Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali | श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली

Maa Bagalamukhi

Maa Bagalamukhi

 

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली

 

Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ बगलायै नमः।
 2. ॐ विष्णुवनितायै नमः।
 3. ॐ विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः।
 4. ॐ बहुलायै नमः।
 5. ॐ देवमात्रे नमः।
 6. ॐ महाविष्णुप्रस्वै नमः।
 7. ॐ महामत्स्यायै नमः।
 8. ॐ महाकूर्मायै नमः।
 9. ॐ महावाराहरूपिण्यै नमः।
 10. ॐ नरसिंहप्रियायै नमः।
 11. ॐ रम्यायै नमः।
 12. ॐ वामनायै नमः।
 13. ॐ वटुरूपिण्यै नमः।
 14. ॐ जामदग्न्यस्वरूपायै नमः।
 15. ॐ रामायै नमः।
 16. ॐ रामप्रपूजितायै नमः।
 17. ॐ कृष्णायै नमः।
 18. ॐ कपर्दिन्यै नमः।
 19. ॐ कृत्यायै नमः।
 20. ॐ कलहायै नमः।
 21. ॐ विकारिण्यै नमः।
 22. ॐ बुद्धिरूपायै नमः।
 23. ॐ बुद्धभार्यायै नमः।
 24. ॐ बौद्धपाषण्डखण्डिन्यै नमः।
 25. ॐ कल्किरूपायै नमः।
 26. ॐ कलिहरायै नमः।
 27. ॐ कलिदुर्गतिनाशिन्यै नमः।
 28. ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशायै नमः।
 29. ॐ कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः।
 30. ॐ केवलायै नमः।
 31. ॐ कठिनायै नमः।
 32. ॐ काल्यै नमः।
 33. ॐ कलायै नमः।
 34. ॐ कैवल्यदायिन्यै नमः।
 35. ॐ केशव्यै नमः।
 36. ॐ केशवाराध्यायै नमः।
 37. ॐ किशोर्यै नमः।
 38. ॐ केशवस्तुतायै नमः।
 39. ॐ रुद्ररूपायै नमः।
 40. ॐ रुद्रमूर्त्यै नमः।
 41. ॐ रुद्राण्यै नमः।
 42. ॐ रुद्रदेवतायै नमः।
 43. ॐ नक्षत्ररूपायै नमः।
 44. ॐ नक्षत्रायै नमः।
 45. ॐ नक्षत्रेशप्रपूजितायै नमः।
 46. ॐ नक्षत्रेशप्रियायै नमः।
 47. ॐ नित्यायै नमः।
 48. ॐ नक्षत्रपतिवन्दितायै नमः।
 49. ॐ नागिन्यै नमः।
 50. ॐ नागजनन्यै नमः।
 51. ॐ नागराजप्रवन्दितायै नमः।
 52. ॐ नागेश्वर्यै नमः।
 53. ॐ नागकन्यायै नमः।
 54. ॐ नागर्यै नमः।
 55. ॐ नगात्मजायै नमः।
 56. ॐ नगाधिराजतनयायै नमः।
 57. ॐ नगराजप्रपूजितायै नमः।
 58. ॐ नवीनायै नमः।
 59. ॐ नीरदायै नमः।
 60. ॐ पीतायै नमः।
 61. ॐ श्यामायै नमः।
 62. ॐ सौन्दर्यकारिण्यै नमः।
 63. ॐ रक्तायै नमः।
 64. ॐ नीलायै नमः।
 65. ॐ घनायै नमः।
 66. ॐ शुभ्रायै नमः।
 67. ॐ श्वेतायै नमः।
 68. ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
 69. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 70. ॐ सौभगायै नमः।
 71. ॐ सौम्यायै नमः।
 72. ॐ स्वर्णाभायै नमः।
 73. ॐ स्वर्गतिप्रदायै नमः।
 74. ॐ रिपुत्रासकर्यै नमः।
 75. ॐ रेखायै नमः।
 76. ॐ शत्रुसंहारकारिण्यै नमः।
 77. ॐ भामिन्यै नमः।
 78. ॐ मायायै नमः।
 79. ॐ स्तम्भिन्यै नमः।
 80. ॐ मोहिन्यै नमः।
 81. ॐ शुभायै नमः।
 82. ॐ रागद्वेषकर्यै नमः।
 83. ॐ रात्र्यै नमः।
 84. ॐ रौरवध्वंसकारिण्यै नमः।
 85. ॐ यक्षिण्यै नमः।
 86. ॐ सिद्धनिवहायै नमः।
 87. ॐ सिद्धेशायै नमः।
 88. ॐ सिद्धिरूपिण्यै नमः।
 89. ॐ लङ्कापतिध्वंसकर्यै नमः।
 90. ॐ लङ्केशरिपुवन्दितायै नमः।
 91. ॐ लङ्कानाथकुलहरायै नमः।
 92. ॐ महारावणहारिण्यै नमः।
 93. ॐ देवदानवसिद्धौघपूजितायै नमः।
 94. ॐ परमेश्वर्यै नमः।
 95. ॐ पराणुरूपायै नमः।
 96. ॐ परमायै नमः।
 97. ॐ परतन्त्रविनाशिन्यै नमः।
 98. ॐ वरदायै नमः।
 99. ॐ वरदाराध्यायै नमः।
 100. ॐ वरदानपरायणायै नमः।
 101. ॐ वरदेशप्रियायै नमः।
 102. ॐ वीरायै नमः।
 103. ॐ वीरभूषणभूषितायै नमः।
 104. ॐ वसुदायै नमः।
 105. ॐ बहुदायै नमः।
 106. ॐ वाण्यै नमः।
 107. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः।
 108. ॐ वराननायै नमः।

॥ इति श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Sri Baglamukhi Shatanamavali, Maa Baglamukhi 108 namavali, 108 naam Baglamukhi mahavidya, Baglamukhi Maa Mahavidya 108 namawali