Sri Tara Ashtottara Shatanamavali | श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली

Maa Tara

Maa Tara

 

Sri Tara Ashtottara Shatanamavali – श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली

 

Click Here For Download PDF
नवरात्रि कैेलेंडर लिस्ट | Navratri Calender List
 1. ॐ तारिण्यै नमः।
 2. ॐ तरलायै नमः।
 3. ॐ तन्व्यै नमः।
 4. ॐ तारायै नमः।
 5. ॐ तरुणवल्लर्यै नमः।
 6. ॐ ताररूपायै नमः।
 7. ॐ तर्यै नमः।
 8. ॐ श्यामायै नमः।
 9. ॐ तनुक्षीणपयोधरायै नमः।
 10. ॐ तुरीयायै नमः।
 11. ॐ तरुणायै नमः।
 12. ॐ तीव्रगमनायै नमः।
 13. ॐ नीलवाहिन्यै नमः।
 14. ॐ उग्रतारायै नमः।
 15. ॐ जयायै नमः।
 16. ॐ चण्ड्यै नमः।
 17. ॐ श्रीमदेकजटाशिरायै नमः।
 18. ॐ तरुण्यै नमः।
 19. ॐ शांभव्यै नमः।
 20. ॐ छिन्नफालायै नमः।
 21. ॐ भद्रदायिन्यै नमः।
 22. ॐ उग्रायै नमः।
 23. ॐ उग्रप्रभायै नमः।
 24. ॐ नीलायै नमः।
 25. ॐ कृष्णायै नमः।
 26. ॐ नीलसरस्वत्यै नमः।
 27. ॐ द्वितीयायै नमः।
 28. ॐ शोभनायै नमः।
 29. ॐ नित्यायै नमः।
 30. ॐ नवीनायै नमः।
 31. ॐ नित्यभीषणायै नमः।
 32. ॐ चण्डिकायै नमः।
 33. ॐ विजयाराध्यायै नमः।
 34. ॐ देव्यै नमः।
 35. ॐ गगनवाहिन्यै नमः।
 36. ॐ अट्टहासायै नमः।
 37. ॐ करालास्यायै नमः।
 38. ॐ चरास्यायै नमः।
 39. ॐ ईशपूजितायै नमः।
 40. ॐ सगुणायै नमः।
 41. ॐ असगुणायै नमः।
 42. ॐ आराध्यायै नमः।
 43. ॐ हरीन्द्रादिप्रपूजितायै नमः।
 44. ॐ रक्तप्रियायै नमः।
 45. ॐ रक्ताक्ष्यै नमः।
 46. ॐ रुधिरास्यविभूषितायै नमः।
 47. ॐ बलिप्रियायै नमः।
 48. ॐ बलिरतायै नमः।
 49. ॐ दुर्गायै नमः।
 50. ॐ बलवत्यै नमः।
 51. ॐ बलायै नमः।
 52. ॐ बलप्रियायै नमः।
 53. ॐ बलरत्यै नमः।
 54. ॐ बलरामप्रपूजितायै नमः।
 55. ॐ अर्धकेशेश्वर्यै नमः।
 56. ॐ केशायै नमः।
 57. ॐ केशवायै नमः।
 58. ॐ स्रग्विभूषितायै नमः।
 59. ॐ पद्ममालायै नमः।
 60. ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
 61. ॐ कामाख्यायै नमः।
 62. ॐ गिरिनन्दिन्यै नमः।
 63. ॐ दक्षिणायै नमः।
 64. ॐ दक्षायै नमः।
 65. ॐ दक्षजायै नमः।
 66. ॐ दक्षिणेरतायै नमः।
 67. ॐ वज्रपुष्पप्रियायै नमः।
 68. ॐ रक्तप्रियायै नमः।
 69. ॐ कुसुमभूषितायै नमः।
 70. ॐ माहेश्वर्यै नमः।
 71. ॐ महादेवप्रियायै नमः।
 72. ॐ पन्नगभूषितायै नमः।
 73. ॐ इडायै नमः।
 74. ॐ पिङ्गलायै नमः।
 75. ॐ सुषुम्नाप्राणरूपिण्यै नमः।
 76. ॐ गान्धार्यै नमः।
 77. ॐ पञ्चम्यै नमः।
 78. ॐ पञ्चाननादिपरिपूजितायै नमः।
 79. ॐ तथ्यविद्यायै नमः।
 80. ॐ तथ्यरूपायै नमः।
 81. ॐ तथ्यमार्गानुसारिण्यै नमः।
 82. ॐ तत्त्वरूपायै नमः।
 83. ॐ तत्त्वप्रियायै नमः।
 84. ॐ तत्त्वज्ञानात्मिकायै नमः।
 85. ॐ अनघायै नमः।
 86. ॐ ताण्डवाचारसन्तुष्टायै नमः।
 87. ॐ ताण्डवप्रियकारिण्यै नमः।
 88. ॐ तालनादरतायै नमः।
 89. ॐ क्रूरतापिन्यै नमः।
 90. ॐ तरणिप्रभायै नमः।
 91. ॐ त्रपायुक्तायै नमः।
 92. ॐ त्रपामुक्तायै नमः।
 93. ॐ तर्पितायै नमः।
 94. ॐ तृप्तिकारिण्यै नमः।
 95. ॐ तारुण्यभावसन्तुष्टायै नमः।
 96. ॐ शक्तिभक्तानुरागिण्यै नमः।
 97. ॐ शिवासक्तायै नमः।
 98. ॐ शिवरत्यै नमः।
 99. ॐ शिवभक्तिपरायणायै नमः।
 100. ॐ ताम्रद्युत्यै नमः।
 101. ॐ ताम्ररागायै नमः।
 102. ॐ ताम्रपात्रप्रभोजिन्यै नमः।
 103. ॐ बलभद्रप्रेमरतायै नमः।
 104. ॐ बलिभुजे नमः।
 105. ॐ बलिकल्पन्यै नमः।
 106. ॐ रामप्रियायै नमः।
 107. ॐ रामशक्त्यै नमः।
 108. ॐ रामरूपानुकारिणी नमः।

॥ इति श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:

Sri Tara Ashtottara Shatanamavali, Maa Tara 108 namavali, 108 naam tara mahavidya, Tara Maa Mahavidya 108 namawali