
 17. ॐ पिङ्गलायै नमः।
 18. ॐ विलास्यै नमः।
 19. ॐ ज्वालिन्यै नमः।
 20. ॐ ज्वालरूपिण्यै नमः।
 21. ॐ ईश्वर्यै नमः।
 22. ॐ क्रूरसंहार्यै नमः।
 23. ॐ कुलमार्गप्रदायिन्यै नमः।
 24. ॐ वैष्णव्यै नमः।
 25. ॐ सुभगाकार्यै नमः।
 26. ॐ सुकुल्यायै नमः।
 27. ॐ कुलपूजितायै नमः।
 28. ॐ वामाङ्गायै नमः।
 29. ॐ वामचारायै नमः।
 30. ॐ वामदेवप्रियायै नमः।
 31. ॐ डाकिन्यै नमः।
 32. ॐ योगिनीरूपायै नमः।
 33. ॐ भूतेश्यै नमः।
 34. ॐ भूतनायिकायै नमः।
 35. ॐ पद्मावत्यै नमः।
 36. ॐ पद्मनेत्रायै नमः।
 37. ॐ प्रबुद्धायै नमः।
 38. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 39. ॐ भूचर्यै नमः।
 40. ॐ खेचर्यै नमः।
 41. ॐ मायायै नमः।
 42. ॐ मातङ्ग्यै नमः।
 43. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
 44. ॐ कान्तायै नमः।
 45. ॐ पतिव्रतायै नमः।
 46. ॐ साक्ष्यै नमः।
 47. ॐ सुचक्षवे नमः।
 48. ॐ कुण्डवासिन्यै नमः।
 49. ॐ उमायै नमः।
 50. ॐ कुमार्यै नमः।
 51. ॐ लोकेश्यै नमः।
 52. ॐ सुकेश्यै नमः।
 53. ॐ पद्मरागिण्यै नमः।
 54. ॐ इन्द्राण्यै नमः।
 55. ॐ ब्रह्मचण्डाल्यै नमः।
 56. ॐ चण्डिकायै नमः।
 57. ॐ वायुवल्लभायै नमः।
 58. ॐ सर्वधातुमयीमूर्त्यै नमः।
 59. ॐ जलरूपायै नमः।
 60. ॐ जलोदर्यै नमः।
 61. ॐ आकाश्यै नमः।
 62. ॐ रणगायै नमः।
 63. ॐ नृकपालविभूषणायै नमः।
 64. ॐ नर्मदायै नमः।
 65. ॐ मोक्षदायै नमः।
 66. ॐ कामधर्मार्थदायिन्यै नमः।
 67. ॐ गायत्र्यै नमः।
 68. ॐ सावित्र्यै नमः।
 69. ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
 70. ॐ तीर्थगामिन्यै नमः।
 71. ॐ अष्टम्यै नमः।
 72. ॐ नवम्यै नमः।
 73. ॐ दशम्यै नमः।
 74. ॐ एकादश्यै नमः।
 75. ॐ पौर्णमास्यै नमः।
 76. ॐ कुहूरूपायै नमः।
 77. ॐ तिथिमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः।
 78. ॐ सुरारिनाशकार्यै नमः।
 79. ॐ उग्ररूपायै नमः।
 80. ॐ वत्सलायै नमः।
 81. ॐ अनलायै नमः।
 82. ॐ अर्धमात्रायै नमः।
 83. ॐ अरुणायै नमः।
 84. ॐ पीतलोचनायै नमः।
 85. ॐ लज्जायै नमः।
 86. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 87. ॐ विद्यायै नमः।
 88. ॐ भवान्यै नमः।
 89. ॐ पापनाशिन्यै नमः।
 90. ॐ नागपाशधरायै नमः।
 91. ॐ मूर्त्यै नमः।
 92. ॐ अगाधायै नमः।
 93. ॐ धृतकुण्डलायै नमः।
 94. ॐ क्षतरूप्यै नमः।
 95. ॐ क्षयकर्यै नमः।
 96. ॐ तेजस्विन्यै नमः।
 97. ॐ शुचिस्मितायै नमः।
 98. ॐ अव्यक्तायै नमः।
 99. ॐ व्यक्तलोकायै नमः।
 100. ॐ शम्भुरूपायै नमः।
 101. ॐ मनस्विन्यै नमः।
 102. ॐ मातङ्ग्यै नमः।
 103. ॐ मत्तमातङ्ग्यै नमः।
 104. ॐ महादेवप्रियायै नमः।
 105. ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः।
 106. ॐ वाराह्यै नमः।
 107. ॐ सर्वशास्त्रमय्यै नमः।
 108. ॐ शुभायै नमः।

॥ इति श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामवली ॥

Other Keywords:

Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali, Maa Bhuvaneshwari 108 namavali, goddess maa Bhuvaneshwari, 108 name maa Bhuvaneshwari Mahavidya,